Categories
Internaţional Ştiri

Orientări privind gestionarea deșeurilor în contextul crizei de coronavirus

Comisia Europeană a publicat orientări pentru a sprijini statele membre în gestionarea deşeurilor în această perioadă dificilă. Continuitatea furnizări acestor servicii şi în timpul crizei de coronavirus este esenţială pentru sănătatea noastră, pentru mediu şi pentru economie.

Categories
Economie Ştiri

A fost înfiinţat Comitetul Naţional pentru Deşeuri

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 888 din data de 22 octombrie 2018, a fost publicată Decizia nr. 279/2018 privind înființarea Comitetului Național pentru Deșeuri.

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se înființează Comitetul Național pentru Deșeuri, denumit în continuare Comitetul, având componența prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Categories
Activităţi industriale Articole

Se va simplifica procedura de autorizare a producătorilor de baterii și acumulatori!

În prezent, în România, regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori este reglementat de Hotărârea Guvernului nr. 1132/2008 privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori, cu toate modificările și completările ulterioare.

Referitor la autorizarea producătorilor de baterii și acumulatori precum și a operatorilor economici sau organizații neguvenamentale care preiau răspunderea producătorilor de baterii și acumulatori, se află în vigoare Ordinul ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2743/3189/2011 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective şi de evaluare şi aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile privind gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de evaluare şi autorizare.