Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale

A fost aprobat Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale.

Aplicarea prezentului regulament contribuie la asigurarea unui cadru unitar, transparent şi nediscriminatoriu cu privire la derularea procesului de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Avem un Regulament privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale

În Monitorul Oficial nr. 879/2020 a fost publicat Ordinul nr. 172/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale.

Prezentul regulament stabileşte etapele şi condiţiile privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale.

Categories
Domeniul energetic Ştiri

A fost aprobată Procedura privind punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale

A fost aprobată Procedura privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuţia, recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale.

În Monitorul Oficial nr. 799/2020 a fost publicat Ordinul nr. 156/2020 pentru aprobarea Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuţia, recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ministerul Fondurilor Europene a lansat apelul de proiecte intitulat „Dezvoltarea reţelelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale”

Ministerul Fondurilor Europene a lansat apelul de proiecte intitulat „Dezvoltarea reţelelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale în vederea creşterii nivelului de flexibilitate, siguranţă, eficienţă în operare, precum şi de integrare a activităţilor de transport, distribuţie şi consum final”, în valoare de 235 milioane de euro.

În intervalul 17 august – 17 octombrie 2020 pot depune proiecte Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) care au ca obiect de activitate serviciul de utilitate publică de alimentare cu gaze naturale a populaţiei, dar şi autorităţile publice locale (APL) din regiunile mai puţin dezvoltate ale României, individual, sau în parteneriat cu alte APL. Fiecare proiect va putea avea o valoare maximă de 25 milioane euro.

Categories
Domeniul energetic Ştiri

A fost modificat Regulamentul privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale

A fost modificat Regulamentul privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale.

Ordinul nr. 86/2020 prevede că în vederea realizării lucrărilor necesare racordării la ST, a extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, precum şi/sau a racordului şi a SRMP, solicitantul poate alege una dintre următoarele variante:

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Au fost stabilite măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienţii casnici în perspectiva eliminării preţurilor reglementate

În Monitorul Oficial nr. 243/2020 a fost publicat Ordinul nr. 27/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienţii casnici în perspectiva eliminării preţurilor reglementate.

Categories
Activităţi industriale Domeniul energetic Ştiri

A fost aprobat Regulamentul privind separarea contabilă a activităţilor desfăşurate de către titularii de licenţe din sectorul gazelor naturale

A fost aprobat Regulamentul privind separarea contabilă a activităţilor desfăşurate de către titularii de licenţe din sectorul gazelor naturale.

În Monitorul Oficial nr. 183/2020 a fost publicat Ordinul nr. 21/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind separarea contabilă a activităţilor desfăşurate de către titularii de licenţe din sectorul gazelor naturale.

Categories
Economie Ştiri

Noi obligaţii pentru titularul licenţei în sectorul gazelor naturale

Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale a fost recent modificat de Ordinul nr. 209/2019.

Se prevede că în situaţia solicitării autorizaţiei de înfiinţare de către unităţile administrativ – teritoriale şi/sau asocierile acestora, copia contractului de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale va fi depusă de către concesionar la solicitarea obţinerii licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale.

Categories
Activităţi industriale Economie Ştiri

Preţul gazelor naturale va fi modificat!

Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) a iniţiat un proiect de ordin pentru modificarea regulamentelor platformelor centralizate de tranzacţionare a gazelor naturale, astfel încât să fie posibilă încheierea de contracte cu perioade de livrare mai lungi de 367 de zile.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Există probabilitatea de a fi introdus un nou calendar de scumpire a gazelor naturale

Vicepreședintele ANRE a admis probabilitatea ca instituția să reglementeze un nou-calendar de reliberalizare a pieței gazelor pentru consumatorii casnici, piață care, timp de trei ani, este reglementată în urma OUG 114. Momentan, populația primește doar gaze din producția internă, la prețul de 68 de lei/MWh, sub cel al pieței.

Vicepreședintele ANRE spune că detaliile unui viitor calendar de creștere a prețurilor la gaze pentru populație, care acum primește doar gaze din producția internă la prețul de 68 de lei/MWh, țin de viitoarele negocieri cu Comisia Europeană.