Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

A fost aprobat Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice

A fost aprobat Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale.

Ordinul nr. 83/2021 prevede că furnizorul are obligaţia de a publica pe pagina proprie de internet numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail, formularul on – line şi adresa de corespondenţă pentru preluarea solicitărilor referitoare la activitatea de furnizare.

Categories
Domeniul energetic Ştiri

Noi reglementări vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie în domeniul energetic

Începând cu data de 1 ianuarie 2021, ca urmare a eliminării tarifelor reglementate, consumul de energie electrică al clienţilor casnici din portofoliul unui furnizor de ultimă instanţă care nu au ales o ofertă concurenţială şi nu au încheiat un contract pe piaţa concurenţială se facturează de către furnizorul de ultimă instanţă la preţul din oferta pentru serviciul universal.

Categories
Activităţi industriale Economie Ştiri Transporturi

Avem noi reguli pentru furnizorii de benzină!

Legea îi obligă pe benzinari să comercializeze de la 1 ianuarie 2019 benzina cu un conţinut de biocarburant de minimum 8% în totalul volumului comercializat către consumatorii finali într-un an calendaristic.

Proiectul a fost adoptat cu 259 de voturi pentru şi o abţinere.

Categories
Domeniul energetic Ştiri

A fost aprobat un nou Standard de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice!

bComitetul de reglementare al ANRE a aprobat un nou Standard de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice.

Reglementarea a fost elaborată în cadrul procesului de actualizare şi completare a cadrului de reglementare existent şi în concordanţă cu obiectivele de reglementare privind dezvoltarea unui sistem energetic eficient, fiabil şi orientat către clientul final.

Potrivit unui comunicat ANRE, prevederile Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice aprobat prin Ordinul ANRE nr. 6/2017, se aplică în relaţiile dintre furnizor şi clienţii finali – cu ocazia derulării contractului de furnizare a energiei electrice.

Categories
Pensii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea sistemului de plată a pensiilor private

pensie (2)
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea sistemului de plată a pensiilor private.

Elaborarea Legii privind organizarea şi funcţionarea sistemului de plată a pensiei private are drept scop realizarea obiectivului din cadrul reformei sistemului de pensii în sensul completării componentei private, prin crearea cadrului legal de plată a pensiei cuvenite participanţilor şi beneficiarilor după realizarea perioadei de acumulare.

Proiectul stabileşte, printre altele, reguli privind sistemul de plată a pensiilor private, categorii de pensii private, introduce principii prudenţiale şi cerinţe minime de funcţionare a furnizorului de pensii private.

De asemenea, proiectul prevede înfiinţarea şi autorizarea fondurilor de furnizare a pensiilor private. Fondul de furnizare a pensiilor private va fi administrat de furnizorul de pensii private care deţine autorizaţie de administrare a fondului, eliberată de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Fondul de furnizare a pensiilor private se constituie prin contract de societate, la iniţiativa exclusivă a furnizorului.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Domeniul energetic Economie

Producătorii și furnizorii de gaze naturale obligați să încheie contracte transparente și nediscriminatorii

furnizare-gaze
Pe piața concurențială, regula este ca tranzacțiile comerciale cu gaze naturale să se facă angro sau cu amănuntul, respectându-se reglementările ANRE, iar prețurile urmează să se formeze pe baza cererii și  a ofertei.

Ca stat membru al UE ni s-a pus în vedere să creăm cadrul legislativ prin care să fie luate măsurile necesare pentru achiziția de către furnizori a cantităților de gaze naturale destinate clienților finali dorindu-se minimizarea costului resurselor alocate și asigurarea caracterului transparent al achiziției de gaze naturale. Se dorește aplicarea unui tratament egal fără discriminări tuturor participanților la această procedură.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Protecţie socială Social

Asigurarea calității serviciilor sociale. Noutăți legislative în domeniu!

hlpRonald Reagan, cel de-al patruzecilea președinte al SUA și totodată cel care s-a remarcat printr-o importantă contribuție la încetarea Războiului Rece, dar și printr-o însemnată reducere a taxelor pe teritoriul aparținând „Unchiului Sam”, susținea că în ciuda faptului că nu oricine poate fi ajutat, oricine poate să ajute pe cineva.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Protectia mediului

O serie de operatori economici au obligația efectuării de audit energetic! Cine sunt vizați și în ce condiții !

audit energetic 1
Ideea de a realiza economie de energie în rândul consumatorilor a apărut încă din 2014 când s-a propus ca legiuitorul să adopte în perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2020 măsuri în domeniul eficienței energetice. Aceste măsuri au ca obiectiv obținerea unor economii în fiecare an de 1,5% din volumul vânzărilor anuale de energie către consumatorii tuturor distribuitorilor sau tuturor furnizorilor de energie ca volum, calculate ca medie pe perioada de 3 ani anterioară lui 1 ianuarie 2014.

Astfel, legiuitorul a adoptat legea 160/2016 pentru modificarea și completarea legii 121/2014 privind eficiența energetică care a fost publicată în Monitorul Oficial 562 din 26 iulie 2016. Prevederile sale se aplică începând cu 29 iulie 2016.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Internet pentru toată lumea! În ce condiții se pot instala sau înlocui rețelele de comunicații electronice ?

Network cable, globe and group people on white background.

Suntem în era în care internetul este la putere, dovadă în acest sens și faptul că România este țara din UE care are peste 63% din totalul abonamentelor la internet fix cu viteze mai mari de 30 mb/s, adică mai mult decât dublul mediei europene.

Faptul că românii navighează pe internet cu viteze amețitoare se datorează unei infrastructuri moderne care, nu există la întreg nivelul țării, ci, în general, în marile orașe. Pentru a fi în pas cu tehnologia este nevoie ca statul să ofere un cadru legal pentru a putea oferi accesul pe proprietățile publice și private în vederea modernizării sau construirii de astfel de rețele de comunicații electronice, astfel încât toți românii să poată beneficia de tehnica modernă.

Categories
Comunicaţii Contracte Ştiri

Condiţiile în care poate fi modificat un contract de telefonie, internet sau televiziune

z Internet b_0

Potrivit Autorităţii Naționale pentru Comuncații (ANCOM), modificarea contractelor pentru servicii de telefonie, internet sau televiziune se poate face atât la cererea utilizatorului, în condițiile prevăzute în contract sau pe baza negocierii directe, cât și la inițiativa furnizorului.

Conform prevederilor legale, dacă un operator intenționează să modifice unilateral contractul încheiat cu un utilizator final, acesta din urmă are dreptul să renunțe la contract, fără a plăti despăgubiri, în termen de 30 de zile de la primirea notificării privind intenția de modificare a contractului, dacă nu este de acord cu modificările propuse.

Decizia președintelui ANCOM nr. 158/2015 privind obligațiile de informare a utilizatorilor finali, prevede că notificarea privind intenția de a modifica unilateral contractul trebuie să fie transmisă sub formă de scrisoare, e-mail, SMS, fax sau prin intermediul contului de client al abonatului de pe site-ul furnizorului, în acest din urmă caz notificarea trebuind să fie însoțită de un SMS și/sau e-mail de avertizare cu privire la transmiterea acesteia.

Conform aceleeaşi decizii, furnizorii de servicii de telefonie, internet și televiziune de pe piața din România sunt obligați să publice pe site-urile proprii informații privind condițiile de modificare a contractului, inclusiv demersurile pe care utilizatorii trebuie să le facă pentru a solicita modificarea acestuia.

ANCOM poate lua măsuri în cazul în care furnizorul a modificat contractul fără să notifice sau nu a informat utilizatorii despre dreptul de a denunța contractul fără penalități prin intermediul notificării.