Categories
Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici Ştiri

Organizarea şi funcţionarea ANFP

Hotărârea nr. 785/2022 prevede organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Agenţia asigură aplicarea strategiilor şi a Programului de guvernare în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, precum şi al evidenţei personalului plătit din fonduri publice.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici Ştiri

Domeniile prioritare de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici

Au fost stabilite domeniile prioritare de formare şi perfecţionare profesională şi a tematicii specifice programelor de formare şi perfecţionare profesională a funcţionarilor public.

Categories
Funcţionari publici Ştiri

Au fost adoptate instrucţiunile de elaborare a planului de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici

Ordinul nr. 233/2022 prevede aprobarea conţinutului şi instrucţiunilor de elaborare a planului de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici, precum şi a modalităţii de comunicare a datelor solicitate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu privire la perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici.

Colectarea internă a datelor cu privire la planul de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici se realizează de către funcţionarii publici desemnaţi.

Categories
Funcţionari publici Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Normele privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici ar putea fi modificată

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei a lansat în dezbatere publică Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

Pentru asigurarea unei corelări mai strânse între bibliografia stabilită pentru concurs şi postul/posturile scoase la concurs, propunem modificarea art. 22 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul reglementării exprese a faptului că aceasta se stabileşte inclusiv prin raportare la atribuţiile prevăzute în fişa postului.

Categories
Funcţionari publici Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect de ordin pentru stabilirea domeniilor prioritare de formare şi perfecţionare profesională a funcţionarilor publici

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru stabilirea domeniilor prioritare de formare şi perfecţionare profesională şi a tematicii specifice programelor de formare şi perfecţionare profesională a funcţionarilor publici.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici

Autorităţile publice au obligaţia de transmitere a informaţiilor privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici

Ordinul nr. 26/2022 prevede Metodologia de completare şi transmitere a informaţiilor privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici, precum şi a procedurilor administrativ – disciplinare aplicabile funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor public.

Categories
Funcţionari publici Ştiri

De anul viitor declaraţiile de avere se transmit online!

Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se completează şi se transmit Agenţiei exclusiv prin intermediul platformei online de declarare a averii şi a intereselor.

OUG nr. 127/2021 prevede modificarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici Ştiri

Raportul de serviciu al unui funcționar public aflat în carantină se suspendă!

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, conform comunicatelor transmise de aceasta, i s-a cerut opinia cu privire la următoarele dificultăţi apărute, în mare parte datorită legislaţiei specifice stării de alertă:

Categories
Organizare judiciară

Au fost stabilite competenţe de efectuare a verificărilor documentare

Funcţionarii publici cu atribuţii de inspecţie fiscală din cadrul structurilor teritoriale din subordinea direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, precum şi din cadrul Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili sunt organe fiscale competente pentru efectuarea verificării documentare în vederea stabilirii corecte a situaţiei fiscale a contribuabilului/plătitorului, potrivit prevederilor legale.

Categories
Organizare judiciară

Institutul Naţional de Administraţie va asigura formarea funcţionarilor publici

Institutul Naţional de Administraţie se organizează ca instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.

Hotărârea nr. 645/2020 prevede organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie.