Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici

Autorităţile publice au obligaţia de transmitere a informaţiilor privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici

Ordinul nr. 26/2022 prevede Metodologia de completare şi transmitere a informaţiilor privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici, precum şi a procedurilor administrativ – disciplinare aplicabile funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor public.

Categories
Funcţionari publici Ştiri

De anul viitor declaraţiile de avere se transmit online!

Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se completează şi se transmit Agenţiei exclusiv prin intermediul platformei online de declarare a averii şi a intereselor.

OUG nr. 127/2021 prevede modificarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici Ştiri

Raportul de serviciu al unui funcționar public aflat în carantină se suspendă!

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, conform comunicatelor transmise de aceasta, i s-a cerut opinia cu privire la următoarele dificultăţi apărute, în mare parte datorită legislaţiei specifice stării de alertă:

Categories
Organizare judiciară

Au fost stabilite competenţe de efectuare a verificărilor documentare

Funcţionarii publici cu atribuţii de inspecţie fiscală din cadrul structurilor teritoriale din subordinea direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, precum şi din cadrul Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili sunt organe fiscale competente pentru efectuarea verificării documentare în vederea stabilirii corecte a situaţiei fiscale a contribuabilului/plătitorului, potrivit prevederilor legale.

Categories
Organizare judiciară

Institutul Naţional de Administraţie va asigura formarea funcţionarilor publici

Institutul Naţional de Administraţie se organizează ca instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.

Hotărârea nr. 645/2020 prevede organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie.