Tag-Archive for » funcţionarea creşelor «

Ştiaţi că legea română spune clar că părinții au dreptul să-l însoțească pe cel mic la creșă vreme de 15 zile?

Experienţa copiilor la creşă poate fi una traumatizantă dacă părinţii nu iau toate măsurile de precauţie iar copii pot ajunge să refuze orice contact cu creşa. Mai mult …

Metodologia de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 1252/2012, act normativ ce prevede că unităţile în care se oferă servicii de educaţie timpurie antepreşcolară sunt creşele sau, după caz, grădiniţa sau centrul de zi, în situaţia în care se înfiinţează grupe de educaţie antepreşcolară în aceste unităţi, iar serviciile de educaţie timpurie antepreşcolară oferite sunt gratuite. Potrivit reglementărilor, creşa este un serviciu de interes local, public sau privat, care are misiunea de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de îngrijire, supraveghere şi educaţie timpurie copiilor de vârstă antepreşcolară. În situaţia în care copilul antepreşcolar înscris în unul dintre serviciile de educaţie timpurie antepreşcolară menţionate împlineşte vârsta de 3 ani în timpul anului şcolar, acesta poate frecventa programul serviciului respectiv până la finalizarea anului şcolar, fără a depăşi vârsta de 4 ani.

Obiectivele generale ale educaţiei timpurii antepreşcolare vizează ca aspecte: stimularea diferenţiată a copilului în vederea dezvoltării sale individuale în plan intelectual, socio-afectiv şi psihomotric, ţinând cont de particularităţile specifice de vârstă ale acestuia şi de potenţialul său evaluat; realizarea unui demers educaţional bazat pe interacţiunea activă cu adultul, rutina zilnică, organizarea eficientă şi protectivă a mediului şi a activităţilor de învăţare; promovarea jocului ca formă de activitate, metodă, procedeu şi mijloc de realizare a demersurilor educaţionale la vârstele timpurii; promovarea interacţiunii cu ceilalţi copii prin activităţi de grup specifice vârstei; sprijinirea părinţilor şi familiei în educaţia timpurie a copiilor.

 Hotărârea 1252/2012 detaliază modul de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară ( înfiinţarea şi acreditarea creşelor şi a altor unităţi care oferă servicii de educaţie timpurie antepreşcolară, forme de organizare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, structura anului şcolar, înscrierea, transferul, scoaterea din evidenţă a copiilor în/din creşă şi din alte unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară), conţinutul educativ al activităţii de educaţie timpurie, resursa umană angajată în creşe şi în alte unităţi în care se oferă servicii de educaţie antepreşcolară, relaţia cu părinţii şi comunitatea , monitorizarea activităţii din creşe şi alte unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, finanţarea creşelor şi a altor unităţi de educaţie antepreşcolară, precum şi o serie de dispoziţii finale.

La data aprobării metodologiei, conducerile unităţilor care oferă servicii de educaţie antepreşcolară vor lua toate măsurile necesare pentru reorganizarea acestora, cu sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale şi al inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, până la începerea anului şcolar 2013-2014. Unităţile care oferă servicii de educaţie antepreşcolară elaborează, în termen de 30 de zile de la intrarea metodologiei în vigoare, Regulamentul intern.