Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect ANAF privind aprobarea conținutului unor formulare

Agenţia Naţională pentru Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin al preşedintelui ANAF privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară.

În proiect de prevede că Formularul Invitaţie pentru audiere se completează în situaţia în care urmează să fie dispuse măsuri pentru respectarea prevederilor legale sau au fost constatate diferenţe de obligaţii fiscale suplimentare principale faţă de obligaţiile fiscale existente în evidenţa organului fiscal competent să administreze contribuabilul/plătitorul, pentru îndeplinirea procedurii de audiere, în cadrul unei acţiuni de verificare documentară.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Se prelungește depunerea candidaturilor pentru constituirea structurilor parteneriale pentru elaborarea documentelor programatice 2021-2027

Ministerul Fondurilor Europene anunţă prelungirea termenului de depunere a formularelor de candidatură în cadrul Apelului naţional pentru exprimarea interesului de participare în cadrul structurilor parteneriale constituite pentru elaborarea documentelor programatice 2021-2027, până la data de 2 iunie 2020.

Categories
Fiscalitate Formulare/declaraţii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect. Modificarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale

Agenţia Naţională pentru Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin al preşedintelui ANAF pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui ANAF privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Au fost aprobate noi modele de formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor bugetare

Prin Ordinul nr. 43/2020 au fost aprobate modelele de formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor bugetare.

Categories
Fiscalitate Formulare/declaraţii Ştiri

Noi reguli privind tipărirea unor formulare!

Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat că formularul „Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită a sumelor datorate debitorului de către terţi” va fi emis şi tipărit prin intermediul centrului de imprimare masivă, fapt care va conduce la deblocarea veniturilor pe care debitorul le are de încasat de la terţi într-un timp relativ mai scurt, potrivit unui comunicat al ANAF.

Măsura va conduce și la reducerea timpului executorului fiscal şi alocarea acestei resurse către alte activităţi în scopul eficientizării colectării creanţelor bugetare.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate

A fost aprobat modelul formularelor utilizate în activitatea de verificare a contribuabililor

Structurile de informaţii fiscale funcţionează la nivelul administraţiilor finanţelor publice judeţene şi de sector, a administraţiilor fiscale pentru contribuabili mijlocii şi a Direcţiei generale regionale a municipiului Bucureşti.

O parte importantă din activitatea acestora o reprezintă transmiterea de solicitări de verificare a contribuabililor către alte structuri din ANAF. Natura solicitărilor de verificare necesită soluţionarea cu prioritate a acestora, motiv pentru care considerăm că acordarea de competenţe structurilor de informaţii fiscale de verificare a contribuabililor în scopul îndeplinirii atribuţiilor proprii ar contribui la desfăşurarea în bune condiţii a activităţii.

Categories
Alegeri Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect privind consemnarea opțiunilor ce rezultă din citirea buletinelor de vot

vot

Autoritatea Electorală Permanentă a lansat în dezbatere publică un Proiect de Hotărâre privind consemnarea opțiunilor ce rezultă din citirea buletinelor de vot pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților.

Potrivit proiectului de Hotărâre, opţiunile exprimate prin vot pentru un competitor electoral, opţiunile exprimate de alegători pe buletine de vot nule, precum și voturile albe care rezultă din citirea buletinelor de vot se consemnează olograf în formularul al cărui model este prevăzut de anexa la hotărâre. Pentru fiecare opţiune se bifează câte o căsuţă cu x; se începe de la stânga, respectiv de la căsuţa numerotată cu unu şi se continuă spre dreapta; se bifează cu x inclusiv căsuţele numerotate; căsuţele sunt numerotate din cinci în cinci pentru a face mai uşoară numărarea acestora.  La finalizarea citirii buletinelor de vot şi a numărării voturilor se încercuieşte ultima căsuţă din fiecare formular. Cifra corespondentă reprezintă numărul total de voturi exprimate în favoarea competitorului electoral, numărul total de voturi nule sau numărul total de voturi albe, după caz.

Formularele tipizate completate constituie instrumente de lucru pentru completarea de către birourile electorale ale secţiilor de votare a proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, se mai arată în proiect.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Formulare/declaraţii

Eliberarea cazierului fiscal. Noutăţi legislative!

descarcare-66Cazierul fiscal reflectă disciplina financiară a unui contribuabil, documentul fiind necesar atât pentru înfiinţarea unei societăţi sau autorizarea unei activităţi, cât şi pentru cesiunea părţilor sociale ori pentru cooptarea unor noi asociaţi în firmă. Documentul se utilizează în scopul prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale, precum şi a eficientizării de către organele fiscale a procesului de administrare a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri ale bugetului general consolidat datorate de către contribuabili, prin asigurarea accesului la informaţii care relevă modul de respectare a legislaţiei fiscale, contabile, vamale şi a disciplinei financiare de către contribuabili.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Simplificarea procedurei de adopţie a copiilor

downloaddfddNormele metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, au fost aprobate de Guvern şi prevăd simplificarea procedurei de adopţie a copiilor, dar şi unele interdicţii.

Astfel,  au fost reduse numărul formularelor utilizate în procedura adopției, mai precis 12 au fost eliminate și 4 au fost simplificate; au fost eliminate etapele administrative intermediare, respectiv corespondența pe suport de hârtie între direcțiile generale de asistenţă socială şi protecția copilului (DGASPC) și Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) referitoare la completarea Registrului Național pentru Adopții (RNA).

Persoanele condamnate pentru o infracţiune contra persoanei sau contra familiei, pentru infracţiunea de pornografie infantilă sau pentru infracţiuni privind traficul de droguri/precursori nu vor avea voie să adopte copii.

Persoanele care vor să adopte trebuie să obţină un atestat eliberat de autorităţi.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Formulare/declaraţii

Noutăți legislative referitoare la raportarea contabilă… Și obligații suplimentare de îndeplinit!

arUnde este lege, tocmelile n-au ce căuta. Iar chestiunile actuale, de interes pentru largi categorii socio-profesionale, se reflectă, cu siguranță, și în aparițiile din „Monitorul Oficial”. Conștientizezi sau nu, legea e prezentă în existența ta clipă de clipă. Îți influențează necontenit parcursul vieții! Dar, ca orice alt lucru omenesc, nici legile nu sunt perfecțiunea întruchipată. Este nevoie, frecvent, ca prin alte prevederi legislative să fie stabilite excepții sau situații în care aplicabilitatea unei legi este restrânsă sau extinsă, după caz.