Tag-Archive for » formare profesională «

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 30/90 din 31 ianuarie 2019 a fost publicat Regulamentul (UE) 2019/128 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 ianuarie 2019 de înființare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 337/75 al Consiliului.

Se înființează Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop), ca agenție a Uniunii. Mai mult …

Cât trăiește, omul învață! Un veac de îți va fi dat să trăiești, vei avea de învățat cam… 100 de ani. De învățat învață chiar și oamenii certați cu școala, cei refractari la cunoaștere. Pe ei îi învață nevoia! Dacă viața e considerată o școală, nevoia este cel mai exigent și mai priceput profesor al său.

În general, așa cum spune și un vechi proverb de prin Anatolia, cine învață merge înainte iar cine nu, dă înapoi. Fiecare învață după puteri și după înzestrări, dar când ai fost acceptat în rândurile dascălilor, ale celor datori să-i învețe și verifice pe alții, te afli deja în tagma celor pentru care autodepășirea trebuie să fie o preocupare permanentă. Mai mult …

2.867 persoane vor putea participa la cursurile gratuite organizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) în luna martie 2018.

Programele de formare profesională cu cele mai multe locuri disponibile vizează calificări precum: lucrător în comerţ (269), agent de securitate (252), operator introducere validare şi prelucrare date (187), inspector resurse umane (143), bucătar (139), ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie publică (139), contabil (118), comunicare în limba engleză (106), coafor (68), lucrător  în structuri pentru construcţii (62).

Mai mult …

elevii-la-putere-reprezentantul-elevilor-intra-in-consiliul-de-administratie-al-scolii-274927-1Ministerul Educaţiei a supus spre consultare publică un act normativ privind „Opţiunile de educaţie şi formare profesională ale absolvenţilor de clasa a VIII-a” , în care detaliază un sistem profesional care se termină în nivel de calificare patru, recunoscut la nivel internaţional.

„Pe traiectoria profesională care acum putea să ofere numai posibilitatea nivelului trei de calificare, adică muncitor calificat, venim cu două etaje, nivelul de calificare patru- tehnician şi nivelul de calificare cinci – tehnician specialist.”, a declarat Adrian Curaj în cadrul unei conferinţe de presă.

Ministrul a precizat că în prezent, elevii care termină clasa a VIII-a au 4 opţiuni: liceu teoretic, liceu vocaţional, liceu tehnologic şi şcoala preofesională în sistem dual de trei ani, dar care se finisează doar cu nivelul trei de calificare.

 

justitie2
Independent de faptul că vedem zilnic cum procurorii arestează persoane certate cu legea și am fi tentați să credem că aceștia restabilesc ordinea și înfăptuiesc actul de justiție, realitatea ne contrazice. În România doar judecătorul este cel care înfăptuiește actul de justiție în cadrul ședinței de judecată, locul în care se împarte dreptatea.

Judecătorii și procurorii sunt și ei, la rândul lor, monitorizați de superiori în desfășurarea activității și evaluarea lor profesională este determinată de anumite criterii pe care aceștia au obligația să le îndeplinească. Legiuitorul a stabilit noi criterii în funcție de care activitatea profesională a acestora este monitorizată. Mai mult …

lc
La 4 noiembrie 2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară a lansat în dezbatere publică proiectul de Regulament privind formarea profesională a specialiștilor și operatorilor care își desfășoară activitatea pe piețele financiare supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Prin intermediul actului normativ se stabilește un cadru unitar instituțional, conceptual și procedural prin care se va realiza formarea profesională, respectiv calificarea/atestarea profesională și pregătirea profesională continuă a specialiștilor și operatorilor care își desfășoară activitatea în cadrul celor trei pieţe financiare supravegheate de către A.S.F..

Potrivit noului cadru legislativ, Autorităţii de Supraveghere Financiară îi vor reveni o serie de sarcini, printre care:
– va asigura coordonarea activității de standardizare, formare și evaluare a competențelor profesionale existente pe piețele financiare, prin intermediul I.S.F.;
– va autoriza furnizorii de programe de formare profesională în anumite condiții și pe baza unei documentații care să ateste, de exemplu pentru conducerea entității, o bună reputaţie profesională pentru a asigura o administrare prudentă;
– va solicita în vederea analizării documentației depuse de entitate în cauză orice alte informaţii şi documente, după cum va dispune acțiuni de control;
-va aproba organizarea examenului de absolvire a cursului de formare profesională şi va desemna comisia de examinare; etc.

acte studii
Se spune că „profesorul este ca o lumânare care îi luminează pe alți, consumându-se pe sine.” (Giovano Ruffini) Desigur că, pentru acest lucru, în afara orelor pe care le dedică exclusiv împărtășirii tainelor învățăturii către elevi, profesorii studiază și urmează cursuri pentru a fi mereu pregătiți să facă față provocărilor profesionale.

În ciuda imaginii idilice descrise de Mihail Sadoveanu în „Domnul Trandafir” în România zilelor noastre, fenomenul care marchează școala românească este cel descris de Guy Bedos „când statul nu plătește profesorii, copiii sunt cei care vor plăti.” Deciziile adulților au repercusiuni directe asupra copiilor pentru că mereu „generația tânără ne ia locul. Deocamdată, în mijloacele de transport în comun.” (Vasile Ghica) Mai mult …

formareRecent, am asistat la o discuţie numai bună de reprodus. Un tânăr economist, de curând ieşit pe porţile uneia dintre numeroasele fabrici de diplome universitare, a adus în atenţia grupului său de amici următoarea problemă: “Care este cel mai bun mod de investire a câtorva mii de euro – bani moşteniţi de la o rudă?”

Dacă nu ştiaţi, românii, indiferent de vârstă, se pricep la toate. Nu doar la politică şi la fotbal, cum umblă vorba. S-o spunem pe cea dreaptă: suntem meşteri mari la sfaturi… atâta vreme cât aplicarea lor implică doar banii şi riscurile altora. Mai mult …

lcPotrivit unui comunicat al Executivului, Guvernul României a actualizat Cadrul naţional al calificărilor cu 8 niveluri, care dă posibilitate persoanelor care au finisat învăţământul primar, dar nu au terminat învăţământul gimnazial, la obţinerea unei calificări de nivelul 1.

În acelaşi timp, se introduc actele de calificare eliberate ca urmare a absolvirii programelor de ucenicie la locul de muncă, la nivelul 4 de calificare, pentru adulţii care încheie un contract de ucenicie pentru o calificare de acest nivel şi care au promovat examenul de absolvire a cursurilor de formare profesională.

Astfel, modificările aduse vor permite „persoanelor care provin din ​grupuri vulnerabile ca şomeri pe termen lung, persoane de etnie romă fără studii minime finalizate, deţinuţi, persoane din comunităţi izolate, să urmeze cursuri de formare profesională derulate prin organizaţii care accesează programe finanţate din fonduri europene”.

invatamant
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Camera de Comerţ şi Industrie a României au semnat un protocol de colaborare în domeniul formării şi certificării profesionale.

Iniţiativa vine în contextul în care tot mai mulţi angajatori din România susţin că tinerii care ies de pe băncile facultăţilor nu sunt suficient de bine pregătiţi nici din punct de vedere teoretic, dar mai ales practic, pentru a fi recrutaţi.

Obiectivul general al protocolului îl reprezintă optimizarea sistemului de formare profesională iniţială din România prin promovarea învăţământului profesional în sistem dual.

Este vizată, de asemenea, optimizarea sistemului de formare profesională continuă a adulţilor şi dezvoltarea standardelor ocupaţionale, în vederea conformării cu cerinţele angajatorilor.