Categories
Funcţionari publici Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect de ordin pentru stabilirea domeniilor prioritare de formare şi perfecţionare profesională a funcţionarilor publici

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru stabilirea domeniilor prioritare de formare şi perfecţionare profesională şi a tematicii specifice programelor de formare şi perfecţionare profesională a funcţionarilor publici.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei. Atribuţii şi competenţe!

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale a fost publicat în Ordinul nr. 4373/2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 881/2021.

 Începând cu 1 ianuarie 2021, România participă, în calitate de stat membru, la programul Uniunii Europene pentru educaţie, formare profesională, tineret şi sport – ERASMUS+ şi la programul Corpul European de Solidaritate.

Categories
Piaţa muncii Protecţie socială Ştiri

Ministerul Muncii și Protecției Sociale introduce noi măsuri de sprijin

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a elaborat un proiect de ordonanță de urgență care vizează stimularea participării pe piața muncii a beneficiarilor de ajutor social, prevenirea dependenței lor de acest beneficiu, precum și introducerea unor măsuri care să contribuie la consolidarea ocupării forței de muncă și la reducerea șomajului în rândul tinerilor care nu au loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de formare profesională.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Locuri suplimentate pentru acoperirea necesarului de personal din cadrul MAI

Pentru acoperirea necesarului de personal, instituţiile de formare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne alocă, în semestrul al II – lea al anului 2021, un număr de 310 locuri în vederea formării iniţiale a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere, precum şi un număr de 15 locuri în vederea parcurgerii modulului de management.

Categories
Financiar bancar Ştiri

Pregătirea persoanelor fizice în vederea desfăşurării de activităţi pe piaţa de capital

Avem un nou Regulament, Regulamentul nr. 28/2020, care stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a programelor de formare, pregătire şi perfecţionare profesională pentru persoanele fizice care sunt supuse procesului de autorizare în vederea desfăşurării de activităţi pe piaţa de capital, pentru care legislaţia aplicabilă acestora prevede obligaţia urmării unui curs de formare profesională şi promovare a examenului aferent acestuia, precum şi condiţiile de atestare a organismelor de formare profesională.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Furnizorii de formare profesională trebuie să fie autorizaţi pentru a efectua cursuri online

Furnizorii de formare profesională care doresc să organizeze programe de specializare sau perfecţionare în sistem on – line, pentru care eliberează certificate de absolvire cu recunoaştere naţională, trebuie să se autorizeze în condiţiile procedurii pevăzute în Ordinul nr. 1149/2020.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Preşedintele României a trimis Curţii Constituţionale o sesizare de neconstituţionalitate

Preşedintele României a trimis Curţii Constituţionale o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii pentru modificarea art. 7 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

În motivare se susţine că: “Actul normativ, în forma transmisă la promulgare, modifică şi completează art. 7 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, în sensul interzicerii în unităţile, în instituțiile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale, inclusiv în unităţile care oferă educaţie extraşcolară, a activităţilor „în vederea răspândirii teoriei sau opiniei identităţii de gen, înţeleasă ca teoria sau opinia că genul este un concept diferit de sexul biologic şi că cele două nu sunt întotdeauna aceleaşi”, precum şi a activităţilor care contravin principiilor prevăzute la art. 3 al Legii nr. 1/2011.