Tag-Archive for » forestier «

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 740 din data de 6 septembrie 2018, a fost republicată Legea nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național.

Republicarea vine ca urmare a Legea nr. 218/2018 pentru modificarea Legii nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național, conform Legii nr. 218/2018 prin republicarea Legii privind accesibilizarea fondului forestier național, aceasta primește o nouă numerotare. Mai mult …

Regia Naţională a Pădurilor (RNP) Romsilva a obţinut recent certificarea managementului forestier în sistem internaţional a 127.493 de hectare de pădure aflate în proprietatea publică a statului, ceea ce ridică suprafaţa totală certificată la 2,47 milioane hectare, potrivit unui comunicat al Romsilva.

Cele 127.493 de hectare de pădure certificate se află pe raza a 11 ocoale silvice din cadrul Direcţiilor Silvice Alba, Bihor, Botoşani, Dâmboviţa, Iaşi şi Mehedinţi.

Mai mult …

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 693 din data de 9 august 2018, a fost publicată Legea nr. 230/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic.

Un aspect de noutate vizează posibilitatea scoaterii, în anumite condiții obiective turistice, de agrement, inclusiv structuri de primire turistică, unități de cult, cimitirele aparținând domeniului public al unităților administrativ-teritoriale, obiective sportive, medicale, precum și obiective sociale realizate numai de furnizorii de servicii sociale; pentru teritoriul administrativ în zonele de interes economic al Rezervației Biosferei «Delta Dunării» se pot realiza pontoane de acostare pentru ambarcațiuni cu scop turistic și de agrement și de aprovizionare cu alimente și combustibil, pontoane plutitoare și adăposturi pescărești pentru pescari constituiți în asociații. Mai mult …

proiect_de_lege
În Monitorul Oficial al României a fost publicată Legea nr. 246/2016 privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, astfel, acest articol va cuprinde încă două alineate şi va vea următorul conţinut:

(1) Persoanelor fizice cărora li s-au stabilit dreptul de proprietate prin împroprietărire, prin aplicarea Legii nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare, dar cărora nu li s-au atribuit efectiv terenul la care aveau dreptul sau cărora atribuirea le-a fost anulată, persoanelor îndreptăţite la împroprietărire, înscrise în tabelele nominale, precum şi persoanelor care dovedesc cu acte de la arhivele militare ale Ministerului Apărării Naţionale că au luptat pe front şi că îndeplineau condiţiile prevăzute de Legea nr. 187/1945 pentru a fi împroprietărite li se vor acorda terenurile respective, agricole şi forestiere, în limita suprafeţelor disponibile, sau despăgubiri.
(2) Proba participării la război, pentru persoanele prevăzute la alin. (1), se poate face cu acte de la arhivele militare ale Ministerului Apărării Naţionale.
(3) Petenţii cărora li s-au respins cererile în baza legislaţiei în vigoare, pe motivul decăderii din termen sau al necorespunderii actelor doveditoare, precum şi petenţii care nu au formulat cereri pentru că nu deţineau acte de la arhivele militare pot formula o nouă cerere, în baza prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

Persoanele vizate de alin. (1) al acestui articol pot depune cereri de constituire sau reconstituire a dreptului de proprietate, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

proiect_de_lege
Pentru perioada 2016 – 2020 Ministerul Mediului va acorda ajutoare de minimis pentru paza pădurilor cu suprafaţă mai mică sau egală cu 30 ha, în sumă de 248,9 mil. lei, din care pentru anul curent va fi alocată suma de 14,5 mil. lei.

Scopul elaborării proiectului este diminuarea tăierilor ilegale de arbori, clauzele fiind prevăzute în proiectul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha şi în Procedura de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care nu desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha.

„Prezenta schemă se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare”, este menţionat în proiect, cu aplicarea de la data adoptării până la data de 31 decembrie 2020.

padure„Copacului drept nu-i e dat să aibă o viață foarte lungă în pădure”, spune proverbul. Dincolo de sensul metaforic al acestei cugetări, un arbore are șanse mici să ajungă secular dacă aparține uneia dintre speciile furnizoare de masă lemnoasă apreciată și – ca un alt factor potrivnic longevității sale – mai are și trunchiul drept. E numai bun de transformat în cherestea!

Odată ajuns în tărâmul codrilor, turistul sau iubitorul de natură fermecat de frumusețea locurilor nu mai vede copacii, din cauza pădurii. În schimb, negustorul de masă lemnoasă vede doar copacii… buni de valorificat. După tăiere, la vederea cioturilor, ne cam întristăm, deși lemnul, sub diferite forme, se găsește din belșug în fiecare casă. Mai mult …

dforest
O plimbare prin codru te umple de energie, de bună dispoziţie! De fapt aşa ar trebui să fie. Dacă, însă, vei merge să revezi pădurile pe care “fiind băiet” – vorba lui Eminescu, le cutreierai cu dragă inimă, sunt destule şanse să te umpli de… “energie negativă”. De furie, mai pe şleau! Cum aşa?

Păi, cum să-ţi mai priască plimbarea, când vezi urme de arbori masacraţi la fiecare pas?! La fiecare arbore, trei-patru cioturi. Sau imense parcele defrişate 100%. “Pădure fără uscături nu există”, se zice. Dar, în despădurita Românie, “uscăturile” cu purtare penală au fost prea adesea lăsate în pace. Mai mult …