Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia Europeană a anunţat un nou ajutor pentru sprijinirea persoanelor strămutate

Comisia Europeană a anunţat un nou pachet de ajutor în valoare de 200 de milioane EUR pentru sprijinirea persoanelor strămutate în interiorul Ucrainei, în contextul Conferinței internaţionale a donatorilor convocată în comun de Polonia şi Suedia.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost stabilit cadrul instituţional de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României

OUG nr. 60/2022 stabileşte cadrul instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Se desemnează Ministerul Energiei ca autoritate naţională de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României din Fondul pentru modernizare.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

4,65 milioane EUR pentru sprijinirea antreprenoriatului și a creării de locuri de muncă în comunitățile de romi

Fondul European de Investiţii (FEI) a semnat un acord de garantare cu REDI Economic Development S.A. (REDI), care va pune la dispoziţie 4,65 milioane EUR pentru a îmbunătăţi accesul la finanţare pentru antreprenorii care îşi desfăşoară activitatea în comunităţile de romi din România, Bulgaria, Serbia şi Macedonia de Nord.

Categories
Internaţional Legislaţie internaţională Ştiri

Comisia Europeană a adoptat orientări privind regimul general de condiţionalitate

Comisia Europeană a adoptat ieri, 2 martie, orientări privind regimul general de condiţionalitate, care vizează protejarea bugetului UE împotriva încălcărilor principiilor statului de drept. 

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

A fost semnat Memorandumul de Înţelegere privind Sprijinul pentru Implementarea Proiectelor între Guvernul României şi BEI

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi vicepreşedintele Băncii Europene de Investiţii au semnat Memorandumul de Înţelegere privind Sprijinul pentru Implementarea Proiectelor între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii (BEI), pentru perioada 2021-2027.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Fonduri pentru finanţarea cercetării ştiinţifice în anul 2022!

Metodologia privind finanţarea cercetării ştiinţifice universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat în anul 2022 a fost aprobată de Ordinul nr. 3126/2022.

Categories
Programe de sănătate Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Fonduri suplimentare pentru Programul naţional de vaccinare

A fost aprobată suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2021 cu suma de 9.984 mii, la capitolul 66.01. “Sănătate”, titlul 20 “Bunuri şi servicii”, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Unele unităţi administrativ – teritoriale au primit fonduri din rezerva bugetară!

Hotărârea nr. 1088/2021 prevede alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unităţi administrativ – teritoriale.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia aprobă resurse suplimentare în valoare de 2 miliarde EUR pentru redresare în România, Italia, Spania și Luxemburg

Comisia a acordat în total 2 miliarde EUR Italiei, Spaniei, Luxemburgului și României ca urmare a modificării unor programe operaţionale (PO).

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Bugete Ştiri

În urma rectificării bugetare Ministerului Justiţiei i-au fost alocate fonduri

În urma rectificării bugetare, Ministerului Justiţiei i-a fost alocată suma de 22.490 mii lei credite de angajament și 13.090 mii lei credite bugetare pentru cheltuieli de investiţii.