Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Consiliul UE a decis să prelungească măsurile restrictive ca răspuns la încălcările grave ale drepturilor omului în Iran

Consiliul UE a decis să prelungească până la 13 aprilie 2022 măsurile sale restrictive ca răspuns la încălcări grave ale drepturilor omului în Iran. Aceste măsuri constau într-o interdicţie de călătorie şi o îngheţare a activelor, precum şi o interdicţie privind exporturile către Iran de echipamente care ar putea fi utilizate pentru represiune internă şi de echipamente pentru monitorizarea telecomunicaţiilor.

Categories
Internaţional Protecţie socială Ştiri

Fonduri suplimentare vor primi cele mai defavorizate persoane din Europa

Parlamentul European a votat acordul politic la care au ajuns colegiuitorii cu privire la propunerea Comisiei de a furniza mai multe fonduri pentru sprijinirea celor mai defavorizate persoane din Europa în faza de redresare.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Autorităţi şi instituţii publice Bugete Ştiri

Au fost alocate fonduri pentru efectuarea recensământului în anul 2021!

Suma care se asigură de la bugetul de stat pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021 este de 392.655 mii lei, repartizată pe ordonatori principali de credite ai administraţiei publice centrale şi ai administraţiei publice locale.

Categories
Economie Ştiri

Noi măsuri in domeniul bugetar!

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar a fost modificată de OUG nr. 207/2020.

Categories
Ştiri

550 de milioane de euro din fondurile politicii de coeziune pentru sprijinirea IMM-urilor din România!

Comisia Europeană a aprobat modificarea programului operaţional „Competitivitate” în România, prin redirecţionarea unei finanţări în valoare de 550 de milioane de euro din Fondul de coeziune pentru a atenua efectele negative ale crizei provocate de coronavirus asupra economiei ţării.

Se va acorda sprijin financiar unui număr de peste 120 000 de microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri) şi unor iniţiative de digitalizare şi educaţie electronică.

Categories
Economie Ştiri

Emisiunea de euroobligaţiuni lansată s-a bucurat de succes!

Ministerul Finanţelor Publice a transmis că emisiunea de euroobligaţiuni lansată în data de 7 iulie 2020 s-a bucurat de un interes deosebit din partea investitorilor, România revenind pe piaţa USD pentru prima oară din 2018.

Categories
Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Ministerul Fondurilor Europene a prezentat informaţii despre contractarea fondurilor destinate spitalelor din reţeaua COVID

Ministerul Fondurilor Europene a prezentat în şedinţa de Guvern informaţii despre contractarea fondurilor destinate spitalelor din reţeaua COVID-19.

Finanţările, în valoare de 350 milioane euro, sunt asigurate prin intermediul Programului Operaţional Infrastructură Mare. În cadrul apelului spitalele pot deconta retroactiv cheltuielilor realizate începând cu 1 februarie 2020.

Categories
Organizare judiciară

Bugetul Ministerului Afacerilor Interne a fost suplimentat

A fost aprobată suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2020, la capitolul 61.01 “Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 71 “Active nefinanciare”, articolul 71.01.02 “Maşini, echipamente şi mijloace de transport”, cu suma de 343.263 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, în vederea achiziţionării de autovehicule cu dotări specifice necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţilor structurilor ministerului.

Categories
Internaţional Ştiri

Comisia Europeană a anunţat că alocă o sumă suplimentară în valoare de 50 de milioane EUR pentru ajutorul umanitar

Comisia Europeană a anunţat că alocă o sumă suplimentară în valoare de 50 de milioane EUR pentru ajutorul umanitar pentru a răspunde creşterii dramatice a nevoilor umanitare apărute la nivel mondial ca urmare a pandemiei de COVID-19. Aceste noi fonduri sunt puse la dispoziţie în urma apelurilor frecvente lansate de organizaţiile umanitare.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie

Ministrul Fondurilor Europene a coordonat o nouă rundă de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor studenteşti

Ministrul Fondurilor Europene a coordonat o nouă rundă de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor studenteşti, universităţilor şi potenţiali aplicanţi în cadrul apelului „Innotech Student”.

Apelul, care va fi lansat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman, se va adresa studenţilor care doresc să iniţieze o afacere în domeniile de specializare inteligentă. În acest sens se oferă studenţilor un mecanism financiar suport pentru corelarea know-how-ului cu nevoile din piaţa muncii.