Tag-Archive for » fonduri publice «

Federaţia Sindicatelor Democratice a Poliţiştilor din România vrea ca majorările salariale propuse să aibă loc în proporţie de 80% până în 2020, a declarat directorul de comunicare şi purtător de cuvânt al Federaţiei.

“În ceea ce priveşte salarizarea personalului plătit din fondurile publice, trebuie să fie actualizată conform cerinţelor depuse instituţiilor abilitate. După cum bine ştiţi, există mari diferenţe la acest capitol. Noi am intrat pe o anumită grilă, doar de la 1 ianuarie primind 4% dintr-un total de 10% din banii care au fost anunţaţi. Această grilă nu a fost actualizată nici în lunile următoare, în luna iulie. De asemenea, ni s-a spus că va fi actualizată în luna decembrie. Sigur, la rectificare bugetară. Totodată, Federaţia Sindicală a propus Guvernului ca aceste majorări salariale propuse, bine-venite, să nu se întâmple până în 2022, să se întâmple până în 2020 într-un cuantum de 80%, urmând ca din 2020 până în 2022 să nu mai primim nimic”, a afirmat acesta.

Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a decis, în şedinţa din 4 iunie 2018, că admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Iaşi – Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, în dosarul nr. 1489/89/2017, pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că: Mai mult …

„Contractul este legea părților”, se spune, pe bună dreptate. În același timp, s-a considerat că, în privința mai multor categorii de contracte, printre care și cele de achiziție „aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice” se impune fixarea unor jaloane solide și-a unor limite clare, dincolo de care nu se poate trece fără a surveni o nesocotire a legii.

Există, desigur, un principiu al libertății contractuale, dar nu poate fi omis faptul că libertatea aceasta contractuală este, în genere, limitată de către lege. Așadar, „legea părților” va trebui să fie formulată de așa natură încât să se afle în acord cu „legile țării”. Mai mult …

Dispozițiile legale privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice prevedea în 2009 că intră în competența ordonatorilor de credite soluționarea contestațiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază individuale, a sporurilor, a premiilor și a altor drepturi care se acordă.

Contestația poate fi depusă în termen de 5 zile de la data luării la cunoștință a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite urmând ca ordonatorii de credite să soluționeze contestațiile în termen de 10 zile. Împotriva măsurilor dispuse persoana nemulțumită se poate adresa instanței de contencios administrativ sau, după caz, instanței judecătorești competente potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluționării contestației. Mai mult …


Problemele privind salarizarea personalului bugetar au făcut obiectul multor discuții și controverse determinate de modul neclar în care a fost redactat textul de lege, de faptul că unele acte normative au fost abrogate fără ca cele noi să clarifice anumite aspecte.

Această situație a determinat ca fiecare să interpreteze legea după bunul plac, ajungându-se la cazuri care au generat nemulțumirea angajaților din sectorul bugetar care s-au considerat nedreptățiți și și-au căutat dreptatea în instanță. Mai mult …

salariu in produse
Executivul a aprobat Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale.

Adoptarea în regim de urgenţă a documentului este motivată de necesitatea eliminării, începând cu august 2016, a disfunctionalităţilor de încadrare a personalului angajat în Sănătate, Educaţie şi în instituţii şi autorităţi publice.

Ordonanţa are ca scop primar continuarea procesului de corecţie a inechităţilor din sistemul de salarizare bugetar.

indemnizatie instalarePreşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei nr. 15/2015 pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, care stabileşte că de la 1 octombrie 2015 sprijinul salarial pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult şi în instituţiile de învăţământ teologic se majorează de la 600 de lei la 1.050 de lei.

Astfel, actul normativ prevede ca sprijinul salarial pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult şi în instituţiile de învăţământ teologic să fie stabilit sub formă de contribuţie lunară la nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată – 1.050 de lei.

Totodată, şeful statului a semnat decretele privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica Kazahstan privind extrădarea, a Legii pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica Kazahstan privind transferarea persoanelor condamnate, a Legii pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica Kazahstan privind asistenţa judiciară în materie penală, documente semnate la Bucureşti la 14 noiembrie 2014.

rateConform unei ordonanţe de urgenţă aprobate de Guvern, pensiile se vor indexa din 2016 cu 5%, în loc de 4,31%, cât reieşea din calculele anterioare, astfel că punctul de pensie va urca la 871,7 lei, de la 830,2 lei în acest an.

Astfel, creşterea punctului de pensie a fost aprobată prin Ordonanţa de Urgenţă privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal- bugetare.

“În actul normativ se prevede cadrul legal prin care se poate face majorarea punctului de pensie cu 5%, prin modificările legii privind sistemul unitar de pensii publice din 263/2010. Creşterea trebuia să fie de 4,31%, potrivit calculelor, dar în final s-a stabilit la 5%”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Suciu.

Pentru anul curent, valoarea punctului de pensie a fost de 830,2 lei, iar în 2014 s-a situat la 790,7 lei.

lc
Guverul României a aprobat un proiect de ordonanță de urgență pentru completarea O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. Potrivit documentului de drepturile salariale majorate vor beneficia 290.000 de persoane din învățământul preuniversitar de stat, 7.850 de persoane din unitățile finanțate integral de la bugetul de stat, 57.500 de persoane din învățământul universitar și 4.460 de persoane din unitățile finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.

Proiectul de O.U.G. prevede introducerea la art. 2 după alin. (3) a unui nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
(3^1) Începând cu data de 1 decembrie 2015, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ se majorează cu 15% faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2015.”

Tot la art. 2, după alin. (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:
(7^1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (2), cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de bază de care beneficiază personalul de la alineatele (6^1) și (6^2) se majorează cu acelaşi procent de 15%, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.”

rovana_plumbMinistrul Muncii, Rovana Plumb, a afirmat, că în această săptămână, dar şi în cursul săptămânii viitoare, vor avea loc discuţii la sediul ministerului cu membri ai sindicatelor în vederea elaborării noii legi a salarizării.

“Urmează să ne întâlnim în cursul acestei săptămâni şi săptămâna viitoare la fel, astfel încât să ascultăm punctele lor de vedere. Unii le-au formulat în scris, urmează să avem şi aceste consultări la sediul Ministerului Muncii”, a precizat Rovana Plumb.

Proiectul de Lege-cadru cu privire la salarizarea personalului plătit din fonduri publice urmează să ajungă în Parlament pentru dezbatere în sesiunea din această toamnă.