Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Regulament privind procentul de majorare salarială a persoanelor care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile

Hotărârea nr. 234/2023 prevede aprobarea Regulamentului – cadru privind criteriile pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru persoanele prevăzute la art. 16 alin. (1) şi (2) din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi condiţiile de înfiinţare a posturilor în afara organigramei în cadrul instituţiilor şi/sau autorităţilor publice care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi/sau prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă.

Categories
Medici/personal medical Programe de sănătate Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

A fost aprobat Contractul de finanţare – Spitalul Regional de Urgenţă Craiova – dintre România şi Banca Europeană de Investiţii

Legea nr. 338/2022 prevede aprobarea Contractului de finanţare – Spitalul Regional de Urgenţă Craiova – dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 6 aprilie 2022 şi la Luxemburg la 11 aprilie 2022.

Cheltuielile aferente Proiectului, respectiv cheltuielile reprezentând echivalentul în lei al valorii împrumutului şi al celorlalte fonduri publice destinate finanţării costului acestuia, precum şi taxele şi impozitele aferente se cuprind în bugetul Ministerului Sănătăţii, în cadrul sumelor aprobate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat, în funcţie de natura acestora şi de specificul Proiectului.

Categories
Medicamente Programe de sănătate Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Numărul de paturi pentru 2022 din unităţile sanitare pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare

Ordinul nr. 3431/2022 prevede aprobarea detalierii pe judeţe şi pentru municipiul Bucureşti a numărului total de paturi, pe anul 2022, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Norme metodologice privind utilizarea fondurilor publice

Ordinul nr. 1787/2022 prevede modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.909/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea şi utilizarea fondurilor publice pentru deschiderea de acreditive de către ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naţionale.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene

OUG nr. 97/2022 prevede modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

Categories
Achiziţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect. Ghid privind lotizarea în cadrul procedurilor de achiziţie publică

Consiliul Concurenţei a lansat în dezbatere publică proiectul de Ghid privind lotizarea în cadrul procedurilor de achiziţie publică.

Categories
Articole Funcţionari publici Salarizare

Salariile bugetarilor au fost îngheţate!

Începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcţie, salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2020 în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

RIL admis. Normele privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice au caracter imperativ?

Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice a făcut obiectul unui recurs în interesul legii.

Potrivit ştirilor juridice, prin recursul în interesul legii formulat se solicită Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie interpretarea şi aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare (Hotărârea Guvernului nr. 363/2010), cu privire la caracterul imperativ sau de recomandare al normelor care reglementează standardele de cost.

Categories
Dreptul muncii Salarizare Ştiri

ICCJ a admis un recurs în interesul legii referitor la salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, legal constituit, a soluţionat un recurs în interesul legii, fiind pronunţată următoarea soluţie:

Prin Decizia nr. 7/2019, ÎCCJ a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Oradea şi, în consecinţă, stabileşte că:

Categories
Articole Economie

A fost stabilită Metodologia de transmitere a datelor privind veniturile salariale ale personalului public

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 877 din data de 17 octombrie 2018, a fost publicată Metodologia de transmitere a datelor privind veniturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice, din 26.09.2018.

Ministerul Muncii și Justiției Sociale a stabilit că formularul se completează de către instituțiile/autoritățile publice prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 2.169/2018 de aprobare a Metodologiei de transmitere a datelor privind veniturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice, adică: personalul din cadrul autorităților/instituțiilor publice care exercită o funcție în baza unui contract individual de muncă sau a unui raport de serviciu, a unui act administrativ de numire ori a unui altfel de act emis în condițiile legii.