Tag-Archive for » fonduri publice «

Dispozițiile legale privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice prevedea în 2009 că intră în competența ordonatorilor de credite soluționarea contestațiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază individuale, a sporurilor, a premiilor și a altor drepturi care se acordă.

Contestația poate fi depusă în termen de 5 zile de la data luării la cunoștință a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite urmând ca ordonatorii de credite să soluționeze contestațiile în termen de 10 zile. Împotriva măsurilor dispuse persoana nemulțumită se poate adresa instanței de contencios administrativ sau, după caz, instanței judecătorești competente potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluționării contestației. Mai mult …


Problemele privind salarizarea personalului bugetar au făcut obiectul multor discuții și controverse determinate de modul neclar în care a fost redactat textul de lege, de faptul că unele acte normative au fost abrogate fără ca cele noi să clarifice anumite aspecte.

Această situație a determinat ca fiecare să interpreteze legea după bunul plac, ajungându-se la cazuri care au generat nemulțumirea angajaților din sectorul bugetar care s-au considerat nedreptățiți și și-au căutat dreptatea în instanță. Mai mult …

salariu in produse
Executivul a aprobat Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale.

Adoptarea în regim de urgenţă a documentului este motivată de necesitatea eliminării, începând cu august 2016, a disfunctionalităţilor de încadrare a personalului angajat în Sănătate, Educaţie şi în instituţii şi autorităţi publice.

Ordonanţa are ca scop primar continuarea procesului de corecţie a inechităţilor din sistemul de salarizare bugetar.

indemnizatie instalarePreşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei nr. 15/2015 pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, care stabileşte că de la 1 octombrie 2015 sprijinul salarial pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult şi în instituţiile de învăţământ teologic se majorează de la 600 de lei la 1.050 de lei.

Astfel, actul normativ prevede ca sprijinul salarial pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult şi în instituţiile de învăţământ teologic să fie stabilit sub formă de contribuţie lunară la nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată – 1.050 de lei.

Totodată, şeful statului a semnat decretele privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica Kazahstan privind extrădarea, a Legii pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica Kazahstan privind transferarea persoanelor condamnate, a Legii pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica Kazahstan privind asistenţa judiciară în materie penală, documente semnate la Bucureşti la 14 noiembrie 2014.

rateConform unei ordonanţe de urgenţă aprobate de Guvern, pensiile se vor indexa din 2016 cu 5%, în loc de 4,31%, cât reieşea din calculele anterioare, astfel că punctul de pensie va urca la 871,7 lei, de la 830,2 lei în acest an.

Astfel, creşterea punctului de pensie a fost aprobată prin Ordonanţa de Urgenţă privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal- bugetare.

“În actul normativ se prevede cadrul legal prin care se poate face majorarea punctului de pensie cu 5%, prin modificările legii privind sistemul unitar de pensii publice din 263/2010. Creşterea trebuia să fie de 4,31%, potrivit calculelor, dar în final s-a stabilit la 5%”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Suciu.

Pentru anul curent, valoarea punctului de pensie a fost de 830,2 lei, iar în 2014 s-a situat la 790,7 lei.

lc
Guverul României a aprobat un proiect de ordonanță de urgență pentru completarea O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. Potrivit documentului de drepturile salariale majorate vor beneficia 290.000 de persoane din învățământul preuniversitar de stat, 7.850 de persoane din unitățile finanțate integral de la bugetul de stat, 57.500 de persoane din învățământul universitar și 4.460 de persoane din unitățile finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.

Proiectul de O.U.G. prevede introducerea la art. 2 după alin. (3) a unui nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
(3^1) Începând cu data de 1 decembrie 2015, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ se majorează cu 15% faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2015.”

Tot la art. 2, după alin. (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:
(7^1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (2), cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de bază de care beneficiază personalul de la alineatele (6^1) și (6^2) se majorează cu acelaşi procent de 15%, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.”

rovana_plumbMinistrul Muncii, Rovana Plumb, a afirmat, că în această săptămână, dar şi în cursul săptămânii viitoare, vor avea loc discuţii la sediul ministerului cu membri ai sindicatelor în vederea elaborării noii legi a salarizării.

“Urmează să ne întâlnim în cursul acestei săptămâni şi săptămâna viitoare la fel, astfel încât să ascultăm punctele lor de vedere. Unii le-au formulat în scris, urmează să avem şi aceste consultări la sediul Ministerului Muncii”, a precizat Rovana Plumb.

Proiectul de Lege-cadru cu privire la salarizarea personalului plătit din fonduri publice urmează să ajungă în Parlament pentru dezbatere în sesiunea din această toamnă.

baniÎn Monitorul Oficial al României nr. 233/2015 a fost publicată Legea nr. 71/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.

Prin OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, s-a stabilit că în anul 2015, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2014.

Astfel, începând cu data de 1 ianuarie 2015, salarizarea personalului din structurile cu rol de organisme intermediare pentru Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice, Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, Programul operaţional Mediu şi Programul operaţional pentru Pescuit/Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime se stabileşte la nivelul de salarizare aferent funcţiilor din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, cu excepţia agenţiilor pentru dezvoltare regională.

Începând cu luna iulie 2015, personalul din structurile din domeniile informaţii pentru apărare, cercetare sau operaţii speciale ale Ministerului Apărării Naţionale beneficiază de o compensaţie de risc/pericol deosebit, în procent de până la 30% din solda de funcţie/salariul de bază.

Personalul din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care ocupă funcţii publice specifice de inspector antifraudă, inspector-şef antifraudă, inspector general adjunct antifraudă şi inspector-general antifraudă beneficiază de sporul pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică de până la 25% la salariul de bază lunar.

MFP
Ministerul Finanţelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de O.U.G. pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice.

Prin proiectul de act normativ se urmăreşte crearea cadrului legal pentru acordarea de avansuri de până la 100% din fonduri publice în vederea finanţării activităţilor specifice de producere şi difuzare a emisiunilor radiofonice şi de televiziune în străinătate, în limba română, precum şi pentru amenajarea spaţiilor de producţie şi emisie, ale posturilor de radio şi televiziune din străinătate controlate de Societatea Română de Radiodifuziune, respectiv de Societatea Română de Televiziune.

De asemenea, prin acest proiect se prevede că prin hotărâre a Guvernului se vor stabili categoriile de cheltuieli pentru care se efectuează plăţi în avans, procedurile, precum şi limitele care se folosesc în acest scop.

Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 597 din 13 august 2002.

salariiPreşedintele Traian Băsescu a semnat în 18 martie 2014, decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.

Conform O.U.G. nr. 103/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 703 din 15 noiembrie 2013, în anul 2014, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2013 în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii şi nu se aplică valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele la Legea privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

În anul 2014, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzător.

Mai mult …