Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Noi domenii au fost integrate în cadrul general privind aprobarea finanţării din fonduri europene

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94 din 4 iunie 2020 privind unele măsuri pentru finanţarea din fonduri europene a unor programe naţionale a fost aprobată de Legea nr. 97/2022.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Protecţie socială

Strategia naţională privind reducerea sărăciei pentru perioada 2022 – 2027

În Monitorul Oficial nr. 359/2022 a fost publicată Hotărârea nr. 440/2022 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2022 – 2027.

Prin adoptarea acestei strategii se îndeplineşte una din condiţiile favorizante necesare pentru accesarea fondurilor europene aferente cadrului financiar multianual 2021-2027.

Categories
Economie Ştiri

Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă

Ordinul nr. 443/2022 prevede aprobarea Ghidului specific – Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect de modificare a OUG privind unele măsuri în domeniul fondurilor europene

Ministerul Investiţiilor şi Fondurilor Europene a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind unele măsuri în domeniul fondurilor europene.

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale beneficiază de finanţare din fonduri externe nerambursabile sau rambursabile pentru  dezvoltarea, mentenanţa şi securitatea cibernetică a sistemului pe toate componentele sale (infrastructură, hardware, software de bază, aplicaţii specifice).

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

A fost semnat Memorandumul de Înţelegere privind Sprijinul pentru Implementarea Proiectelor între Guvernul României şi BEI

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi vicepreşedintele Băncii Europene de Investiţii au semnat Memorandumul de Înţelegere privind Sprijinul pentru Implementarea Proiectelor între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii (BEI), pentru perioada 2021-2027.

Categories
Activităţi industriale Economie Ştiri

OUG privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar, modificări!

A fost modificată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei provocate de COVID – 19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene.

Categories
Articole Domeniul energetic Economie Ştiri

Se acordă sprijin financiar pentru investiţiile destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile

Hotărârea nr. 195/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 146/2022, prevede aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile mai puţin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală, şi a Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă.

Categories
Economie Ştiri

A fost a lansată procedura de achiziţie publică pentru organizarea Galei „România modernizată cu fonduri europene”

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a lansat procedura de achiziţie publică pentru organizarea Galei „România modernizată cu fonduri europene” unde vor fi premiate 14 proiecte de succes realizate cu finanţare europeană.

Categories
Economie Ştiri

A fost virată suma aferentă prefinanţării din împrumutul acordat României, prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă!

Conform unui comunicat al Ministerului Investiţiilor Fondurilor Europene în data de 13 ianuarie 2022, odată cu intrarea în vigoare a Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare şi rezilienţă) între Comisia Europeană şi România, a fost virată suma aferentă prefinanţării din componenta de împrumut, în cuantum de 1.942.479.890 euro, reprezentând 13% din valoarea totală a împrumutului.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Dezbatere publică privind OUG pentru stabilirea cadrului instituţional şi financiar de gestionare a fondurilor europene

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene organizează vineri, 10 decembrie 2021, începând cu ora 09.00, dezbaterea publică pe marginea proiectului de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de gestionare a fondurilor europene în cadrul Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă.