Tag-Archive for » fonduri europene «

Necesitatea accesării fondurilor europene a devenit un subiect sensibil după ce ani de-a rândul am fost arătaţi cu “degetul” de Uniunea Europeană ca fiind ţara cu cea mai mică rata de absorbţie a fondurilor europene.

Potrivit noutăţilor legislative, Guvernul a modificat Ordonanţa de Urgenţă nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

Scopul acestei modificări este accelerarea absorbției de fonduri europene prin facilitarea implementării proiectelor pe toate Programele Operaționale (Infrastructura Mare, Capital Uman, Competitivitate, Regional, Capacitate Administrativă). Mai mult …

Guvernul a modificat Ordonanţa de Urgenţă nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

Scopul acestei modificări este accelerarea absorbției de fonduri europene prin facilitarea implementării proiectelor pe toate Programele Operaționale (Infrastructura Mare, Capital Uman, Competitivitate, Regional, Capacitate Administrativă). Mai mult …

Deşi pare greu de explicat la prima vedere, dacă analizăm datele putem observa că România nu şi-a învăţat lecţia în ceea ce priveşte absorbţia de fonduri europene. Nici acum, la mai bine de trei ani de la intrarea în noul calendar financiar 2014-2020, România nu a reuşit să-şi acrediteze autorităţile de management.

Un prim semnal de alarmă a fost tras chiar de către fostul ministru de Finanţe şi care s-a aflat şi la conducerea Ministerului Fondurilor Europene o bună perioadă. El a spus recent că România nu are acreditată nici o Autoritate de Management şi riscă să nu primească nici un ban de la Comisia Europeană. Efectele care ar putea fi catastrofale pentru România, mai ales pentru Guvernul Grindeanu, care va fi nevoit să majoreze deficitul la peste 4% din această cauză.

 

ue2Autoritățile au majorat gradul de absorbție a fondurilor europene pe cadrul financiar 2007-2013 prin micșorarea alocării banilor europeni cu 276 milioane euro, la 18,78 miliarde euro, reiese din datele publicate pe site-ul fonduri-ue.ro.

Astfel, absorbția curentă a fondurilor europene 2007-2013 a crescut în luna ianuarie, comparativ cu noiembrie 2016, când au fost publicate ultimele date, cu 1,2 puncte procentuale, la 82,93%, deși valoarea declarațiilor de cheltuieli transmise la Comisia Europeană a rămas la același nivel de 15,57 miliarde de euro.

În ceea ce privește absorbția efectivă, aceasta a crescut cu 1,15 puncte procentuale, rămânând la 14,8 miliarde de euro, reprezentând la finalul lunii ianuarie 79,23%. Mai mult …

5229-carne1-300x240

Printr-o Hotărâre de Guvern, s-a aprobat ajutorul de adaptare excepţional în valoare de aproximativ 11 milioane de euro pentru producătorii de carne de porc, bugetat din fonduri naţionale şi europene.

Sprijinul are scopul să compenseze pierderile înregistrate de producătorii de carne de porc din cauza contextului global nefavorabil, cauzat de dezechilibrul raportului dintre cerere şi ofertă.

Perioada pentru care se acordă ajutorul este 1 septembrie 2015 – 31 mai 2016. În această perioadă exploataţiile autorizate de către ANSVSA şi înregistrate în Registrul national al exploataţiilor (RNE) au livrat pentru abatorizare porci cu preţuri foarte scăzute, producătorii înregistrând pierderi de venit.

APIA va calcula suma cuvenită fiecărui producător agricol prin împărţirea sumei totale la efectivul de porci livraţi şi clasificaţi în abatoare autorizate, în perioada 1 septembrie 2015 – 31 mai 2016, dar nu la mai mult de 9.000 de capete, inclusiv, pe beneficiar.

fonduri-posdru
Ordonanţa de Urgenţă privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, prin care se permite autorităţilor de management a proiectelor pe fonduri europene să gestioneze şi să efectueze plăţi în euro, a fost aprobată de Guvern şi suspusă dezbaterii publice

Dragoș-Cristian Dinu, ministrul fondurilor europene, a declarat următoarele: “Modificarea ordonanței de astăzi permite autorităților de management care încheie acorduri pentru instrumente financiare să gestioneze și să efectueze plăți în euro conform angajamentelor asumate și de asemenea, instituțiilor aflate în subordinea și/sau coordonarea altori instituții (ordonatori secundari sau terțiari de credite) să gestioneze în mod direct componente ale proiectelor în acord cu prevederile cererii de finanțare, fără a impune obligativitatea existenței unui parteneriat.”

Actul normativ iniţiat de MFE, simplifică condiţiile de implementare a proiectelor ce includ participarea unor autorităţi publice pentru fluidizarea şi eficientizarea fluxurilor financiare şi a condiţiilor de finanţare şi rambursare.

documentsComisarul european pentru politica regională Corina Creţu a discutat cu preşedintele Institutului Cultural Român Radu Boroianu despre propunerea de modificare a Regulamentului Comisiei Europene privind Fondul european de dezvoltare regională destinat finanţării proiectelor culturale şi turistice.

Prin această modificarea legislativă, dorim să simplificăm modul în care pot fi folosite fondurile europene pentru proiecte culturale,  asigurând reguli mai simple şi mai clare pentru beneficiari. Propunerea mea şi a comisarului Navracsics vine ca urmare a discuţiilor purtate în ultimul an cu 10 state membre, între care şi Romania, pe marginea finanţării prin FEDR pentru proiecte culturale“, a declarat Corina Creţu.

Comisarul european pentru politica regională consideră că astfel de proiecte trebuie încurajate, cu atât mai mult cu cât turismul şi cultura contribuie semnificativ la crearea de noi locuri de muncă şi creştere economică, asigurând, totodată, alternative de existenţă chiar şi în zonele defavorizate.

p_15255_766x350-10-85

Începând cu anul şcolar 2017-2018, actualele programe de încurajare a consumului de fructe şi de distribuire a laptelui în şcoli vor fi unificate într-un singur program cu finanţare europeană, denumit generic “Programul pentru şcoli”.

Astfel, prin noul program se vor putea distribui şi alte fructe, nu doar mere, respectiv pere, struguri, prune, piersici sau nectarine, precum şi legume: morcovi, ardei graşi, castraveţi. De asemenea, în program vor fi incluse produsele lactate şi mierea.

Programul va fi finanţat cu fonduri europene în valoare de 6.866.848 euro pentru schema de fructe şi legume şi cu 10.399.594 euro pentru schema de lapte şi produse lactate.

“Programul pentru şcoli” este un program educativ, menit să-i familiarizeze pe copii cu un stil de viaţă sănătos şi să-i apropie de mediul rural ca sursă a produselor pe care le consumă.

Acest program este destinat preşcolarilor din grădiniţele de stat şi particulare cu program normal de 4 ore şi elevilor din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular.

Drapeaux parlement europe 3D
România a devenit primul stat membru al Uniunii Europene care îndeplineşte criteriile Comisiei Europene privind ajutorul de stat
, evitând astfel o posibilă suspendare a plăţilor, după ce Comisia Europeană a notificat formal autorităţile de la Bucureşti în legătură cu ridicarea condiţionalităţii G5, privind existenţa unui cadru legislativ pentru aplicarea efectivă a normelor UE privind ajutoarele de stat în domeniul fondurilor structurale şi de investiţii europene.

Aceste criterii reprezintă măsuri de pregătire a legislaţiei şi a instituţiilor pentru o bună gestionare şi utilizare a fondurilor europene şi au fost negociate de fiecare stat membru cu Comisia Europeană. Data limită până la care România trebuie să îndeplinească toate condiţionalităţile era 31 decembrie 2016, iar întârzierea lor poate duce la suspendarea parţială sau integrală a plăţilor pentru Programele Operaţionale.

Statul român a negociat 36 de condiţionalităţi, acceptate de Guvern în 2014.

descarcare-62Ministerul Finanţelor Publice a lansat în dezbatere publică Proiectul de OUG pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene.

Prezentul act normativ reglementează, în principal, faptul că:

– se utilizează veniturile încasate din dobânzi acumulate în conturile proiectelor ex-ISPA pentru fondurile transferate de CE pentru compensarea cheltuielilor neeligibile stabilite prin acte emise de autoritatea de management ex-ISPA, aferente fondurilor ex-ISPA şi care revin în sarcina beneficiarilor proiectelor respective;
– sumele reprezentând cheltuieli finanţate din fondul de indisponibilităţi temporare şi care ar putea fi reîntregit în baza acordurilor prealabile emise în aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 135/2007, cu modificările şi completările ulterioare, rămân cheltuieli definitive la bugetul de stat;
– în poziţia bugetară din cadrul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni Generale, se cuprind sumele necesare achitării CE a notelor de debit emise de aceasta, inclusiv a majorărilor de întârziere aferente, în cazul în care sumele datorate nu pot fi recuperate, în vederea achitării acestora la timp de la structurile de implementare din administraţia publică sau alte entităţi debitoare către bugetul Uniunii Europene în cazul programelor ISPA şi SAP ARD;
– în situaţia indisponibilităţii veniturilor încasate din dobânzi acumulate în conturile programelor PHARE în vederea achitării debitelor faţă de Uniunea Europeană care sunt nerecuperate de la beneficiari/contractori, sunt cuprinse sume în bugetul structurilor de implementare;
– în bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de structuri de implementare se cuprind sume necesare achitării debitelor faţă de Uniunea Europeană şi a majorărilor de întârziere aferente acestora, în cazul neachitării la termen de către contractori/beneficiari a sumelor plătite necuvenit, pentru Programele ex-ISPA şi SAPARD;
– în bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de structuri de implementare se cuprind sume necesare achitării debitelor faţă de Uniunea Europeană şi a majorărilor de întârziere aferente acestora, în cazul în care acestea nu sunt imputabile contractorilor/beneficiarilor sau structurile de implementare nu au constituit debite în cazul Programului PHARE;
– alocarea sumelor în bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de structuri de implementare se realizează cu ocazia legii bugetare anuale sau, dacă este necesar, prin virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole în cursul întregului an, şi sumele alocate în acest scop nu pot fi realocate pentru alte destinaţii.