Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Noi măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor finanțate din fonduri europene

Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență prin care se introduc noi reglementări în domeniul proiectelor finanțate din fonduri europene, pentru a atrage cele 5 miliarde de euro ce mai pot fi atrase din perioada de programare 2014-2020, dar si pentru a asigura accesul rapid, facil și transparent la fondurile Politicii de Coeziune aferente perioadei 2021-2027, în valoare de 46 miliarde de euro.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Internaţional Ştiri

Contractul de finanțare pentru decontarea cheltuielilor cu asistența acordată refugiaților din Ucraina, semnat între MIPE și MAI!

Contractul de finanțare pentru decontarea sumei de 100 milioane de euro pentru sprijinul oferit de statul român cetățenilor proveniți din Ucraina a fost semnat de reprezentanții Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și cei ai Ministerului Afacerilor Interne, ca beneficiar al finanțării europene puse la dispoziție prin Programul Operațional Capital Uman.

Categories
Economie Ştiri

Peste 1400 întreprinderi se vor deschide cu ajutorul fondurilor europene

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat, în consultare publică, ghidurile solicitantului pentru apelurile de proiecte destinate economiei sociale finanțate prin Programul Educației și Ocupare și prin Programul Incluziune și Demnitate Socială, cu un buget total de peste 214 milioane euro.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Stagii de practică pentru 50.000 de elevi și studenți, finanțate din fonduri europene

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat în consultare publică ghiduri ale solicitantului pentru patru apeluri de proiecte ce vor fi finanțate prin Programul Educație și Ocupare și prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Procedura privind atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene

Ordinul nr. 1354/2023 prevede modificarea şi completarea Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Fonduri europene pentru programul ”Carte de identitate electronică şi semnătura digitală calificată”

Ordinul nr. 31/2023 prevede stabilirea sistemului de management şi control la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru gestionarea fondurilor europene nerambursabile, alocate Ministerului Afacerilor Interne prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă pentru implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă – componenta C7 – Transformare digitală, investiţia 8 – Carte de identitate electronică şi semnătura digitală calificată.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Regulament privind procentul de majorare salarială a persoanelor care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile

Hotărârea nr. 234/2023 prevede aprobarea Regulamentului – cadru privind criteriile pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru persoanele prevăzute la art. 16 alin. (1) şi (2) din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi condiţiile de înfiinţare a posturilor în afara organigramei în cadrul instituţiilor şi/sau autorităţilor publice care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi/sau prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă.

Categories
Ştiri

Platforma prin care se vor atrage cele 46 miliarde euro din Politica de Coeziune 2021-2027, disponibilă din 16 mai

În această perioadă este în curs de finalizare dezvoltarea sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, sistemul unic de management al informației privind fondurile externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027.

Categories
Agricultură şi silvicultură Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole

OUG nr. 9/2023 prevede modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014 – 2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Economie Internaţional Legislaţie internaţională Ştiri

Fonduri europene pentru o Românie mai curată

Conform comunicatului Ministerului Investițiilor și Fondurilor Europene a fost semnat contractul de finanțare aferent proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov”, care va fi implementat pe raza celor 34 de unități administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Ilfov.