Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Economie Internaţional Ştiri

Comisia Europeană a anunţat aprobarea Acordului de Parteneriat cu România

Comisia Europeană a anunţat aprobarea Acordului de Parteneriat cu România, document strategic naţional prin care sunt stabilite obiectivele tematice de dezvoltare şi alocarea indicativă a fondurilor europene pentru perioada 2021-2027.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene

OUG nr. 97/2022 prevede modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

Categories
Ştiri

Gestionarea financiară a fondurilor europene dedicate Afacerilor interne

OUG nr. 96/2022 prevede gestionarea financiară a fondurilor europene dedicate Afacerilor interne alocate României pentru perioada de programare 2021 – 2027.

Fondurile europene dedicate se alocă şi se derulează în baza prevederilor regulamentelor Uniunii Europene, ale programelor naţionale aprobate prin decizii ale Comisiei Europene şi ale legislaţiei naţionale aplicabile.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Noi atribuţii pentru Agențiile de Dezvoltare Regională

OUG nr. 88/2022 prevede modificarea şi completarea unor acte normative în vederea gestionării fondurilor europene nerambursabile destinate dezvoltării regionale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Noi domenii au fost integrate în cadrul general privind aprobarea finanţării din fonduri europene

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94 din 4 iunie 2020 privind unele măsuri pentru finanţarea din fonduri europene a unor programe naţionale a fost aprobată de Legea nr. 97/2022.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Protecţie socială

Strategia naţională privind reducerea sărăciei pentru perioada 2022 – 2027

În Monitorul Oficial nr. 359/2022 a fost publicată Hotărârea nr. 440/2022 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2022 – 2027.

Prin adoptarea acestei strategii se îndeplineşte una din condiţiile favorizante necesare pentru accesarea fondurilor europene aferente cadrului financiar multianual 2021-2027.

Categories
Economie Ştiri

Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă

Ordinul nr. 443/2022 prevede aprobarea Ghidului specific – Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect de modificare a OUG privind unele măsuri în domeniul fondurilor europene

Ministerul Investiţiilor şi Fondurilor Europene a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind unele măsuri în domeniul fondurilor europene.

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale beneficiază de finanţare din fonduri externe nerambursabile sau rambursabile pentru  dezvoltarea, mentenanţa şi securitatea cibernetică a sistemului pe toate componentele sale (infrastructură, hardware, software de bază, aplicaţii specifice).

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

A fost semnat Memorandumul de Înţelegere privind Sprijinul pentru Implementarea Proiectelor între Guvernul României şi BEI

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi vicepreşedintele Băncii Europene de Investiţii au semnat Memorandumul de Înţelegere privind Sprijinul pentru Implementarea Proiectelor între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii (BEI), pentru perioada 2021-2027.

Categories
Activităţi industriale Economie Ştiri

OUG privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar, modificări!

A fost modificată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei provocate de COVID – 19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene.