Categories
Autorităţi şi instituţii publice Financiar bancar Ştiri

Statutul privind Fondului de garantare a depozitelor bancare

Statutul privind Fondului de garantare a depozitelor bancare a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 121/2023.

Fondul garantează depozitele constituite la instituţiile de credit autorizate de Banca Naţională a României şi participante la Fond şi efectuează plăţile de compensaţii către deponenţii garantaţi.

Categories
Agricultură şi silvicultură Articole Economie

Norme tehnice privind amenajarea pădurilor

Normele tehnice privind amenajarea pădurilor şi a Ghidului de bune practici privind amenajarea pădurilor au fost aprobate de Ordinul nr. 2536/2022.

Prin gestionarea durabilă a pădurilor se înţelege administrarea şi utilizarea ecosistemelor forestiere, astfel încât să li se menţină şi amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea, sănătatea şi să li se asigure pentru prezent şi viitor capacitatea de a exercita funcţiile multiple ecologice, economice şi sociale, la nivel local, regional şi mondial, fără a genera prejudicii altor ecosisteme.

Categories
Economie Ştiri

Finanţările nerambursabile pentru proiecte culturale se acordă din bugetul Fondului Cultural Naţional

Ordinul nr. 3227/2022 prevede modificarea şi completarea Ordinului ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.231/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea comisiilor, procedura de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale în vederea acordării de finanţări nerambursabile din Fondul Cultural Naţional, precum şi de soluţionare a contestaţiilor.

Finanţările nerambursabile pentru proiecte culturale se acordă din bugetul Fondului Cultural Naţional şi din bugetul Administraţiei Fondului Cultural Naţional.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Hotărâri de Guvern adoptate în ultima şedinţă

Guvernul României a publicat lista hotărârilor de Guvern adoptate în ultima şedinţă:

Categories
Economie Ştiri

A fost aprobată Procedura privind participanţii Fondului de compensare a investitorilor

A fost aprobată Procedura nr. 1/2022 privind participanţii Fondului de compensare a investitorilor, determinarea şi plata obligaţiilor la fond (PP1(1) – 2022).

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Uniunea Europeană va mobiliza o finanţare suplimentară pentru Republica Moldova

Uniunea Europeană va mobiliza o sumă suplimentară de 52 de milioane EUR pentru Republica Moldova, destinată promovării rezilienţei, redresării şi reformelor pe termen lung ale acestei ţări, în special prin punerea în aplicare a iniţiativelor emblematice prevăzute în Planul economic şi de investiţii al Uniunii pentru partenerii săi estici.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Financiar bancar Ştiri

Cine este obligat să obţină calitatea de participant la Fondul de compensare a investitorilor?

În Monitorul Oficial nr. 441/2022 a fost publicat Regulamentul nr. 10/2022 privind Fondul de compensare a investitorilor.

Entităţile prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 88/2021 sunt obligate să solicite şi să obţină calitatea de participant la Fond, precum şi să contribuie la constituirea resurselor financiare ale Fondului, conform cerinţelor şi în termenele prevăzute în reglementările specifice, dar nu mai târziu de 60 de zile de la autorizare/înscriere în Registrul A.S.F.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Pentru anul 2021 a fost constituit un fond dedicat finanţării cercetării ştiinţifice universitare

Pentru anul 2021 se constituite un fond dedicat finanţării cercetării ştiinţifice universitare din instituţiile de învăţământ superior de stat, în sumă de 100.000.000 lei.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

A fost constituit Fondul de compensare a investitorilor

Fondul de compensare a investitorilor a fost constituit ca persoană juridică de drept public.

În Monitorul Oficial nr. 420/2021 a fost publicată Legea nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor.

Categories
Organizare judiciară

Un proiect prevede alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară!

Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică hotărârea privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii.