Categories
Autorităţi şi instituţii publice Profesii juridice Ştiri

Atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiţiei

Ministrul Justiţiei poate atribui prin ordin locuinţe de serviciu, în situaţii excepţionale, justificate prin necesitatea desfăşurării unor proiecte urgente şi imprevizibile.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Bugete Ştiri

Cheltuielile pentru investiţiile necesare fondului locativ de protocol se vor asigura din bugetul Secretariatului General al Guvernului

OUG nr. 144/2022 prevede modificarea art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul proprietăţii Ştiri

Norme privind utilizarea fondului locativ aflat în administrarea unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat

Normelor interne privind utilizarea fondului locativ aflat în administrarea unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale au fost aprobate de Ordinul nr. 1404/2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 1063/2021.