Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

Norme metodologice privind constituirea şi utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică

Normele metodologice privind constituirea şi utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică au fost modificate de Ordinul nr. 1951/2023.

Categories
Articole Dreptul proprietăţii

Noutăți privind obținerea titlului de proprietate!

Legea fondului funciar nr. 18/1991 a fost recent modificată de Legea nr. 123/2023.

În toate cazurile în care reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, cu ocazia măsurătorilor comisia locală ia act de recunoaşterea reciprocă a limitelor proprietăţii de către vecini, le consemnează în documentele constatatoare, întocmind planurile parcelare şi înaintează documentaţia comisiei judeţene sau prefectului pentru validare şi, respectiv, eliberarea titlurilor de proprietate.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul proprietăţii Ştiri

Condiţii pentru emiterea titlurilor de proprietate pentru proprietarii actuali ai construcţiilor edificate de către fostele cooperative agricole

Legea fondului funciar nr. 18/1991 a fost recent modificată de Legea nr. 263/2022.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Norme metodologice privind constituirea şi utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar

Normele metodologice privind constituirea şi utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică au fost aprobate de Ordinul nr. 1337/2022.

În utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor îndeplineşte atribuţiile şi răspunderile ordonatorilor principali de credite bugetare, stabilite prin Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, iar Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva şi structurile teritoriale de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură au calitatea de autoritate contractantă.

Categories
Dreptul proprietăţii Ştiri

Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole

Legea nr. 137/2022 prevede completarea art. 4 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997.

Categories
Articole Dreptul proprietăţii

ICCJ. Termenul privind formularea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate

Conform Legii nr. 18/1991 proprietarii sau moştenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate vor putea cere prefectului, prin comisiile de fond funciar, titluri de proprietate conform prezentei legi.

Categories
Articole Dreptul proprietăţii

ÎCCJ. Formularea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate este supusă unui termen!

Conform Legii nr. 18/1991 proprietarii sau moştenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate vor putea cere prefectului, prin comisiile de fond funciar, titluri de proprietate conform prezentei legi.

Categories
Acţiunea civilă Articole Avocaţi Drept civil Grefieri, arhivari, registratori Magistraţi Profesii juridice

Codul de procedură civilă a fost modificat și completat…din nou. Care sunt noutățile?

Întrucât ne aflăm într-un moment cât se poate de potrivit pentru întocmirea bilanțurilor de tot soiul, să observăm că 2018 a fost un an destul de „productiv” în domeniul legislativ. Și Codul de procedură civilă a trecut, în acest an, prin câteva modificări și completări, dintre care unele dintre cele mai însemnate s-au petrecut de curând, în cea de-a doua jumătate a lunii decembrie.

Categories
Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Dreptul proprietăţii

Știri juridice: Legea fondului funciar a fost modificată și completată. Ce reiese din noile prevederi?

Multă dreptate a avut înțeleptul anonim, când a spus că un nesăbuit aruncă o piatră în apă și, apoi, zece oameni iscusiți nu izbutesc s-o mai scoată la suprafață. Așa s-au petrecut lucrurile și după ce a avut loc abuzivul proces de trecere a terenurilor din proprietatea privată în cea de stat (din perioada comunistă).

Milioane de proprietari au fost lăsați fără pământurile dobândite cu mari sacrificii. Deși a trecut multă apă pe Dunăre de la schimbarea din decembrie 1989, efectele colectivizării și ale preluării de către stat a terenurilor aflate în proprietate privată mai sunt resimțite și astăzi. Consecința preluării abuzive a terenurilor de către stat? Un haos de nedescris. Chiar și după ce legea a îngăduit retrocedarea, nu s-a lucrat întotdeauna cu onestitate și competență. Mai e de muncit, pe palier legislativ!

Categories
Economie Ştiri

Legea fondului funciar a fost modificată!

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 679 din data de 6 august 2018, a fost publicată Legea nr. 231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Potrivit noii legi, există posibilitatea dovedirii cu declarații autentice de martori, înstrăinarea construcțiilor, a suprafețelor de teren aferente casei de locuit și anexelor gospodărești, precum și curtea și grădina din jurul acestora.