Tag-Archive for » fond funciar «

Întrucât ne aflăm într-un moment cât se poate de potrivit pentru întocmirea bilanțurilor de tot soiul, să observăm că 2018 a fost un an destul de „productiv” în domeniul legislativ. Și Codul de procedură civilă a trecut, în acest an, prin câteva modificări și completări, dintre care unele dintre cele mai însemnate s-au petrecut de curând, în cea de-a doua jumătate a lunii decembrie. Mai mult …

Multă dreptate a avut înțeleptul anonim, când a spus că un nesăbuit aruncă o piatră în apă și, apoi, zece oameni iscusiți nu izbutesc s-o mai scoată la suprafață. Așa s-au petrecut lucrurile și după ce a avut loc abuzivul proces de trecere a terenurilor din proprietatea privată în cea de stat (din perioada comunistă).

Milioane de proprietari au fost lăsați fără pământurile dobândite cu mari sacrificii. Deși a trecut multă apă pe Dunăre de la schimbarea din decembrie 1989, efectele colectivizării și ale preluării de către stat a terenurilor aflate în proprietate privată mai sunt resimțite și astăzi. Consecința preluării abuzive a terenurilor de către stat? Un haos de nedescris. Chiar și după ce legea a îngăduit retrocedarea, nu s-a lucrat întotdeauna cu onestitate și competență. Mai e de muncit, pe palier legislativ! Mai mult …

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 679 din data de 6 august 2018, a fost publicată Legea nr. 231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Potrivit noii legi, există posibilitatea dovedirii cu declarații autentice de martori, înstrăinarea construcțiilor, a suprafețelor de teren aferente casei de locuit și anexelor gospodărești, precum și curtea și grădina din jurul acestora. Mai mult …

Legea prevede faptul că nulitatea absolută a unor titluri de proprietate emise în baza legii 18/1991 poate fi invocată de primar, prefect, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților și de alte persoane care justifică un interes legitim. Soluționarea acestor cereri este de competența instanțelor de judecată.

Caz practic

Reclamantul primăriei M. în calitatea sa de președinte al Comisiei locale de fond funciar M. a solicitat în contradictoriu cu pârâții A și Comisia Județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor constatarea nulității absolute a titlului de proprietate eliberat în favoarea pârâtului. Reclamantul a susținut că pârâtul A nu este persoana îndreptățită la reconstituirea dreptului de proprietate, deoarece nu a dovedit deținerea terenului anterior preluării sale de către statul român. Mai mult …

Legea fondului funciar 18/1991 reglementează categoriile de terenuri care se află în proprietatea domeniului public și a celui privat, modul în care se poate schimba categoria de folosință a terenurilor arabile din extravilan, condițiile în care se pot amplasa construcții pe terenurile  arabile din extravilan, modul în care pot fi scoase din circuitul agricol definitiv sau temporar terenurile arabile din extravilan și sancțiunile prevăzute de lege pentru încălcarea prevederilor legii.

Noutățile legislative aduse Legii 18/1991 fac obiectul Legii 186/2017 pentru modificarea și completarea legii fondului funciar care a fost publicată în Monitorul Oficial 598 din 25 iulie 2017. Prevederile sale se aplică de la 28 iulie 2017. Mai mult …


După 60 de ani de la momentul la care comuniștii au confiscat sau naționalizat imobilele românilor, ai crede că acesta este un capitol închis. Realitatea ne arată că el este mai actual ca oricând, pentru că, după un sfert de secol de când  s-au formulat cereri în baza legii 18/1991 sau 10/2001 pentru reconstituirea dreptului de proprietate, fie nu au primit niciun răspuns, fie statul a suspendat emiterea hotărârilor de validare până la centralizarea tuturor datelor.

Și uite așa am ajuns în anul de grație 2017 când, la 1 ianuarie, ar fi trebuit ca această centralizare să ia sfârșit și cererile celor îndreptățiți să fie soluționate.  Doar că… surpriză! La 21 decembrie 2016 Guvernul decide prin OUG 98/2016 să își mai acorde un an pentru rezolvarea acestei probleme. „Ai puțintică răbdare, monser” ar zice Trahanache, cum nici nu știm când a trecut un sfert de secol, ca mâine mai trec încă 25 ani și poate atunci vom încheia și acest capitol. Mai mult …

justitie 6
Ținând cont de durata extrem de lungă în care au fost soluționate cererile de reconstituire a dreptului de proprietate asupra unor suprafețe de teren în baza legii 18/191, multe persoane titulare a acestor cereri, și-au cesionat dreptul unor terți.

Problema care a generat o practică neunitară și a dus la sesizarea ÎCCJ, a fost aceea dacă, într-o astfel de situație în care cesiunea acestor drepturi a avut loc înainte de 20 mai 2013 (data intrării în vigoare a legii 165/2013), cesionarul are dreptul de a obține punerea în posesie și emiterea unor titluri de proprietate, iar nu exclusiv dreptul la măsura reparatorie constând în compensarea prin puncte. Mai mult …

p_204756_440x300-00-65Ministerul Justiției (MJ) a supus spre consultare publică Proiectul de Hotărâre a Guvernului cu privire la includerea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila.

Având în vedere dispozițiile art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dar și cele ale art. 20 și art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, prin actul normativ se propune înscrierea imobilului (teren) – trecut în domeniul public al statului – în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila.

Totodată, menţionăm că imobilul nu face obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de restituire, depuse în temeiul actelor normative cu caracter special privind fondul funciar, respectiv cele care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv de statul român în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, nu este grevat de sarcini şi nu face obiectul vreunui litigiu.

banci_teren_agricol

Autorităţile judeţene au pus la un punct un nou regulament privind retrocedarea terenurilor în baza legilor fondului funciar.

În data de 22 iulie, Comisia Judeţeană de Fond Funciar (CJFF) s-a întalnit la Iaşi pentru a dezbate noile prevederi după finalizarea Legii nr. 165/2013 privind inventarierea tuturor suprafeţelor de teren.

Până în prezent au mai rămas 7 localităţi în tot judeţul care nu au finalizat procedurile în baza Legii nr. 165/2013, documentaţia urmând a fi avizată de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi. După ce documentaţia de inventariere va fi gata, aceste localităţi vor putea trece la retrocedarea suprafeţelor de teren pe care le mai au în administrare.

Prefectul Dan Cârlan a spus că regulamentul de funcţionare a Comisiei Judeţene de Fond Funciar va fi publicat pe 23 iulie, iar ulterior acesta va fi transmis către unităţile administrativ-teritoriale din judeţ pentru a putea fi pus în aplicare.

justitieO zicală care-şi are obârşia pe însoritele meleaguri ale Turciei spune că mai lesne e să răstorni un sultan, decât un abuz. Astăzi, însă, sultanii şi Imperiul Otoman mai există doar în manualul de istorie. Mustafa Kemal Atatürk a făcut din Turcia o republică. Dacă puternicii sultani au putut fi răsturnaţi, nici abuzurile din justiţie nu pot rezista. Totul este să fii consecvent în căutarea dreptăţii, aşa cum a fost faimosul Atatürk în obiectivele sale politice.

Povestea relatată astăzi începe în septembrie 1991, când o comisie locală pentru aplicarea Legii fondului funciar a atribuit unor persoane două terenuri în suprafaţă de 7,26 şi 2,93 ha. Ambele terenuri se aflau în comuna Beriu şi-au fost stăpânite înaintea naţionalizării de către părinţii celor trei justiţiabili care au ajuns, în căutarea dreptăţii, până la CEDO. Dar hai să nu anticipăm! Mai mult …