Tag-Archive for » fond de pensii «

Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de aproximativ 1,96 miliarde de lei, la 31 august 2018, în creştere cu 13,51% comparativ cu nivelul de la 31 august 2017, conform datelor Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

Titlurile de stat deţineau cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 1,156 miliarde de lei, respectiv 58,96%. Pe locul doi se aflau acţiunile, cu 408,153 milioane de lei (20,8%). Obligaţiunile corporative se situau pe locul trei din acest punct de vedere, cu 128,339 milioane de lei, respectiv 6,54% din totalul activelor.

Mai mult …

S-ar putea spune că sistemul de pensii publice se bazează pe o schemă financiară prin care orice salariat este obligat prin lege să economisească pentru bătrânețe. O bătrânețe la care n-ajunge toată lumea, din motive arhicunoscute. Se știe, foarte bine, și unde ajung banii care îi sunt reținuți, lună de lună, fiecărui angajat, pentru viitoarea (și ipotetica) sa pensie „publică”: nu sunt depuși, undeva, pe numele angajatului cu pricina, ci sunt dirijați către pensiile aflate în plată. Mai mult …

Câştigurile salariale au scăzut cu 14,4% în sectorul extracţiei cărbunelui superior şi inferior, în luna mai, comparativ cu aprilie, iar cele mai mari creşteri au fost consemnate în extracţia minereurilor metalifere şi silvicultură de 15,5%, respectiv 13,3%, se arată într-un comunicat de presă al Institutului Naţional de Statistică.

În luna mai 2017, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3.288 lei, cu 0,1% mai mic decât în luna aprilie 2017. Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 2.363 lei, în scădere faţă de luna precedentă cu 3 lei (-0,1%). Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (5.842 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1.376 lei). Comparativ cu luna mai a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 14,5%’, se arată în document. Mai mult …

pensie (2)
Mulți români au pariat că fondurile de pensii facultative le vor asigura un venit bun la pensie. Astfel, au cotizat lunar, cu speranța că nu vor păți ca în epigrama lui Ion Romanescu „am muncit cinstit toți anii,/Fără să mă mai gândesc/Că nu mi-or ajunge banii/Nici să mor…nici să trăiesc.”

Regula instituită de ASF este că inițial acordă societăților autorizația de constituire, în baza căreia acestea se înregistrează la registrul comerțului și, ulterior, încep procedura pentru a obține de la ASF autorizația de administrare care le dă dreptul de a funcționa. Mai mult …

pensie_11_d6ad562091

Românii ar putea avea posibilitatea, din acest an, să opteze pentru un nou tip de pensie – cea ocupațională.

Potrivit unui anunţ al directorului Direcţiei Strategie şi Stabilitate Financiară din ASF, Valentin Ionescu,  Autoritatea pentru Supravegherea Financiară vrea ca în 2016 să revizuiască legislația aferentă pensiilor private facultative (Pilonul III) pentru includerea schemelor de pensii ocupaționale în prevederile legii.

Potrivit unui proiect de lege, publicat pe site-ul ministerului Muncii, contribuţia la un fond de pensii ocupationale va fi de cel mult 15% din venitul salarial brut lunar sau din venitul asimilat acestuia al persoanei care aderă la un fond de pensii ocupationale. Cotizarea va fi opţională. Mai mult …

lc
Noul Cod Fiscal loveşte dur în unul din domeniile cele mai dezvoltate din România, şi anume industria IT. Potrivit unei prevederi a Noului Cod Fiscal mai mulţi IT-işti care au proiecte independente şi colaborează cu diverse firme ca persoane fizice autorizate vor fi obligaţi să plătească 10,5% din venituri pentru fondul de pensii.

În prezent cei care activează în domeniul IT sunt scutiţi de impozitul pe venit, fapt pentru care mai mulţi specialiştii străini au venit să lucreze în România.

Proiectul de lege privind modificarea Codului Fiscal a fost respins de preşedintele Klaus Iohannis, însă guvernul caută metode de a adopta legea fie prin ordonanţe de urgenţă, fie prin asumarea răspunderii.

vrfAutoritatea de Supraveghere Financiară a supus dezbaterii publice un proiect de Normă privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat.

Potrivit actului normativ, norma reglementează procedura care trebuie îndeplinită de către administratorii de fonduri de pensii administrate privat şi de către participantul la un fond de pensii administrat privat în vederea realizării transferului activului personal de la un fond de pensii administrat privat la un alt fond de pensii administrat privat.

Astfel, un participant se poate transfera de la un fond de pensii administrat privat la un alt fond de pensii administrat privat dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
– a semnat actul individual de aderare la fondul de pensii administrat privat la care doreşte să se transfere, marcând opţiunea referitoare la transfer;
– a notificat administratorul de la care se transferă, conform modelului din anexa nr. 1 în termenul prevăzut la art. 39 alin. (1) din Legea nr. 411/2004.

lc-ana

Parlamentarii PDL au propus noutăţi legislative în ceea ce priveşte introducerea sistemului de pensii ocupaţionale, potrivit cărora contribuţia fondului de pensii poate fi de cel mult 15 la sută din salariul lunar brut, iar perioada de contribuţie trebuie să fie minimum şapte ani.

Principalele obiective ale acestui proiect prevăd următoarele :

– schema de pensii negociată trebuie să conţină cel puţin cuantumul şi periodicitatea contibuţiilor, modul de împărţire a acestora între angajat şi angajator, precum şi regulile de investire a activelor şi de împărţire a rezultatelor.

– un astfel de fond de pensii va trebui să aibă cel puţin 100 de participanţi, iar dacă numărul acestora va scădea şi se va menţine sub minimul legal timp de un semestru, atunci autoritatea va retrage autorizaţia.

prevede dreptul de proprietate asupra contribuţiilor cu care angajatorul participă în numele salariatului, precum şi rezultatele investirii acestor contribuţii revin angajatului după cel puţin doi ani de la aderarea la fondul de pensii.

– în cazul schimbării locului de muncă, a domiciliului sau reşedinţei în alt stat membru UE sau aparţinând spaţiului economic european, participantul şi beneficiarul păstrează dreptul la pensia ocupaţională câştigată în România, aceasta urmând să fie plătită în acel stat.

Important este faptul că participanţii la acest fond de pensii vor putea în orice moment să modifice, să suspende sau să înceteze contribuţiile, înştiinţând în scris administratorul şi angajatorul cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data suspendării.

w560xh316_restituirea_catre_pensionari_a_contributiilor_pentru_cass_se_va_face_mostenitorilor_in_cazul_decesului_titularului_08325500Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii va avea în anul 2014 venituri şi cheltuieli în cuantum de 51, 88 miliarde de lei în 2014, în creştere cu 2,3% faţă de nivelul din anul 2013. Bugetul de pensii are cel mai mare deficit, de peste 8,2 miliarde de lei în prezent, fiind „acoperit“ în fiecare an de subvenţii acordate de stat.

Problema deficitului la fondul de pensii este greu de soluţionat câtă vreme numărul de pensionari (de peste 5,3 milioane de persoane) îl depăşeşte pe cel al salariaţilor (de 4,3 milioane de persoane) care cotizează în fiecare lună procente semnificative din salariu pentru a alimenta bugetul de pensii.

Analiştii economici precizează că aceasta este cea mai gravă anomalie a economiei şi a societăţii româneşti. O altă prevedere a proiectului de buget pe anul 2014 arată că nivelul contribuţiei la sistemul de pensii private obligatorii (Pilonul II) se va majora de la 4% la 4,5% din venitul brut al salariatului. Însă, nivelul contribuţiei din acest an, de 4%, a fost cu 0,5% sub nivelul din calendarul iniţial.

Până în anul 2016, această contribuţie ar trebui să ajungă la 6% din venitul brut al angajatului, conform legislaţiei.