Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Drept penal

Fondul de garantare nu are calitatea de parte responsabilă civilmente în cazul societatii de asigurare aflată în faliment

În procesul penal poate fi subiect şi partea responsabilă civilmente. Aceasta este persoana care, potrivit legii civile, are obligaţia legală sau convenţională de a repara în întregime sau în parte, singură sau în solidar, prejudiciul cauzat prin infracţiune şi care este chemată să răspundă în proces este parte în procesul penal.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată cu un recurs în interesul legii cu privire la interpretarea art. 86 C. procedură penală care reglementează partea responsabilă civilmente.

Categories
Articole Economie Turism

Agențiile de turism obligate să contribuie la fondul de garantare pentru clienți

Atunci când vrei să pleci în vacanța mult visată faci sacrificii, strângi bani din vreme, îți faci planuri, te gândești ce locuri vei vizita și cum te vei recreea. Nu te gândești că imprevizibilul ar putea să îți strice vacanța plănuită cu grijă! Și totuși în ultima vreme au fost numeroase cazurile în care agențiile de turism au dat faliment sau au întâmpinat problemele financiare și turiștii s-au văzut cu banii dați, dar fără posibilitatea de a putea pleca în vacanță sau de a-și recupera sumele avansate.

Pentru a-i proteja pe clienți în fața acestor situații, legiuitorul a decis să adopte Legea nr. 277/2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice care a fost publicată în Monitorul Oficial 8 din 4 ianuarie 2018. Prevederile sale intră în vigoare la 7 ianuarie 2018.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Va fi propus un proiect pentru crearea unui Fond de garantare adresat pieţei de capital

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va înainta Parlamentului un proiect pentru crearea unui Fond de garantare adresat pieței de capital.

Vicepreşedintele ASF a declarat că fondul este similar celui de garantare din sistemul bancar și fondului de garantare din asigurări.

Conform acestuia:”Orice fond de garantare se adresează celor care în procesul investițional, fie că e vorba de bancă sau de asigurări, pierd bani ca urmare a falimentului unei companii. În momentul de față există un Fond de compensare a investitorilor care este, însă, o entitate privată, o societate pe acțiuni și care, din punctul meu de vedere, nu mai răspunde politicilor europene privind protecția consumatorului. Este nevoie ca similar cu fondul de garantare din sistemul bancar și asigurări să se creeze o entitate de sine stătătoare care să fie capabilă în orice moment în cazul unor falimente în piață să îi despăgubească pe investitori”.

Categories
Financiar bancar Ştiri

Acordarea de noi garanţii în Prima casă II

prima casaÎncepând cu 1 octombrie 2015, noua variantă a programului de stat care a menţinut în viaţă piaţa imobiliară în criză oferă posibilitatea cumpărării unei case mai mari şi mai scumpe.

Instituţia care gestionează garanţiile acordate de stat prin programul Prima casă, Fondul de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, precizează că începând de la 1 octombrie este pregătit să acorde garanţii pentru noua variantă a programului, dar băncile participante la program trebuie să îşi actualizeze normele interne de creditare în perioada următoare.

Prin urmare, la o săpămână de la anunţul instituţiei, băncile afirmă că încă lucrează la implementarea noilor norme, chiar dacă modificările aduse programului Prima casă au fost aprobate printr-o ordonanţă de urgenţă încă din primăvară.

Categories
Articole Social

Asigurător în faliment? Cum îți recuperezi prejudiciul?

asigurator in faliment

Atunci când închei o poliță de asigurare la casă, la mașină sau pentru propria viață, nu te gândești că problemele ar putea să apară tocmai de la firma de asigurări, care ar fi trebuit să îți asigure liniștea. Polița de asigurare reprezintă garanția că îți vei primi banii dacă bunul asigurat este deteriorat. Pentru a putea să îți recuperezi banii de la firma de asigurări, trebuie să cunoști ce acte trebuie să conțină dosarul de daune între închiderea procedurii de redresare financiară a asigurătorului și cea a denunțării contractelor de asigurare și ce ai de făcut atunci când asigurătorul unde ai încheiat asigurarea este în faliment.

Legiuitorul ne dă răspuns la aceste întrebări în Monitorul Oficial 667 din 2 septembrie 2015 în care a fost publicată Norma ASF 16/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților. Prevederile sale intră în vigoare la 2 septembrie 2015.

Categories
Financiar bancar Ştiri

Stabilirea cotelor de contribuţie datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraţilor

ccNorma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 17/2015 privind cotele de contribuţie datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraţilor, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664/2015.

Norma ASF reglementează următoarele cote de contribuţie datorate Fondului de garantare a asiguraţilor de către asigurători, inclusiv de sucursalele acestora care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, aplicabile începând cu data intrării în vigoare a normei:
– 1% cota de contribuţie pentru asigurările generale;
– 0,4% cota de contribuţie pentru asigurările de viaţă.

Totodată, cotele menţionate mai sus se aplică asupra volumului de prime brute încasate din activitatea de asigurări directe aferentă asigurărilor generale şi, respectiv, asigurărilor de viaţă.

Categories
Financiar bancar Proiecte şi propuneri legislative

Noi reglementări privind garantarea depozitelor bancare

depozite-banca-400x250

În data de 1 iulie, Guvernul a aprobat două proiecte de lege prin care se transpun în legislația românească prevederile UE referitoare la schemele de garantare a depozitelor.

Prin proiectul de lege privind schemele de garantare a depozitelor se aduc următoarele noutăți legislative: recunoașterea a două regimuri de administrare a schemelor de garantare a depozitelor ; reglementarea dreptului sistemelor instituționale de protecție și al schemelor contractuale de garantare, (…) reglementarea procedurii recunoașterii oficiale a unei scheme de garantare a depozitelor administrată privat de către Banca Națională a României, desemnată ca autoritate cu competențe de supraveghere a acestei categorii de scheme de garantare a depozitelor; introducerea posibilității fuzionării schemelor de garantare a depozitelor din diferite state membre; impunerea unui regim explicit de supraveghere pe baze continue de către Banca Națională, a activității schemelor de garantare a depozitelor oficial recunoscute pe teritoriul țării și care sunt administrate privat.

Cel de-al doilea act normativ adoptat de Guvern este proiectul de lege privind Fondul de garantare a depozitelor bancare, care prevede că Fondul va continua să dețină funcția de schemă de garantare a depozitelor, de administrator al fondului de rezoluție bancară, precum și pe cea de acționar la o instituție de credit-punte.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Modificări la proiectul de normă privind Fondul de Garantare a Asiguraţilor

asf_dcnews_ro_04285400În şedinţa din 4 iunie, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a aprobat modificările intervenite în Proiectul de Normă privind Fondul de Garantare a Asiguraţilor în urma procesului de consultare publică.

În aceeaşi şedinţă au fost aprobate propuneri de modificare şi completare a Proiectului de Lege privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi profesionişti în vederea transpunerii în legislaţia naţională a prevederilor Directivei nr.2013/11/UE, fiind acordat avizul consultativ din partea ASF pe această iniţiativă legislativă a ANPC.

De asemenea, a fost aprobat proiectul Normei privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii facultative şi publicarea acestuia pentru consultare publică pe o perioada de 10 zile.

Proiectul de act normativ propune actualizarea, consolidarea şi îmbunătăţirea reglementărilor privind regulile de calcul, de verificare, de constituire, de investire şi de utilizare a provizionului tehnic pentru fondurile de pensii facultative.

În cadrul şedinţei, Consiliul a fost informat de stadiul îndeplinirii măsurilor incluse în acordurile cu FMI şi CE privind domeniul de activitate al ASF, acestea fiind îndeplinite sau în curs de implementare.

De asemenea, membrii Consiliului ASF au audiat şi dezbătut o analiză referitoare la dezvoltarea pieţei de obligaţiuni corporative şi municipale în beneficiul finanţării economiei reale.

Categories
Financiar bancar Ştiri

Comisioanele de garantare pentru 2014

131634_articol

Prin Ordinul M.A.D.R. nr. 89/2014 privind aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 66 din data de 27 ianuarie 2014, pentru 2014 sunt aprobate comisioanele de garantare datorate fondurilor de garantare de către persoanele fizice autorizate şi asociaţiile familiale, pentru garanţiile acordate în baza Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, existente în evidenţa fondului de garantare la 31 decembrie 2013. Nivelul comisioanelor de garantare pentru anul 2014 este de 1,5%.

Potrivit actului normativ, comisionul de garantare datorat fondurilor de garantare de către beneficiarii OUG nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, în calitate de beneficiari eligibili ai FEADR, pentru acordarea de scrisori de garanţie în favoarea APDRP, se stabileşte la nivelul de 0,05%, pentru anul 2014.