Tag-Archive for » fond de garantare «

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că procedura care se desfăşoară în faţa Fondului de garantare a asiguraților este o procedură administrativă și nu una jurisdicţională (caracterizată prin dezbateri contradictorii finalizate printr-un act înzestrat cu autoritate de lucru judecat, al cărui emitent să fie independent și terț față de părțile procedurii) ca să aibă caracter facultativ – în sensul art. 21 alin. 4 din Constituţie. Mai mult …

Regulile în domeniul prevenirii insolvenţei şi al insolvenţei sunt stabilite de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Potrivit art. 262 din Legea 85/2014 deschiderea procedurii falimentului împotriva societăţii de asigurare/reasigurare debitoare se dispune prin hotărârea judecătorului – sindic. Iar în alineatul 4 al aceluiaşi articol se prevede că hotărârea de deschidere a procedurii falimentului are ca efect suspendarea de drept a tuturor acţiunilor judiciare sau extrajudiciare şi a măsurilor de executare silită îndreptate împotriva societăţii de asigurare/reasigurare debitoare. Creanţele pretinse în aceste procese se înregistrează la dosarul de faliment al tribunalului şi se supun examinării şi înscrierii lor în tabelul creanţelor, potrivit prezentei legi. Efectele procedurii de faliment asupra unui proces civil în curs privind un bun sau un drept de care a fost deposedată societatea de asigurare/reasigurare sunt reglementate de legea statului membru în care procesul este în curs. Mai mult …

Fondul de garantare asigură plata creanţelor salariale ce rezultă din contractele individuale de muncă şi din contractele colective de muncă încheiate de salariaţi cu angajatorii împotriva cărora au fost pronunţate hotărâri judecătoreşti definitive de deschidere a procedurii insolvenţei şi faţă de care a fost dispusă măsura ridicării totale sau parţiale a dreptului de administrare, denumiţi în continuare angajatori în stare de insolvenţă.

Legea 200/2006 reglementează constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale. Mai mult …

Fondul de Garantare a IMM-urilor a precizat că anul acesta au fost acordate deja 2.900 de promisiuni de garantare, iar alte peste 1.000 de cereri de garantare se află în proces de analiză. Practic, într-o lună şi jumătate de la aprobarea noului plafon de două miliarde de lei, băncile participante au acordat deja 4.000 de credite.

 

„În cadrul Programului Prima Casă 2018, până la această dată au fost acordate un număr de circa 2.900 de garanţii şi promisiuni de garantare, iar un număr de aproximativ 1.000 de solicitări de garanţii sau promisiuni de garantare se află în diverse stadii ale procesului de analiză”, spun reprezentanţii Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM.

În procesul penal poate fi subiect şi partea responsabilă civilmente. Aceasta este persoana care, potrivit legii civile, are obligaţia legală sau convenţională de a repara în întregime sau în parte, singură sau în solidar, prejudiciul cauzat prin infracţiune şi care este chemată să răspundă în proces este parte în procesul penal.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată cu un recurs în interesul legii cu privire la interpretarea art. 86 C. procedură penală care reglementează partea responsabilă civilmente. Mai mult …

Atunci când vrei să pleci în vacanța mult visată faci sacrificii, strângi bani din vreme, îți faci planuri, te gândești ce locuri vei vizita și cum te vei recreea. Nu te gândești că imprevizibilul ar putea să îți strice vacanța plănuită cu grijă! Și totuși în ultima vreme au fost numeroase cazurile în care agențiile de turism au dat faliment sau au întâmpinat problemele financiare și turiștii s-au văzut cu banii dați, dar fără posibilitatea de a putea pleca în vacanță sau de a-și recupera sumele avansate.

Pentru a-i proteja pe clienți în fața acestor situații, legiuitorul a decis să adopte Legea nr. 277/2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice care a fost publicată în Monitorul Oficial 8 din 4 ianuarie 2018. Prevederile sale intră în vigoare la 7 ianuarie 2018. Mai mult …

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va înainta Parlamentului un proiect pentru crearea unui Fond de garantare adresat pieței de capital.

Vicepreşedintele ASF a declarat că fondul este similar celui de garantare din sistemul bancar și fondului de garantare din asigurări.

Conform acestuia:”Orice fond de garantare se adresează celor care în procesul investițional, fie că e vorba de bancă sau de asigurări, pierd bani ca urmare a falimentului unei companii. În momentul de față există un Fond de compensare a investitorilor care este, însă, o entitate privată, o societate pe acțiuni și care, din punctul meu de vedere, nu mai răspunde politicilor europene privind protecția consumatorului. Este nevoie ca similar cu fondul de garantare din sistemul bancar și asigurări să se creeze o entitate de sine stătătoare care să fie capabilă în orice moment în cazul unor falimente în piață să îi despăgubească pe investitori”.

prima casaÎncepând cu 1 octombrie 2015, noua variantă a programului de stat care a menţinut în viaţă piaţa imobiliară în criză oferă posibilitatea cumpărării unei case mai mari şi mai scumpe.

Instituţia care gestionează garanţiile acordate de stat prin programul Prima casă, Fondul de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, precizează că începând de la 1 octombrie este pregătit să acorde garanţii pentru noua variantă a programului, dar băncile participante la program trebuie să îşi actualizeze normele interne de creditare în perioada următoare.

Prin urmare, la o săpămână de la anunţul instituţiei, băncile afirmă că încă lucrează la implementarea noilor norme, chiar dacă modificările aduse programului Prima casă au fost aprobate printr-o ordonanţă de urgenţă încă din primăvară.

asigurator in faliment

Atunci când închei o poliță de asigurare la casă, la mașină sau pentru propria viață, nu te gândești că problemele ar putea să apară tocmai de la firma de asigurări, care ar fi trebuit să îți asigure liniștea. Polița de asigurare reprezintă garanția că îți vei primi banii dacă bunul asigurat este deteriorat. Pentru a putea să îți recuperezi banii de la firma de asigurări, trebuie să cunoști ce acte trebuie să conțină dosarul de daune între închiderea procedurii de redresare financiară a asigurătorului și cea a denunțării contractelor de asigurare și ce ai de făcut atunci când asigurătorul unde ai încheiat asigurarea este în faliment.

Legiuitorul ne dă răspuns la aceste întrebări în Monitorul Oficial 667 din 2 septembrie 2015 în care a fost publicată Norma ASF 16/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților. Prevederile sale intră în vigoare la 2 septembrie 2015. Mai mult …

ccNorma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 17/2015 privind cotele de contribuţie datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraţilor, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664/2015.

Norma ASF reglementează următoarele cote de contribuţie datorate Fondului de garantare a asiguraţilor de către asigurători, inclusiv de sucursalele acestora care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, aplicabile începând cu data intrării în vigoare a normei:
– 1% cota de contribuţie pentru asigurările generale;
– 0,4% cota de contribuţie pentru asigurările de viaţă.

Totodată, cotele menţionate mai sus se aplică asupra volumului de prime brute încasate din activitatea de asigurări directe aferentă asigurărilor generale şi, respectiv, asigurărilor de viaţă.