Categories
Autorităţi şi instituţii publice Bugete Funcţionari publici Ştiri

Ordonanța privind unele măsuri bugetare a fost publicată în Monitorul Oficial

Ordonanța nr. 32/2023 privind unele măsuri bugetare a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 769/2023.

Categories
Fiscalitate Formulare/declaraţii Ştiri

Un nou model al Declarației unice!

Un nou model al formularului 212 “Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” a fost aprobat de Ordinul nr. 2541/2022.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Statele membre vor extinde domeniul de aplicare al măsurilor fiscale

UE continuă să promoveze concurența fiscală loială și să combată practicile fiscale dăunătoare, atât în UE, cât și în întreaga lume.

Miniștrii finanțelor din UE au convenit astăzi asupra unui cod de conduită revizuit în domeniul impozitării întreprinderilor: un angajament politic interguvernamental din partea statelor membre de a aplica norme consolidate de examinare atunci când caută și remediază măsuri fiscale care ar putea dăuna bazelor de impozitare ale altor state membre.

Categories
Fiscalitate Ştiri

Codul de procedură fiscală a suferit modificări!

Ordonanţa nr. 31/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 857/2022, prevede modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Categories
Fiscalitate Ştiri

Un nou model de Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale

Ordinul nr. 325/2022 prevede modificarea anexei nr. 4 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.666/2020 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia propune să se pună capăt utilizării abuzive a entităților fictive în scopuri fiscale în cadrul UE

Comisia Europeană a prezentat o iniţiativă esenţială de combatere a utilizării abuzive a entităţilor fictive în scopuri fiscale necorespunzătoare.

Propunerea urmăreşte să garanteze că entităţile din Uniunea Europeană care nu au nicio activitate economică sau care desfăşoară o activitate economică minimă nu pot beneficia de niciun avantaj fiscal şi nu impun nicio sarcină financiară contribuabililor.

Categories
Fiscalitate Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Un proiect de ordonanţă prevede modificarea unor acte normative în domeniul fiscal

Un proiect de ordonanţă prevede modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal şi prorogarea unor termene.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Cuantumul taxei pentru examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal 2021!

În Monitorul Oficial nr. 124/2021 a fost publicată Hotârărea nr. 1/2021 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2021.

Categories
Fiscalitate Ştiri

Noutăţi privind Codul de procedură fiscală!

Ori de câte ori legislaţia fiscală prevede un termen în care contribuabilii sau plătitorii trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile prevăzute de legea fiscală, în legătură cu creanţele administrate de organul fiscal central, acesta poate fi prelungit sau modificat, pentru motive justificate ce ţin de activitatea de administrare a creanţelor fiscale, prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Categories
Articole Fiscalitate

Sintagma “care constituie mijloace de probă” din Codul de procedură fiscală este neconstituţională!

Curtea Constituţională a fost sesizată anul trecut să se pronunţe asupra unei excepţii de neconstituţionalitate cu privire la o dispoziţie din Codul de procedură fiscală.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie art. 350 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.