Categories
Fiscalitate Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Un proiect de ordonanţă prevede modificarea unor acte normative în domeniul fiscal

Un proiect de ordonanţă prevede modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal şi prorogarea unor termene.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Cuantumul taxei pentru examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal 2021!

În Monitorul Oficial nr. 124/2021 a fost publicată Hotârărea nr. 1/2021 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2021.

Categories
Fiscalitate Ştiri

Noutăţi privind Codul de procedură fiscală!

Ori de câte ori legislaţia fiscală prevede un termen în care contribuabilii sau plătitorii trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile prevăzute de legea fiscală, în legătură cu creanţele administrate de organul fiscal central, acesta poate fi prelungit sau modificat, pentru motive justificate ce ţin de activitatea de administrare a creanţelor fiscale, prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Categories
Articole Fiscalitate

Sintagma “care constituie mijloace de probă” din Codul de procedură fiscală este neconstituţională!

Curtea Constituţională a fost sesizată anul trecut să se pronunţe asupra unei excepţii de neconstituţionalitate cu privire la o dispoziţie din Codul de procedură fiscală.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie art. 350 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Categories
Organizare judiciară

Contribuabilii care achiziţionează aparate de marcat electronice fiscale pot scădea costul lor de achiziţie din impozitul pe profit!

Codul Fiscal a fost modificat de Legea nr. 153/2020.

Microîntreprinderile care achiziţionează aparate de marcat electronice fiscale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, scad costul de achiziţie aferent lor din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor în trimestrul în care au fost puse în funcţiune, în limita impozitului pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul respectiv.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Ştiri

ANAF a emis o informare privind acordarea unor facilităţi fiscale

Agenția Națională de Administrare Fiscală continuă acțiunile de susținere a contribuabililor în vederea conformării la plata obligațiilor fiscale și le reamintește celor care înregistrează obligații fiscale principale restante, la data de 31.12.2018, că pot beneficia, în condițiile reglementate de O.G. nr. 6/2019, de o serie de facilități fiscale.

Una dintre ele este sub forma anulării, în totalitate, a obligațiilor accesorii, sens în care menționăm că până la data de 19.11.2019 au depus notificări/cereri de anulare a obligațiilor accesorii un umăr de 38.026 contribuabili.

Astfel, pentru accesarea facilității fiscale constând în anularea obligațiilor accesorii, precizăm că, până la data de 16.12.2019, inclusiv, trebuie să fie respectate condițiile impuse de lege, respectiv achitarea obligațiilor bugetare principale cu scadențe până la 31.12.2018, precum și a obligațiilor bugetare principale și accesorii cu termene de plată între 01.01.2019 și 16.12.2019.

Anularea obligațiilor accesorii nu este conditionată de depunerea notificării privind intenția de a beneficia de această facilitate fiscală, însă este obligatoriu să fie depusă, până la data de 16.12.2019, inclusiv, o cerere în acest sens, la organele fiscale competente.

Categories
Fiscalitate Ştiri

Amnistia fiscală ar putea fi adoptată luna viitoare

Guvernul nu renunță la celebra „amnistie fiscală”. Mnistrul Finanţelor a declarat că aceasta va fi adoptată luna viitoare.

Inițial, de această aministie ar fi urmat să beneficieze companiile de stat, dar Și cele private, care nu au intrat în insolvenţă.

Nu se vor șterge datoriile așa cum s-a vehiculat, ci vor fi eşalonate, fără dobânzi sau penalităţi.

Categories
Fiscalitate Ştiri

ANAF nu va mai publica restanțele fiscale ale persoanelor fizice

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va înceta publicarea restanțelor fiscale ale persoanelor fizice.

“Ne dorim un climat fiscal echitabil fundamentat pe încredere reciprocă, atât de necesară unei dezvoltării sănătoase a mediului antreprenorial românesc. De asemenea, intrăm în normalitate și încetăm expunerea inutilă a contribuabililor, deoarece este mai importantă recuperarea restanțelor decât spectacolul mediatic”, a precizat ministrul Finanțelor Publice.

Categories
Fiscalitate Persoane juridice. Societăţi Ştiri Taxe/Impozite

Noi reguli fiscale pentru multinaţionale se aplică de la începutul anului!

O nouă lege, intrată recent în vigoare la începutul anului, vizează orice multinaționale și modul în care acestea evită obligațiile fiscale.

Toate statele membre ale Uniunii Europene vor aplica, de la 1 ianuarie 2019, cinci măsuri anti-abuz cu caracter juridic obligatoriu, care vizează principalele forme de evitare a obligaţiilor fiscale practicate de marile companii multinaţionale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Ştiri

Inspectorii ANAF au anunțat acordarea de amenzi uriașe!

Inspectorii ANAF au anunțat acordarea de amenzi uriașe în cadrul unei operațiuni de amploare.

Suma totală a amenzilor acordate depăşeşte 8 milioane lei. De asemenea, în cadrul raziilor a fost confiscată marfă în valoare de peste 500.000 lei.