Categories
Financiar bancar Ştiri

Normele privind buna reputaţie a auditorilor financiari au fost modificate!

În vederea verificării îndeplinirii criteriilor de bună reputaţie auditorii financiari şi firmele de audit depun anual, pe platforma online de raportare, o declaraţie pe propria răspundere privind respectarea criteriilor de bună reputaţie, semnată olograf sau cu semnătură electronică calificată.

Categories
Articole Fiscalitate

Reguli noi pentru dobândirea calităţii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România!

Normele privind retragerea, redobândirea şi suspendarea calităţii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România pentru auditorii financiari şi firmele de audit au fost recent modificate şi completate de Hotărârea nr. 79/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 750/2021.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Procedura privind clasificarea auditorilor statutari şi firmelor de audit

-b--font-color--Red---Calendar-legislativ-14-27-aprilie----font---b-Cele-mai-importante-modificari-pentru-mediul-de-afaceri

În Monitorul Oficial nr. 579 din 4 august 2014 a fost publicată Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile nr. 27/2014 pentru aprobarea Procedurii privind clasificarea auditorilor statutari şi firmelor de audit în funcţie de riscul de afectare a credibilităţii raportărilor financiare.

Procedura are ca scop principal clasificarea auditorilor statutari şi firmelor de audit în functie de riscul de afectare a credibilităţii raportărilor financiare, în vederea planificării inspecţiilor privind revizuirea calităţii activităţii de audit statutar.

Criteriile care stau la baza clasificării auditorilor statutari şi firmelor de audit în funcţie de riscul de afectare a credibilităţii raportărilor financiare sunt urmatoarele:

  • gradul în care rapoartele de audit statutar sunt conforme cu Standardele Internaţionale de Audit, adoptate de către Camera Auditorilor Financiari din România;
  • numarul de persoane (auditori statutari, stagiari în activitatea de audit statutar şi experţi) implicate în misiunea de audit statutar;
  • rezultatele inspecţiilor anterioare;
  • existenţa unui sistem de control al calităţii;
  • existenţa unei sancţiuni disciplinare rămase definitive;
  • numărul clienţilor auditorilor statutari sau firmelor de audit care intră în categoria entităţilor de interes public ş.a.;

Potrivit articolului 2 din Procedură, clasificarea auditorilor statutari şi firmelor de audit se realizează de către Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, prin Departamentul Monitorizare şi Investigaţii.