Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ultimele decrete semnate de Preşedinte!

Preşedintele României, a semnat vineri, 10 decembrie 2021, următoarele decrete:

  • Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 291 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
  • Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2021 privind derogarea de la prevederile art. 47 alin. (6) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice.
Categories
Fiscalitate Ştiri

Ministerul Finanţelor Publice a lansat un proiect de modificare a Codului de procedură fiscală

Ministerul Finanţelor Publice a lansat un proiect în dezbatere publică privind prorogarea unor termene din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Categories
Fiscalitate Ştiri Taxe/Impozite

Indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în anul 2021!

Pentru anul fiscal 2021, indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual este 102,4%.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Ştiri

Comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, o soluţie în vreme de pandemie!

În ultimul timp se pune tot mai mult accentul pe digitalizarea comunicării între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect privind aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante

Ministerul Finanţelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 2810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei.

Categories
Fiscalitate Ştiri

Deciziile de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti vor fi încărcate tot în spaţiul virtual

Ministerul Finanţelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1665/2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora.

Se impune completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1665/2020 în sensul reglementării faptului că Deciziile de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti aferente popririlor înfiinţate până la data intrării în vigoare a prevederilor ordinului, să fie încărcate tot în spaţiul privat de pe portalul A.N.A.F., prin intermediul platformei e-Popriri.

S-a considerat necesar a se modifica şi prevederile pct. 8.4 din Anexa nr.1 la Ordinul ministrului finanțelor publicenr.1665/2020, astfel încât instituțiile de credit care au implementat modalitatea de transmitere a mesajelor referitoare a motivelor de neînfiinţare aferente adreselor de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, să le transmită prin mediul electronic, iar cele care nu au o astfel de posibilitate, să le comunice prin poşta electronică la Punctul Central.

Categories
Organizare judiciară

A fost aprobată Lista cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat deţinute de Ministerul Finanţelor Publice

A fost aprobată Lista cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Finanţelor Publice şi de instituţiile aflate în subordinea acestuia şi termenele de clasificare aferente, prevăzută în anexa care face parte integrantă din Hotărârea nr. 847/2020

Categories
Economie Ştiri

Emisiunea de euroobligaţiuni lansată s-a bucurat de succes!

Ministerul Finanţelor Publice a transmis că emisiunea de euroobligaţiuni lansată în data de 7 iulie 2020 s-a bucurat de un interes deosebit din partea investitorilor, România revenind pe piaţa USD pentru prima oară din 2018.