Categories
Ştiri

Programul “Casa Verde” nu va reporni nici în 2013

house made of logs with grassDin cauza lipsei de fonduri, Programul “Casa Verde”, întrerupt încă din 2012, nu va reporni nici în acest an, a declarat Ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Rovana Plumb.

“Nu sunt bani, nu avem bani pentru finanţarea acestuia. Dacă, în perioada următoare, vor apărea posibilităţi de finanţare, atunci sigur putem să vorbim despre o nouă etapă a programului’, a spus Ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice.

Potrivit unui raport al Curţii de Conturi publicat în urmă cu două luni, Programul “Casa Verde” a prezentat o serie de vulnerabilităţi şi disfuncţionalităţi, în 2011.

Categories
Fiscalitate Ştiri

Plata arieratelor – inevitabilă

TVAOrdonanţa de urgenţă nr. 12/2013, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 127 stabilește că începând cu 8 martie 2013 şi până la 31 decembrie 2013, suma aferentă procentajului de 20%, respectiv 15%, din cota defalcată din impozitul pe venit de 18,5%, respectiv 7%, şi din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, precum şi sumele reţinute ca urmare a aplicării gradului de necolectare a impozitelor şi taxelor locale se repartizează prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital pentru care au avut prevederi bugetare aprobate, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, precum şi pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală. Pentru unităţile/subdiviziunile administrativ – teritoriale care înregistrează arierate, consiliul judeţean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, alocă sume prioritar pentru stingerea arieratelor. Pentru unităţile/subdiviziunile administrativ – teritoriale care nu înregistrează arierate, consiliul judeţean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, alocă sume pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală.
Mai mulţi şefi de Consilii Judeţene şi primari PSD consideră că dacă vor plăti toate arieratele, nu vor mai putea susţine alte proiecte locale.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect de modernizare a metroului

images (3)

Administraţia prezidenţială anunţă semnarea de către preşedintele României a decretului pentru promulgarea Legii privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti – etapa a V-a, magistrala 5 Drumul Taberei – Pantelimon, tronsonul Universitate – Pantelimon, semnat la Bucureşti, la 16 decembrie 2011.

Categories
Asigurări de sănătate Medicamente Ştiri Taxe/Impozite

OUG privind taxa clawback este parţial neconstituţională

download (3)Marţi, 5 februarie, Curtea Constituţională (CC) a admis în parte sesizarea de neconstituţionalitate a OUG 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii – Taxa de clawback, respectiv faptul că includerea TVA în baza de impozitare a taxei clawback este nelegală.
În acest fel, Curtea Constituţională a admis sesizarea societăţii Labormed Pharma Bucureşti, care a contestat taxa impusă de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.
“Justă şi aşteptată”, care elimină un “nonsens fiscal”- a declarat despre decizia CC, Dragoş Damian, preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Medicamente Generice din România (APMGR).
Producătorii români de medicamente avertizau, la jumătatea lunii ianuarie, că  nu vor mai putea efectua investiţii în producţie, în cazul menţinerii formulei actuale a taxei.
“Taxa clawback este nesustenabilă, iar cuantumurile impuse pentru trimestrul I al anului 2012 sunt relevante în acest sens. Încercarea de a forţa industria de medicamente să finanţeze întregul deficit din sistemul de sănătate nu poate duce decât la distrugerea acesteia, în detrimentul pacienţilor şi al economiei româneşti”, a spus atunci Dragoş Damian.

Categories
Financiar bancar Ştiri

Acordul de împrumut dintre România şi BIRD cu noi amendamente

investitiiÎn şedinţa de guvern de miercuri, 30 ianuarie 2013, Guvernul a pus în discuţie proiectul de Hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul Romaniei şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 14 decembrie 2012 şi la Bucureşti la 8 ianuarie 2013, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006. Prin aprobarea acestei hotărâri se extinde data limită de tragere a acordului de împrumut de la 1 februarie 2013 până la 30 iunie 2014, pentru a permite utilizarea sumei netrase din împrumut care reprezintă aproximativ 26 milioane euro. De asemenea, se completează descrierea Părţii III a proiectului pentru a permite modernizarea sistemului informatic al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi asigurarea asistenţei tehnice în valoare de cca. 6 milioane euro.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Ştiri

Comerţul cu arme la nivel European

Comerţul reglementat cu arme este susţinut de către UE prin adoptarea Deciziei 2013/43/PESC a Consiliului din 22 ianuarie 2013 publicate în JO L 20/23.01.2013. Aceasta este o continuare a Strategiei europene de securitate. La următoarea conferinţă care va avea loc în perioada 18–28 martie 2013, urmează a se adopta tratatul cu forţă juridică obligatorie eficace şi posibil de implementat.
Decizia, adoptată la Bruxelles, va intra în vigoare de la data adoptării, respectiv 22 ianuarie 2013 şi expiră la 24 de luni de la data încheierii acordului de finanţare mai sus menţionat sau la 6 luni de la data intrării în vigoare dacă acordul de finanţare nu s-a încheiat în termenul respectiv.

Categories
Domeniul energetic

Proiect de finanţare privind energia din surse regenerabile

Comisia Europeană (CE) a acordat peste 1,2 miliarde euro pentru finanţarea a 23 de proiecte demonstrative privind energia din surse regenerabile. Proiectele acoperă o gamă largă de tehnologii privind energia din surse regenerabile – bioenergia, energia solară concentrată, energia geotermală, energia eoliană, energia oceanelor și administrarea energiei din surse regenerabile distribuite.
Suma de 1,2 miliarde de euro este alocată în cadrul primei cereri de propuneri pentru programul de finanţare NER300. Finanțarea NER300 va acoperi până la 50 % din “costurile relevante” ale proiectului, cuprinzând în esență, costurile suplimentare față de cele aferente tehnologiilor existente, recunoscute; restul va fi acoperit din investiții private și/sau finanțări suplimentare din partea bugetelor naționale. Finanțarea NER300 va fi pusă la dispoziție anual, pe baza performanțelor dovedite și a îndeplinirii cerințelor privind transferul de cunoștințe.
Programul de finanțare NER300 este pus în aplicare de către Comisia Europeană în colaborare cu Banca Europeană de Investiții (BEI), pentru selectarea proiectelor, pentru vânzarea a 300 de milioane de certificate de emisii din schema UE de comercializare a certificatelor de emisii și pentru activitatea de gestionare a veniturilor.
Proiectele vor fi cofinanţate cu venituri obţinute din vânzarea a 200 de milioane de certificate de emisii din rezerva pentru instalaţiile nou intrate (NER) din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii.