Tag-Archive for » finanţare nerambursabilă «

Există un domeniu în care România a reușit să surclaseze – în repetate rânduri – marile puteri ale lumii. Sportul! Performanțele, uneori extraordinare, obținute de către sportivii noștri la marile competiții internaționale ne-au făcut să trecem mai lesne prin perioade dificile, sărace în momente de bucurie colectivă, ale istoriei noastre recente.

Deseori, reușitele din sport ne-au făcut să uităm, temporar, de neajunsurile economice, problemele sociale, neîmplinirile naționale. Ele ne-au oferit șansa de-a experimenta euforia învingătorului. Au atras, uneori, admirația și simpatia întregului mapamond.

Mai mult …

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a supus consultării publice „Ghidul Solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte având titlul POR/2017/3/3.1/C/1/BI, POR/2017/3/3.1/C/1/7 REGIUNI şi POR/2017/3/3.1/C/1/ITI, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operaţiunea C – Iluminat Public, apeluri dedicate celor 8 regiuni de dezvoltare, inclusiv zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării”, aşteptând observaţiile şi propunerile până la data de 16 mai a.c.

„Valoarea finanţării nerambursabile acordate este de minimum 100.000 de euro şi maximum 1.500.0000 de euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data lansării apelului de proiecte. Aceste plafoane se aplică valorii eligibile a finanţării nerambursabile”, a informat MDRAP.

casa-verde
Statisticile arată că sursele clasice de energie – petrolul și gazele naturale – au caracter limitat și pare că resursele de țiței, la nivelul actual de exploatare, se vor epuiza în aproximativ 50 de ani. Folosirea pentru producția de energie a cărbunelui, petrolului și gazelor naturale duce la poluarea masivă a mediului înconjurător.

UE a decis ca statele membre să ia măsuri pentru a folosi energia regenerabilă în locul clasicelor resurse. România avea ca obiectiv să producă energie din surse regenerabile de 24% până în 2018, însă în prezent procentul este deja de 27%. Mai mult …

images-1Proiectul „Casa Verde” are ca scop îmbunătăţirea calităţii aerului, apei si solului prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului şi a combustibililor fosili utilizaţi pentru producerea energiei termice folosite pentru încălzire şi obţinerea de apă caldă menajeră. Astfel prin „Casa Verde”, persoanele fizice sunt încurajate să folosească sisteme de încălzire a locuinței ce au la bază energia regenerabilă, indiferent că asta înseamnă instalarea unui nou sistem sau adaptarea ori înlocuirea sistemelor clasice. Mai mult …

fond

Comisia Europeană a adoptat noul program transfrontalier Interreg IPA Romania – Serbia care vizează protejarea mediului în regiunile de frontieră dintre România şi Serbia.

Programul Interreg IPA de cooperare transfrontalieră acoperă 3 regiuni de frontieră în România (Timiş, Caraş-Severin şi Mehedinţi) şi 6 regiuni în Serbia (districtele Severnobanatski, Srednjebanatski, Južnobanatski, Braničevski, Borski şi Podunavski).

Bugetul total al programului de cooperare constituie 88.124.996 euro, din care 74.906.248 euro finanţare nerambursabilă din fondurile UE.

Potrivit unui comunicat al Reprezentanţei CE, programul se va axa pe dezvoltarea unor infrastructuri de transport transfrontalier eficiente şi ecologice.

De asemenea, în comunicat se mai arată că „unele dintre efectele preconizate includ: accesul sporit la piaţa muncii; asistenţă medicală şi servicii sociale îmbunătăţite; instituirea de reţele transfrontaliere de centre de învăţământ superior; consolidarea capacităţilor instituţiilor locale în vederea protejării resurselor naturale; o mai bună pregătire pentru situaţii de urgenţă (de exemplu, legate de minerit şi activităţi industriale, poluarea aerului sau inundaţii), integrarea infrastructurilor şi serviciilor de transport local în principalele coridoare de transport europene, în special a căilor navigabile conectate la coridorul Dunării, servicii îmbunătăţite de trecere a frontierei pentru navetişti„.