Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Programele sportive dedicate copiilor şi juniorilor sunt susţinute financiar!

Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 a fost recent modificată de Legea nr. 288/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 1054/2022.

Se prevede că din sumele alocate de la bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive minimum 30% din cuantumul aprobat va fi direcţionat către susţinerea programelor sportive dedicate copiilor şi juniorilor.

Categories
Articole Domeniul energetic Economie

Unităţile administrativ – teritoriale vor fi finanţate pentru dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare a vehiculelor electrice

Ghidul de finanţare a Programului privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug – in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normal a fost aprobat de Ordinul nr. 2595/2022.

Finanţarea se acordă în procent de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

România a solicitat oficial BEI cofinanțare pentru investiții în sănătate și transport

Ministrul Finanțelor, a avut o întrevedere cu vicepreședintele Băncii Europene de Investiții.

Cu această ocazie, ministrul Finanțelor i-a înmânat solicitarea României pentru o asistență financiară rambursabilă din partea BEI de până la 4 miliarde euro, necesară în anii următori pentru asigurarea implementării, în bune condiții, a unor investiții din sectoarele transporturi și sănătate, finanțate prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență și POS 2021 – 2027.

Categories
Economie Transporturi

Elementele de cost pentru proiectele de infrastructură, aprobate!

Ordinul nr. 1509/2022 prevede aprobarea elementelor de cost semnificative pentru proiectele de infrastructură de transport naval sau aerian de interes naţional sau european.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Veniturile realizate de Senatul României vor fi reţinute integral de către acesta pentru acoperirea unor cheltuieli

Hotărârea Senatului nr. 135/2021 privind bugetul Senatului României pe anul 2022 a fost modificată de Hotărârea nr. 123/2022.

Categories
Economie Ştiri

A fost prelungit Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

Guvernul a adoptat propunerea de prelungire a programului de eficientizare energetică a blocurilor derulat de Ministerul Dezvoltării prin Ordonanţa nr. 21/2022.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Au fost semnate 13 noi contracte de finanțare prin Programul Operațional Regional

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației anunță că au fost semnate 13 noi contracte de finanțare, în valoare totală nerambursabilă de 40.137.726,32 lei, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020.

Categories
Economie Ştiri

Finanţările nerambursabile pentru proiecte culturale se acordă din bugetul Fondului Cultural Naţional

Ordinul nr. 3227/2022 prevede modificarea şi completarea Ordinului ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.231/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea comisiilor, procedura de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale în vederea acordării de finanţări nerambursabile din Fondul Cultural Naţional, precum şi de soluţionare a contestaţiilor.

Finanţările nerambursabile pentru proiecte culturale se acordă din bugetul Fondului Cultural Naţional şi din bugetul Administraţiei Fondului Cultural Naţional.

Categories
Articole Economie

Impactul majorării nivelului ratei dobânzii de referinţă a BNR

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât majorarea ratei de dobândă monetară.

În Monitorul Oficial nr. 783/2022 a fost publicată Circulara nr. 22/2022 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Reguli privind constituirea Fondului cultural naţional

Ordinul nr. 3190/2022 prevede modificarea şi completarea Normelor metodologice privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural naţional, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.066/2011.