Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Procesul de autorizare şi derulare a fondurilor destinate beneficiarilor programelor gestionate de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene

OUG nr. 18/2023 prevede cadrul de desfăşurare a sprijinului financiar şi tehnic acordat de sistemul financiar – bancar în procesul de autorizare şi derulare a fondurilor destinate beneficiarilor programelor gestionate de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Economie Internaţional Legislaţie internaţională Ştiri

REPowerEU aduce României o finanțare nouă de 1.440.391.220 euro

Situația geo-politică și economică a Uniunii Europene și, în particular a regiunii României, s-a schimbat substanțial de la momentul adoptării Planului Național de Redresare și Reziliență în luna noiembrie a anului 2021.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

UE investește în proiecte strategice privind natura, mediul și clima

Comisia a anunțat o investiție de peste 116 milioane EUR pentru proiectele strategice ale noului program LIFE.

Finanțarea va ajuta opt proiecte majore din Belgia, Estonia, Spania, Italia, Polonia, Slovacia și Finlanda să își atingă obiectivele climatice și de mediu.

Categories
Economie Ştiri

Prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark, martie 2023!

În vederea finanţării deficitului bugetului de stat, refinanţării şi rambursării anticipate a datoriei publice în luna martie 2023 se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 5.200 milioane lei, la care se poate adăuga suma de 720 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark.

Categories
Economie Ştiri

A fost aprobată Schema de ajutor de minimis “Listarea la bursă a întreprinderilor”

A fost aprobată Schema de ajutor de minimis “Listarea la bursă a întreprinderilor”.

Conform Ordinului nr. 348/2023 obiectivul prezentei scheme este de a ajuta întreprinderile să îşi sporească accesul la finanţare prin intermediul unor instrumente specifice, şi anume emiterea de noi acţiuni.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Bugete Ştiri

Ajutor financiar pentru unele unităţi administrativ – teritoriale din judeţul Gorj afectate de cutremure

Hotărârea nr. 141/2023 prevede alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru unele unităţi administrativ – teritoriale din judeţul Gorj afectate de cutremurele din 13 – 14 februarie 2023.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat

Anual, din suma alocată în bugetul naţional pentru finanţarea instituţională a universităţilor se constituie un fond distinct pentru finanţarea situaţiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare (FSS).

Potrivit Ordinului nr. 6451/2022 cuantumul procentual al FSS se stabileşte prin metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, aprobată anual prin ordin al ministrului educaţiei.

Categories
Medici/personal medical Programe de sănătate Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

A fost aprobat Contractul de finanţare – Spitalul Regional de Urgenţă Craiova – dintre România şi Banca Europeană de Investiţii

Legea nr. 338/2022 prevede aprobarea Contractului de finanţare – Spitalul Regional de Urgenţă Craiova – dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 6 aprilie 2022 şi la Luxemburg la 11 aprilie 2022.

Cheltuielile aferente Proiectului, respectiv cheltuielile reprezentând echivalentul în lei al valorii împrumutului şi al celorlalte fonduri publice destinate finanţării costului acestuia, precum şi taxele şi impozitele aferente se cuprind în bugetul Ministerului Sănătăţii, în cadrul sumelor aprobate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat, în funcţie de natura acestora şi de specificul Proiectului.

Categories
Economie Ştiri

Programul privind sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei continuă!

Ordinul nr. 3145/2022 prevede modificarea Schemei de ajutor de minimis “Sprijin prin granturi pentru investiţii necesare capacităţilor de prestare de servicii pentru refacerea capacităţii de rezilienţă”.

Schema de ajutor de minimis se aprobă prin ordin al ministrului investiţiilor şi proiectelor europene şi se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi până la data de 31 martie 2023, plăţile putând fi efectuate de către furnizorul de ajutor de minimis până la data de 30 iunie 2024.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Modificări privind organizarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale

Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale a fost modificat de Hotărârea nr. 1449/2022.

Aparatul propriu al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale are un număr maxim de 396 de posturi, finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora.