Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie Ştiri

A fost aprobat Ghidul de finanţare pentru achiziţionarea de microbuze școlare electrice

Ordinul nr. 2192/2023 prevede aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea cantităţii de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea pentru transportul elevilor a autovehiculelor mai puţin poluante de tipul microbuzelor electrice, hibride şi alimentate cu gaz natural comprimat.

Categories
Economie Ştiri

Se aprobă prospectul operaţiunilor de preschimbare a titlurilor de stat

În vederea administrării riscurilor asociate datoriei publice guvernamentale, se aprobă prospectul operaţiunilor de preschimbare a titlurilor de stat în luna august 2023 în valoare nominală totală de 100 milioane lei.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Se acordă burse de cercetare!

Ordinul nr. 20797/2023 prevede modificarea şi completarea Ordinului ministrului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 20.319/2023 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a finanţării burselor de cercetare, a tipurilor de cheltuieli eligibile, precum şi a modelelor documentelor necesare depunerii, contractării şi monitorizării burselor de cercetare, respectiv a premiilor prin Programul “Henri Coandă”.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Programe de sănătate Sănătate Ştiri

Măsuri necesare implementării proiectelor de infrastructură publică de sănătate

OUG nr. 55/2023 prevede unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate şi din împrumuturi contractate cu instituţiile financiare internaţionale.

Categories
Agricultură şi silvicultură Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi va fi finanțat de un imprumut acordat de BIRD!

Hotărârea nr. 430/2023 prevede aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 18 ianuarie 2023 şi la Bruxelles la 21 martie 2023 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut (finanţare adiţională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Internaţional Ştiri

Contractul de finanțare pentru decontarea cheltuielilor cu asistența acordată refugiaților din Ucraina, semnat între MIPE și MAI!

Contractul de finanțare pentru decontarea sumei de 100 milioane de euro pentru sprijinul oferit de statul român cetățenilor proveniți din Ucraina a fost semnat de reprezentanții Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și cei ai Ministerului Afacerilor Interne, ca beneficiar al finanțării europene puse la dispoziție prin Programul Operațional Capital Uman.

Categories
Articole Dreptul proprietăţii

Normele metodologice ale Legii locuinței au suferit modificări!

Hotărârea nr. 388/2023 modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000.

Prin actul normativ se modifică mecanismul de finanțare în acord cu modificările Legii locuinței nr. 114/1996, urmând ca Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației să încheie contracte de finanțare cu autoritățile administrației publice locale pentru realizarea de locuințe sociale/locuințe de necesitate pe o perioadă de 4 ani.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Domeniul energetic Economie Ştiri

Termene pentru depunerea cererilor de emitere a acordurilor de finanţare!

OUG nr. 29/2023 prevede modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat întreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul energiei.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Proiectele finanțate prin Programul Tranziție Justă 2021 – 2027 vor sprijini sectorul antreprenorial productiv

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat în consultare publică, primele ghiduri ale solicitantului pentru două apeluri de proiecte ce vor fi finanțate printr-un program aferent perioadei 2021 – 2027.

Categories
Economie Ştiri

Organizațiile neguvernamentale din România au beneficiat de finanțare!

Prin programele operaționale aferente perioadei 2014 – 2020, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a avut un parteneriat prolific cu organizațiile neguvernamentale din România, care au beneficiat de finanțări totale de 2,5 miliarde.

În total, în această perioadă au fost semnate un număr total de 1895 contracte de finanțare cu solicitanți eligibili printre care și ONG-uri și, până în acest moment, au fost făcute plăți către beneficiari în valoare de 1,4 miliarde de euro: