Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici Pensii

CCR. Funcţionarul public, femeie, poate solicita continuarea exercitării raportului de serviciu până la vârsta de 65 de ani!

Conform Codului administrativ raportul de serviciu încetează de drept la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, dacă persoana care are competenţa de numire în funcţia publică nu dispune prelungirea raportului de serviciu.

Categories
Alegeri Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect de modificare a Legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

alegeri medici
Deputatul neafiliat Remus Cernea a depus la Senat un amendament pentru modificarea Legii 115/2015 şi a Legii 208/2015.

Prin amendament Cernea urmăreşte asigurarea unui procent de 30% pentru femei la fiecare 10 locuri de pe listă la alegerile locale şi parlamentare.

Proiectul de lege este menit să elimine ”portiţa” din legea cotelor de gen iniţiată de PNL.

“A fost propusă o iniţiativă semnată de către foarte mulţi parlamentari pentru a avea o reprezentare politică a femeilor de 30% în Consiliile Locale, în Consiliile Judeţene şi în Parlament (…) Din păcate, aşa cum arată textul, el este ineficient, ineficace. De ce? Se spune doar că partidele care candidează trebuie să asigure o proporţie de 30% a candidaturilor pentru fiecare gen, de minim 30%. Însă, ceea ce contează cu adevărat, nu este proporţia de 30%, ci dispunerea acelor locuri, pe locuri eligibile. Imaginaţi-vă că la un consiliu local, un partid aspiră să obţină 10 mandate de consilier şi el poate pune pe o listă de 30 de candidaţi, pe primele 20 de poziţii 20 de bărbaţi şi abia pe poziţiile 21-30 ar fi dispuse şi candidate femei. Acest lucru nu ar asigura, în niciun fel, reprezentarea politică a femeilor”, a declarat Remus Cernea.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Senatul a aprobat ratificarea Convenţiei privind prevenirea şi combaterea violenţei domestice

M375/0009
În cadrul şedinţei din 29 februarie, Senatul a aprobat proiectul de lege referitor la ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeii şi a violenţei domestice, cunoscută şi sub numele de Convenţia de la Istanbul.

Reprezentantul Legislativului român la Consiliul Europei pentru problematica eliminării violenţei împotriva femeilor, deputatul Ana Birchall, le-a cerut colegilor senatori să voteze ratificarea Convenţiei de la Istanbul.

Din păcate, şi România se confruntă cu consecinţele distrugătoare ale violenţei, pornind de la violenţa domestică, violenţa împotriva femeilor sau violenţa împotriva copiilor. Tocmai de aceea fac apel la dumneavoastră să votaţi pentru adoptarea acestui proiect legislativ, pentru ca împreună să condamnăm cu fermitate violenţa de orice fel. Prin semnarea şi ratificarea Convenţiei de la Istanbul, România se obligă să-şi schimbe legile, să introducă politici publice mai cuprinzătoare şi să aloce resursele necesare pentru a crea o zonă de toleranţă zero faţă de violenţa de orice fel, fie că vorbim de violenţă fizică, psihică, emoţională, economică sau discriminarea de pe piaţa muncii. Este şi datoria noastră, a Parlamentului, să transformăm cât mai curând un reper istoric pentru România în voinţă politică şi prin votul dumneavoastră de astăzi, fiind Camera decizională pentru acest proiect legislativ, definitivăm un proces de ratificare a unui tratat internaţional care aşează România definitiv între statele care luptă pentru combaterea acestui flagel“, a declarat Ana Birchall.

Categories
Pensii Ştiri

Femeile care au născut 3 copii până în 1990 se vor pensiona mai devreme

pensie
În şedinţa din 19 octombrie, plenul Senatului a votat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii privind sistemul unitar de pensii publice.

Potrivit proiectului de lege, femeile care au realizat stagiul complet de cotizare şi care au născut cel puţin trei copii, până în ianuarie 1990, pot să beneficieze de reducerea vârstei standard de pensionare cu un an dacă au trei copii şi cu doi ani dacă au adus pe lume patru sau mai mulţi copii.

Proiectul a fost adoptat cu 120 de voturi “pentru”, 2 abţineri.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect de lege privind ratificarea Convenţiei de la Istanbul, aprobat de Guvern

M375/0009
Executivul a aprobat proiectul de Lege privind ratificarea Convenţiei Consiliului Europei pentru prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, “Convenţia de la Istanbul”, al cărui scop este prevenirea agresiunilor, protecţia victimelor şi trimiterea în judecată a agresorilor.

Acest document a fost semnat, din partea României, la 27 iunie 2014, la Strasbourg, de către ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Rovana Plumb.

Convenţia este primul tratat internaţional care conţine o definiţie a genului şi recunoaşte că femeile şi bărbaţii nu sunt doar diferenţiaţi din punct de vedere biologic, ci că există o categorie a genului, definită social, care le conferă acestora roluri şi comportamente specifice.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați

Camera-Deputaţilor
Plenul Camerei Deputaților a adoptat, cu 282 de voturi pentru și 3 abțineri, un proiect de lege privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în vederea creării cadrului legal privind promovarea principiului egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate politicile și programele naționale.

Astfel, principala modificare adusă prin acest proiect de act normativ prevede reînființarea Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.