Categories
Articole Dreptul muncii Pensii

CCR. Sintagma “condiţii de vârstă standard” nu exclude posibilitatea femeii de a solicita continuarea exercitării raportului de serviciu până la vârsta de 65 ani

Curtea Constituţională a fost sesizată cu o excepţie de neconstituţionalitate privind unele dispoziţii din Legea privind statutul funcţionarilor publici.

Se consideră că textele legale sunt neconstituţionale, deoarece instituie o discriminare între femei şi bărbaţi cu privire la vârsta până la care femeile au dreptul să fie părţi într-un raport de serviciu, impunându-le acestora să se supună încetării de drept a raportului de serviciu la o vârstă substanţial mai mică decât bărbaţii.

Categories
Pensii Social Ştiri

Vârsta de pensionare pentru femei ar putea fi modificată!

Potrivit modificărilor Legii nr. 53/2003, din Codul Muncii, femeile au posibilitatea de a opta în scris pentru continuarea activităţii până la vârsta de 65 de ani, fără încetarea contractului de muncă, în acord cu o decizie a Curţii Constituţionale.

În prezent, contractul individual de muncă încetează de drept la momentul îndeplinirii condiţiilor de pensionare, respectiv vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare.

 

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Piaţa muncii Protecţie socială Social

Au fost introduse două ocupaţii noi: expert şi tehnician în egalitate de şanse!

Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi este prevăzută de Legea nr. 202/2002. Recent acest act normativ a fost modificat de Legea nr. 178/2018 publicată în Monitorul Oficial nr. 627/2018 şi de Legea nr. 232/2018.

Legea nr. 178/2018 introduce două noi ocupații aferente domeniului egalității de șanse și de tratament, respectiv “expert în egalitate de șanse” și “tehnician în egalitatea de șanse”.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ultimele decrete semnate de Preşedinte!

Klaus Iohannis, Președintele României, a semnat următoarele decrete, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale:
– Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic;
– Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
– Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.

Categories
Articole Dreptul muncii Pensii Social

Continuarea executării contractului individual de muncă în cazul îndeplinirii condiţiilor pentru pensionare

Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbați și 63 de ani pentru femei. Iar contractul de munca incetează la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate parțiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; la data comunicării deciziei medicale asupra capacității de muncă în cazul invalidității de gradul I sau II.

Potrivit ultimelor noutăţi legislative, Curtea Constituţională s-a pronunţat asupra constituţionalităţii dispoziţiilor de mai sus.

Categories
Social Ştiri

A fost modificată Legea privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 627 din data de 19 iulie 2018 a fost publicată Legea nr. 178/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.

Astfel, instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, civile și militare, cu un număr de peste 50 de angajați, precum și companiile private cu un număr de peste 50 de angajați au posibilitatea să identifice un angajat căruia să îi repartizeze, prin fișa postului, atribuții în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați. Angajatorul poate opta pentru angajarea unui expert/tehnician în egalitate de șanse, în limita bugetului existent pentru cheltuieli salariale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state

România pe ultimele trei locuri de la coada listei în ceea ce privește implicarea femeilor în viața publică

România se află pe unul dintre ultimele locuri în Uniunea Europeană în ceea ce privește implicarea femeilor în viața publică de pe poziție de decizie, atât în privința activității parlamentare, cât și în conducerea companiilor de stat, a declarat președinte de onoare al Patronatului Investitorilor Autohtoni (PIAROM), în cadrul unei conferințe pe tema antreprenoriatului feminin.

România este pe un rușinos loc 3 de la coada listei în Uniunea Europeană, cu numai 14,2% femei-parlamentar. Mai rău decât noi stau doar Malta și Ungaria. Polonia, țara ce reprezintă media europeană, are un procent de parlamentari femei de două ori mai mare. De remarcat faptul că atât Franța, Suedia, cât și Bulgaria au aproape 50% femei în Guvern. 

Categories
Asigurări sociale Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Indemnizaţii viagere pentru mamele cu mai mulţi copii

194792_articol

Deputatul PSD, Ninel Peia, a depus, la Camera Deputaţilor, un proiect de lege care prevede acordarea unei indemnizaţii viagere pentru femeile care au trei sau mai mulţi copii, acestea fiind cuprinse între 30 şi 50 % din salariul mediu net pe economie, ceea ce ar însemna între 630 şi 1000 lei.

Conform proiectului, femeile care au născut trei copii vor primi 30% din salariul mediu net pe economie, cele care au crescut patru copii vor primi 40%, iar cele care au cinci sau mai mulţi copii vor primi o indemnizaţie viageră de 50%.

De asemenea, mamele care au trei sau mai mulţi copii vor primi titlul şi medalia de “Mamă Eroină”.

Indemnizaţia va fi neimpozitabilă şi se va actualiza anual în funcţie de salariul mediu net pe economie şi nu va ţine cont de alte venituri pe care familia le obţine. Femeile care vor dori această indemnazaţie viageră vor trebui doar să facă o cerere scrisă pentru a o primi.

Deputatul a mai spus că se vor aduce amendamente acestui proiect de lege, astfel încât şi bărbaţii care sunt singuri, dar care cresc trei sau mai mulţi copii, să beneficieze de această indemnizaţie.

Categories
Pensii Proiecte şi propuneri legislative Social Ştiri

Reducerea vârstei de pensionare pentru femeile care au născut cel puţin trei copii

Cate-50-de-lei-vor-primi-lunar-familiile-defavorizate-ca-sa-si-duca-copiii-la-gradinita-De reducerea vârstei de pensionare cu 1 an ar putea să beneficieze femeile care au realizat stagiul complet de cotizare şi au născut, până în 1990, cel puţin 3 copii pe care i-au crescut până la vârsta de 10 ani, sau cu 2 ani dacă au peste 4 copii. În acest sens senatorul PSD Trifor Belacurencu a inițiat un proiect de lege care se află în dezbatere la Senat.

Expunerea de motive a proiectului arată că o astfel de prevedere a fost introdusă prin ordonanţa de urgenţă nr. 49/2001, însă prin “adoptarea Legii nr. 263/2010 această prevedere a fost eliminată şi s-a creat o nedreptate şi o discriminare, deoarece femeile care au născut mai mulţi copii şi care au ieşi la pensie, în baza actului normativ mai sus menţionat, au beneficiat de aceste prevedere, iar cele care au ieşi sau care urmenază să iasă la pensie în baza Legii 263/2010 nu mai beneficiază această prevedere”.

Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială a Senatului a emis un raport favorabil, însă au propus ca articolul 55 din Legea nr. 263/2010 să aibă următorul conţinut: “femeile care au realizat stagiul complet de cotizare şi care au născut cel puţin 3 copii, şi i-au crescut până la vârsta de 16 ani, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu un an, pentru trei copii şi cu doi ani, pentru patru sau mai mulţi copii”.

Categories
IMM Ştiri

Programul naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager

femei

Procedura de implementare a schemei de minimis din cadrul Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii (Programul Femeia manager) a fost aprobată prin Ordinul Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri nr. 962/2015 publicat în Monitorul Oficial nr. 589 şi 589 bis din data de 5 august 2015.

Obiectivul principal al schemei de minimis prevazută în cadrul programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, îl constituie stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate de către femei prin facilitarea accesului acestora la finanţare, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de finanţare, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi al prejudecăţilor existente la nivel local.