Categories
Medici/personal medical Salarizare Ştiri

Farmaciștii și biologii vor beneficia de majorări salariale!

Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a fost recent modificată de Legea nr. 51/2020.

Se prevede că prin excepţie de la prevederile Legii salarizarii, personalul din sistemul sanitar care ocupă funcţiile de farmacist, biolog, biochimist, chimist, fizician şi psiholog, potrivit anexei nr. II, beneficiază, începând cu data de 1 iulie 2020, de salariile de bază prevăzute de lege pentru anul 2022.

Categories
Programe de sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

S-a modificat procedura de evaluare cu privire la respectarea Regulilor de bună practică farmaceutică

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 899 din data de 25 octombrie 2018, a fost publicată Decizia nr. 3/2018 pentru modificarea și completarea Deciziei Consiliului național al Colegiului Farmaciștilor din România nr. 1/2011 privind aprobarea procedurilor de evaluare a farmaciilor cu privire la respectarea Regulilor de bună practică farmaceutică.

Prin Decizia de modificare la art. 1 a fost introdus un nou aliniat (2): În sensul prezentei decizii, prin farmacie se înțelege farmacia comunitară. În procesul de evaluare a Regulilor de bună practică farmaceutică sunt asimilate farmaciilor și supuse procesului de evaluare farmaciile de spital, oficinele locale de distribuție și drogheriile.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Modificarea Ordinului privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, farmacist, biolog

medicina legalaMinisterul Sănătății a lansat în dezbatere publică un Proiect de HG privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi.

Proiectul pentru modificarea şi completarea Ordinului MS nr. 869/2015 a fost întocmit în vederea sigurării unei mai bune transparenţe pentru concursurile de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante, se arată în referatul de aprobare al proiectului.

Categories
Medici/personal medical Ştiri

OUG privind modificarea Legii sănătăţii

sanatate
În şedinţa din 31 august, Guvernul a aprobat Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completare Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

OUG se referă la mai multe aspecte legate de exercitarea profesiilor de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi de moaşă.

Astfel, noile prevederi facilitează accesul medicilor, cetăţeni ai unui stat terţ, care solicită sau sunt titulari ai Cărţii Albastre a UE, în scopul exercitării profesiei pe teritoriul României.

Măsura vine în completarea Strategiei Naţionale pentru Resursa Umană din Sănătate – al cărei accent cade pe retenţia medicilor în ţară – şi care va fi publicată la începutul lunii octombrie.

Categories
Medici/personal medical Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Modificarea normelor privind recunoaşterea diplomelor de medic eliberate de un stat membru al UE sau de Elveția

medic
Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 1282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană.

Proiectul de act normativ prevede transpunerea modificărilor procedurilor de recunoaştere a calificărilor profesionale de medic, medic dentist , farmacist , asistent medical generalist şi moaşă aduse prin Directiva nr.2013/55 UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne.

Categories
Medici/personal medical Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Metodologii privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist și farmacist

min sanatatii
Ministerul Sănătății a supus dezbaterii publice proiectul de Ordin pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi pentru ocuparea funcţiilor de şef secţie, şef laborator și şef compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist șef în unitățile sanitare publice cu paturi.

România se confruntă cu un deficit important de medici, doar 2,5 la mia de locuitori, sub media europeană de 3,4 şi sub nivelul altor ţări din UE.

Actuala legislație nu oferă conducerii unităților sanitare publice posibilitatea de a atrage specialiști cu experiență şi chiar li se impun limitări de ordin administrativ de către alte entități profesionale prin dispoziții necorelate de 9 ani.

Pentru rezolvarea cu celeritate a acestor neconcordanțe și limitări, s-a impus elaborarea proiectului de act normativ care să vizeze, în principal, următoarele:

  • o metodologie unitară privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist, chimist din unităţile sanitare publice şi pentru ocuparea funcţiilor de şef secţie, şef laborator și şef compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist șef în unitățile sanitare publice cu paturi;
  • o metodologie unitară privind desfăşurarea concursurilor pentru posturile și funcțiile mai sus amintite;
  • o metodologia privind calculul rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice a candidaților;

Adoptarea prezentului proiect va sprijini unitățile sanitare în atragerea specialiștilor, precum și în organizarea și desfășurarea unor concursuri corecte, transparente pe baza unor criterii nediscriminatorii.

Categories
Articole Dreptul muncii Medici/personal medical Salarizare Sănătate

Proiect – Medicii rezidenți care lucrează în penitenciare vor primi 670 lei lunar!

medic rezidentCred că românii cei mai norocoși sunt cei care se bucură de o sănătate de fier, fără să fie nevoiți să facă cunoștință cu atmosfera din spitalele românești. Multi dintre bolnavii, care le-au trecut pragul, au plecat marcați de zilele petrecute acolo. Cei care înfruntă zilnic ceea ce se petrece în spitale sunt medicii, asistenții, infirmierii, moașele. Pentru multi dintre ei, granița dintre viața privată și spital se confundă, multi petrecându-și mult mai mult timp alături de pacienți decât cu propria familie.

Categories
Articole Medicamente Proiecte şi propuneri legislative Sănătate

Proiect – Medicamentele fără rețetă vor putea fi achiziționate și on-line! Vezi în ce condiții!

medicamente onlineRomânul este ospitalier, inventiv și un bun sfătuitor, mai ales atunci când vrea să împărtășească semenilor din experiența sa. Excelent am spune, numai calități! Nu face excepție de la regula de mai sus nici dorința românului de a da cele mai bune și avizate sfaturi și-n domeniul medical!

„- Te doare capul? Ia o aspirină!”,  îți spune un coleg.

„- Ba nu, mai bine ia un antinevralgic, la mine are efect garantat”,  sare repede o colegă de birou care a tras cu urechea la conversația celor doi. Uite așa primești sfaturi gratis de la semenii binevoitori și chiar dacă nu te durea așa de tare capul, acum chiar că îți plesnește de durere!

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Dentiştii şi farmaciştii pot profesa şi cu funcţie de demnitate publică

downloadDeputaţii au hotărât ca medicii dentişti şi farmaciştii să-şi poată exercita profesia în unităţi medicale private sau de stat şi după ce sunt aleşi într-o funcţie publică, acordând vot favorabil proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
Documentul a fost votat de 242 de deputaţi, 26 împotrivă, existând şi o abţinere, Camera Deputaţilor fiind decizională în acest caz.
Proiectul de lege nr.699/2010, care a fost introdus suplimentar pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor la propunerea liberalului Andrei Gerea, a fost sprijinit de Ministerul Sănătăţii şi a primit avize favorabile de la Comisia de sănătate din Camera Deputaţilor şi de la Comisia de muncă, dar şi avize negative de la Comisiile juridică şi de administraţie.
Preşedintele Comisiei de sănătate şi familie din Camera Deputaţilor, social-democrata Rodica Nassar, iniţiatoarea propunerii, a precizat că aceasta are ca obiectiv principal modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în vederea creării cadrului legal pentru ca medicii dentişti şi farmaciştii, care sunt aleşi într-o funcţie de demnitate publică, să îşi poată practica profesia de medic dentist sau medic dentist şef, respectiv farmacist sau farmacist şef în unităţi sanitare publice şi private şi a subliniat că raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi.
În opinia deputatului PP-DD Tudor Ciuhodaru, proiectul de lege oferă pacienţilor şi medicilor să aibă o viaţă normală în România.
Deputatul PDL Tinel Gheorghe a cerut, în numele grupului parlamentar, reîntoarcerea proiectului la comisie pentru a fi reanalizat. În opinia acestuia, ar trebui luate în calcul toate profesiile liberale, nu doar medicii dentişti şi farmacişti.
Subliniind avizul negativ al Comisiei juridice, Tinel Gheorghe crede că, dacă acest act normativ ar intra în vigoare, “ar fi un haos de nedescris”.