Categories
Notari Profesii juridice

Interdicţia notarului de a face acte de comerţ este lipsită de precizie?

Notarul public este învestit să îndeplinească un serviciu de interes public şi are statutul unei funcţii autonome. Activitatea notarială asigură persoanelor fizice şi juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum şi exerciţiul drepturilor şi ocrotirea intereselor, în conformitate cu legea.

Actul normativ care reglementează activitatea notarială este Legea nr. 36/1995.

Categories
Articole Drept civil

Cum se stabilește competența instanțelor care judecă litigiile între profesioniști ?


La 1 octombrie 2011 Codul comercial a fost abrogat și s-a stabilit ca secțiile comerciale existente la data intrării în vigoare a Codului civil în cadrul tribunalelor și curților de apel să se reorganizeze în secții civile sau să fie unificate cu secțiile civile existente. Aceste aspecte urmau să fie stabilite prin hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii.

Știrile juridice arată că toate cauzele civile și comerciale aflate în curs de judecată la 1 octombrie 2011 vor fi soluționate de aceleași complete de judecată, respectându-se astfel principiul continuității.