Categories
Protecţie socială Social Ştiri

Mamele aparținând grupurilor vulnerabile vor beneficia de măsuri de sprijin

În perioada 2021 – 2027, mamele aparținând grupurilor vulnerabile vor beneficia de măsuri de sprijin în valoare totală de peste 446 de milioane de euro, finanțate prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027 și Programul Educație și Ocupare 2021-2027.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Condiţiile acordării majorării personalului MAI

Personalul îndreptăţit din cadrul Ministerului Afacerilor Interne poate beneficia de o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de bază/salariul de funcţie/solda de funcţie corespunzător/corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada respectivă, atunci când angajatorul nu a aprobat cererea prealabilă de acordare a zilelor libere sau, după caz, atunci când se află într-o situaţie de familie monoparentală şi optează pentru acordarea acestei majorări.

Categories
Articole Internaţional Legislaţie internaţională Social Ştiri

CEDO. Cauza Bocu împotriva României

Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat în Cauza Bocu împotriva României.

Reclamantul susţine că nu beneficia de o cale legală în dreptul intern pentru a obţine recunoaşterea în justiţie a faptului că nu este tatăl lui B.A.M., deşi expertiza medico – legală care a putut fi realizată în 2013 cu consimţământul fiului său prezumtiv, devenit major, a exclus clar paternitatea acestuia.

Categories
Protecţie socială Ştiri

Persoanele defavorizate pot beneficia de ajutoare alimentare!

Legea nr. 28/2021 a aprobat aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84 din 21 mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Se recomandă sprijinirea în mod coordonat la nivelul UE a acţiunilor educative în familie

Camera Deputaţilor recomandă coroborarea Strategiei Uniunii Europene pentru combaterea mai eficace a abuzului sexual asupra copiilor cu strategiile şi normele europene privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi protejarea victimelor acestuia, acţiune în care parlamentele naţionale şi-ar putea aduce contribuţia în dezvoltarea unor cadre legislative naţionale armonizate.

Categories
Administraţie publică locală Agricultură şi silvicultură Articole Economie IMM Persoane juridice. Societăţi

Drepturi economice pentru locuitorii din Apuseni. Ce avantaje oferă CARNETUL DE MOȚ?

Țara Moților este, fără îndoială, un tărâm de basm, de legendă. E un loc în care istoriile fermecătoare și tradițiile ancestrale se află la ele acasă. Țara Moților (ori „Țara de Piatră”) este un ținut al munților și al pădurilor nesfârșite, unde și-au aflat adăpostul, odinioară, căpeteniile Răscoalei de la 1784-1785.

Categories
Dreptul proprietăţii Ştiri

A fost modificată Legea privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 54 din data de 21 ianuarie 2019, a fost publicat Legea nr. 33/2019 pentru modificarea Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni.

1. Art. 1 va avea următorul cuprins: Locuitorii Munților Apuseni se repun în unele drepturi economice pe care le-au avut în perioada interbelică și care au fost anulate în perioada regimului totalitar, asigurându-se astfel continuarea practicării unor meșteșuguri tradiționale și schimbul de produse din lemn cu produse necesare asigurării traiului.

Categories
Social Ştiri

Refuzul unui loc de muncă duce la pierderea venitului minim garantat

Persoanele apte de muncă beneficiare ale Legii privind venitul minim garantat pot pierde ajutorul social dacă refuză un loc de muncă sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională, informează, miercuri, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM).

Potrivit sursei citate, începând cu data de 22 octombrie 2018, a intrat în vigoare Legea nr. 192/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Astfel, potrivit noilor prevederi, refuzul unui loc de muncă oferit sau refuzul de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă atrage încetarea dreptului la ajutorul social.

Categories
Protecţie socială Social Ştiri

Familiile care vor adopta copii vor primi sprijin financiar de a stat

Multe cupluri aflate în imposibilitatea de a face un copil își pun problema adopției. Viitorii părinți se lovesc de birocrația foarte complicată dar și de insuficiențele materiale. Drmul este lung și anevoios, costurile pe măsură, iar cei care au de gând să înfieze totuși un copil trebuie să se înarmeze cu răbdare.

Un proiect de modificare a legii adopţiei, iniţiat de Ministerul Muncii şi aflat acum în dezbatere, vine cu măsuri care i-ar putea avantaja pe cei care vor să adopte şi ar creşte astfel şansele copiiilor la o viaţă în familie.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Iniţiativa legislativă privind redefinirea familiei a fost adoptată în plenul Senatului

Propunerea legislativă de revizuire a Constituţiei care prevede că familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie a fost adoptată în plenul Senatului.

Iniţiativa cetăţenească, pentru care era necesară susţinerea a cel puţin două treimi din numărul senatorilor, a fost votată prin vot nominal, exprimându-se 107 senatori “pentru” şi 13 “contra”. Şapte senatori s-au abţinut.