Tag-Archive for » faliment «

Ministerul Finanțelor și Comisia de Prognoză propun noi modificări pentru Legea Insolvenței.

Ministerul Finanţelor vrea să stabilească un termen de maximum 30 de zile în care să fie judecate cererile de trecere la faliment pentru firmele aflate în insolvenţă. În plus, Comisia de Prognoză vrea ca firmele care sunt în insolvenţă de mai mult de 5 ani şi au datorii la stat să intre automat în faliment. Mai mult …

Călătorii care rezervă pachete de vacanţă vor dispune de o protecţie mai puternică în calitate de consumatori, datorită noilor norme europene care „nu vor reglementa doar pachetele de vacanţă tradiţionale, ci inclusiv pachetele personalizate”, arată un comunicat al Comisiei Europene.

Potrivit Comisiei Europene, printre beneficiile aduse consumatorilor se numără: Mai mult …

Legea privind falimentul persoanelor fizice a fost pentru prima dată aplicată în România. Un bărbat a obținut statutul de insolvent și i s-a stabilit un lichidator care să coordoneze aplicarea unui plan de restructurare a datoriilor.

Decizia judecătoriei a fost luată la cererea debitorului care, pe lângă bănci şi firme de recuperare creanţe, are 93 de creditori, majoritatea persoane fizice. Decizia este în primă instanţă şi a fost deja atacată cu apel de doi dintre creditorii bănci.  Mai mult …

Regulile în domeniul prevenirii insolvenţei şi al insolvenţei sunt stabilite de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Potrivit art. 262 din Legea 85/2014 deschiderea procedurii falimentului împotriva societăţii de asigurare/reasigurare debitoare se dispune prin hotărârea judecătorului – sindic. Iar în alineatul 4 al aceluiaşi articol se prevede că hotărârea de deschidere a procedurii falimentului are ca efect suspendarea de drept a tuturor acţiunilor judiciare sau extrajudiciare şi a măsurilor de executare silită îndreptate împotriva societăţii de asigurare/reasigurare debitoare. Creanţele pretinse în aceste procese se înregistrează la dosarul de faliment al tribunalului şi se supun examinării şi înscrierii lor în tabelul creanţelor, potrivit prezentei legi. Efectele procedurii de faliment asupra unui proces civil în curs privind un bun sau un drept de care a fost deposedată societatea de asigurare/reasigurare sunt reglementate de legea statului membru în care procesul este în curs. Mai mult …

În procesul penal poate fi subiect şi partea responsabilă civilmente. Aceasta este persoana care, potrivit legii civile, are obligaţia legală sau convenţională de a repara în întregime sau în parte, singură sau în solidar, prejudiciul cauzat prin infracţiune şi care este chemată să răspundă în proces este parte în procesul penal.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată cu un recurs în interesul legii cu privire la interpretarea art. 86 C. procedură penală care reglementează partea responsabilă civilmente. Mai mult …

Legea falimentului personal ar fi trebuit să intre în vigoare la 1 august. Lipsesc însă specialiştii, aşa că va fi amânată din nou.

Normele de aplicare, fără de care comisiile de insolvenţă nu pot funcţiona, au rămas doar pe hârtie.

Legea îi oferă trei variante persoanei care îşi cere insolvenţa: dacă datoriile sunt peste 21.000 de lei, datoria este restructurată. Îşi asumă un plan de rambursare, iar fiecare leu este numărat o dată la trei luni. Dacă datornicul nu are niciun venit, dar are bunuri pe numele său, comisia decide valorificarea activelor. Bunurile sunt vândute, datoria este plătită, iar ce rămâne intră înapoi în buzunarul datornicului. Dacă acesta nu are nici venituri, nici bunuri, iar datoria este mai mică de 15.000 de lei, atunci ea se şterge. Dar omul nu mai poate lua credite o perioadă lungă.

incubator afaceri1
Scopul incubatoarelor de afaceri este acela de a acorda sprijin firmelor nou-înființate în sensul de a le oferi accesul la o clădire de birouri unde pot plăti chiria la comun cu alte firme beneficiind și de alte servicii în scopul de a avea costuri cât mai mici până se pun pe picioare.

Autoritățile doresc ca prin intermediul acestora să stimuleze crearea de noi locuri de muncă. De exemplu, la  incubatorul specific unui sector care oferă toată gama de servicii necesare celor care au o idee fezabilă, aplicabilă într-un anumit sector, trebuie să se creeze minimum 20 de locuri de muncă și să fie incubate minim 16 societăți sau 10 dacă activează în toate sectoarele de producție. Dacă este un incubator de afaceri care vizează IMM-urile cu potențiale de creștere dintr-o gamă largă de sectoare sau incubator de afaceri tehnologic, de afaceri sau agroincubator (pentru IMM-urile din sectorul agricol), trebuie să se creeze minim 32 de locuri de muncă și să fie incubate minim 16 societăți. Mai mult …

insolventa
Multă lume confundă noțiunea de insolvență cu cea de faliment punând semnul egalității între ele. Pentru a evita confuziile este bine să știți că procedura insolvenței include procedura de faliment și/sau reorganizare judiciară.

Astfel, procedura insolvenței se deschide, al cererea debitorului sau a creditorilor, dacă societatea nu are suficiente fonduri bănești pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile. Procedura falimentului este o procedură de insolvență care se aplică  debitorului în vederea lichidării averii acestuia pentru acoperirea pasivului urmată de radierea debitorului de la registrul comerțului. Procedura de reorganizare judiciară este procedura de insolvență care presupune întocmirea, aprobarea și implementarea planului de reorganizare care are ca scop restructurarea debitorului. Mai mult …

justitie
Criza economică din România și realitățile din ultimul sfert de secol au pus la pământ industria țării și au dus la închiderea multor fabrici, uzine, instituții. În plus, mulți dintre cei care au început o afacere după anii 90 nu au rezistat valului de capitalism ce a cuprins România și au fost nevoiți să își concedieze angajații și să pună lacătul pe ușă.

Problema care a apărut pentru mulți români a fost atunci când au vrut să iasă la pensie și le erau necesare dovezi privind vechimea în muncă și acte care să ateste că au lucrat în grupa I sau II. Mulți s-au confruntat cu situația în care fostul angajator a fost desființat ca urmare a lichidării fără să știe cine le poate furniza actele necesare pentru dovedirea vechimii în muncă. Pe cine să dea în judecată pentru a obține aceste acte și informații fără de care ar fi lipsiți de dreptul de a putea beneficia de o pensie calculată proporțional cu perioada și condițiile în care au lucrat? Mai mult …

UEPotrivit unui comunicat, Comisia Europeană a lansat o procedură de consultare publică privitor la cadrul legislativ care reglementează insolvența în Uniunea Europeană.

Astfel, un cadru legislativ funcțional care să reglementeze insolvența este important pentru susţinerea investițiilor companiilor și creșterii economice în UE, pentru a ajuta companiile și persoanele fizice să facă afaceri pe piața unică precum și pentru investițiile din afara UE.

Totuşi, ineficiența și divergențele care există în rândul cadrelor legislative care reglementează insolvența îngreunează evaluarea riscurilor de către creditori, în special în cazul investițiilor transfrontaliere.

Anual, circa 200.000 de companii dau faliment în UE. Comisia Europeană vrea să ajute companiile să depășească dificultățile financiare în caz de faliment, și să maximizeze valoarea primită de creditori, acționari, angajați, investitori, autorități fiscale și alte părți implicate.