Categories
Articole Domeniul energetic Economie Protecţia consumatorului

S-a aprobat un nou Standard de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice

Ideal ar fi ca, în viață, să nu ne reducem așteptările, pentru a le aduce la același nivel cu performanțele de moment, ci să ne sporim nivelul de performanță, pentru a-l aduce la nivelul așteptărilor și aspirațiilor. Cum evaluăm performanța, în general? Dacă, la nivel strict individual, ne putem evalua activitatea ținând seama de trecutul personal sau ne putem compara cu alte persoane, la nivel organizațional trebuie să existe un set de standarde, pentru a cunoaște cu acuratețe unde ne situăm și unde ar trebui să ajungem.

Categories
Domeniul energetic Ştiri

Contribuţia plătită de consumatori pentru energia verde se va majora

certificate_verzi_energie_verde_bizzpedia
În perioada următoare contribuţia pe care o achită consumatorii pentru energia regenerabilă, prin sistemul de certificate verzi, va creşte.

Legea 220/2008 nu mai este de mult actuală. (…) Avem acum în lucru şi probabil săptămâna viitoare se va pune pe site proiectul de modificare a Legii 220 vizavi de balonul de oxigen pe care îl aşteaptă sectorul regenerabilelor din partea autorităţilor. Oricum ai lua-o, se va produce o creştere a impactului final în factura de electricitate în România, o chestiune complet nepopulară. Guvernul, fiind tehnocrat, îşi asumă probabil acest risc, pentru că nu intră în campanie electorală, dar oricum este o chestiune nepopulară“, a declarat Emil Calotă, vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei.

Calotă a refuzat să precizeze cu cât va creşte factura la electricitate în urma acestor modificări, însă, potrivit unor surse din domeniu energetic, contribuţia pentru energia regenerabilă ar urma să fie majorată de la 42 de lei pe MWh, cât este în prezent, la 52 de MWh.

Categories
Administraţie publică centrală Sancţiuni Ştiri

Operațiunea Apollo: 90% din firmele analizate sunt suspecte de evaziune fiscală

anafÎn cadrul Operațiunii Apollo, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală precizează că 90% din cazurile analizate care vizează atât firmele care emit facturi false, cât și pe cele care folosesc aceste facturi, sunt suspecte de evaziune fiscală.

Conform acestora, în urma controalelor nu toate societățile au pus la dispoziție documentele cerute (de exemplu: nu au transmis toți furnizorii, unele au transmis doar note de recepție, unele au transmis facturi numai pentru o anumitã perioadă etc.).

Totodată, majoritatea facturilor sunt emise pentru produse a căror valoare (inclusiv TVA) este mai mică de 5.000 lei și sunt plătite în numerar (între 4.800 – 5.000 lei). În acelaşi timp, nu se respectă cronologia/ordinea eliberării facturilor, iar facturile/chitanțele nu au completate în totalitate informațiile obligatorii.

Reprezentanţii ANAF precizează că Operațiunea Apollo este în desfășurare pe termen nelimitat și că, în perioada de documentare, folosind informațiile fiscale disponibile în bazele de date proprii și aplicațiile informatice de analiză, DGAF a identificat și a construit harta relațională a tuturor firmelor implicate în acest fenomen.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Protectia mediului

O serie de operatori economici au obligația efectuării de audit energetic! Cine sunt vizați și în ce condiții !

audit energetic 1
Ideea de a realiza economie de energie în rândul consumatorilor a apărut încă din 2014 când s-a propus ca legiuitorul să adopte în perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2020 măsuri în domeniul eficienței energetice. Aceste măsuri au ca obiectiv obținerea unor economii în fiecare an de 1,5% din volumul vânzărilor anuale de energie către consumatorii tuturor distribuitorilor sau tuturor furnizorilor de energie ca volum, calculate ca medie pe perioada de 3 ani anterioară lui 1 ianuarie 2014.

Astfel, legiuitorul a adoptat legea 160/2016 pentru modificarea și completarea legii 121/2014 privind eficiența energetică care a fost publicată în Monitorul Oficial 562 din 26 iulie 2016. Prevederile sale se aplică începând cu 29 iulie 2016.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Protecţia consumatorului Ştiri

Alimentarea cu apă nu poate fi întreruptă din cauza restanțierilor

images

Prin adoptarea unei propuneri legislative pentru completarea Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată în Monitorul Oficial nr. 85 din 8 februarie 2013, plenul Senatului a decis că utilizatorii care își plătesc facturile de apă și canalizare nu pot fi debranșați de la rețelele publice de distribuție a apei din cauza restanțierilor.

Potrivit raportului Comisiei pentru administrație, Legea a fost completată cu prevederea potrivit căreia “operatorii nu au dreptul să sisteze furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare acelor utilizatori din imobilele condominiale care achită contravaloarea serviciilor furnizare-prestare, iar debitele utilizatorilor care nu achită contravaloarea serviciilor furnizare-prestare aflați în imobilele condominiale pentru care nu există modalitatea tehnică de debranșare individuală, vor fi recuperate în instanță”.

Propunerea legislativă a fost inițiată de senatorul UNPR Haralambie Vochițoiu şi a fost adoptată de Senat în calitate de primă Cameră sesizată, cu 79 de voturi pentru, 33 împotrivă și 4 abțineri, urmând să intre în dezbaterea Camerei Deputaților.

Categories
Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Facturile de achiziţii din domeniul sănătăţii vor fi publicate online

min sanatatii
În data de 24 martie Senatul a dat vot favorabil propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Propunerea legislativă prevede ca spitalele publice, dar şi toţi achizitorii publici din reţeaua de sănătate, care aparţin MS, altor ministere şi instituţii, autorităţilor administraţiei locale, indiferent de tipul şi sursa fondurilor publice de care dispun, vor publica în mediul online, pe site-ul achizitorilor, toate facturile de achiziţii aferente ultimului trimestru.

Publicarea se va face după anonimizarea datelor cu caracter personal şi în termen de cel mult 60 de zile de la încheierea trimestrului, cu asigurarea accesului online continuu la aceste informaţii de interes public timp de cinci ani.

Neîndeplinirea obligaţiilor stabilite de actul normativ constituie contravenţie şi se sancţionează de către CNAS astfel: cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei aplicată conducătorului achizitorului pentru nepublicarea online a facturilor de achiziţii publice; cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei aplicată conducătorului achizitorului pentru publicarea online selectivă a facturilor de achiziţii publice; cu amendă de la 3.000 la 6.000 de lei aplicată conducătorului achizitorului public pentru neasigurarea accesului continuu la facturi timp de 5 ani.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Modificări privind Legea serviciului de alimentare cu apă

apa

Senatul a adoptat o propunere legislativă pentru modificarea Legii serviciului de alimentare cu apă.

Potrivit propunerii legislative, utilizatorii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare din condominii ar putea încheia convenţii de facturare individuală, la nivelul imobilului, cu acceptul scris a 50 % plus unu a proprietarilor din respectivul imobil.

Astfel, proiectul de lege modifică condiţiile de încheiere a contractelor de prestări servicii, şi la cererea persoanelor fizice sau juridice, membri ai asociaţiei de proprietari, se pot încheia contracte individuale privind furnizarea apei reci şi de canalizare direct cu furnizorii de servicii.

Categories
Activităţi industriale Articole Domeniul energetic Economie Protectia mediului

Certificatele verzi umflă facturile. Industria primeşte sprijin iar micii consumatori… preţuri majorate!

eolSe consumă tot mai multă energie electrică. Iar combustibilii fosili sunt pe ducă! Este nevoie de energie obţinută din surse regenerabile, precum vântul, radiaţia solară, energia geotermală. Însă producerea energiei electrice din surse regenerabile necesită o promovare suplimentară, pentru a se dezvolta.

Categories
Asigurări de sănătate Ştiri

Servicii medicale decontate de stat pentru românii care se tratează în străinătate

download (2)Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Cristian Buşoi, informeaza că tratamentele efectuate în străinătate nu vor fi decontate integral.

Pentru a le fi decontate serviciile medicale suportate într-un spital dintr-o ţară membră UE, românii trebuie să plătească costurile tratamentului şi să solicite factură, iar mai apoi, prin CNAS, îşi vor putea recupera o parte din bani.

Sâmbătă, 26 octombrie, a intrat în vigoare Directiva Europeană 2011/24 care permite asiguraţilor europeni să se trateze în orice ţară UE. „În calitate de deputat în Parlamentul European în perioada 2007-2012, am contribuit la ameliorarea textului directivei cu privire la asistenţa medicală transfrontalieră şi am susţinut adoptarea acestui act legislativ, aceasta asigurând cadrul legal pentru a fi garantate drepturile cetăţenilor europeni de a beneficia de servicii medicale în toate ţările Uniunii Europene”, a precizat Buşoi.

Preşedintele CNAS a afirmat că, în practică, prevederile esenţiale ale Directivei 24 sunt deja aplicate în România, potrivit Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 729/17.07.2009, publicat în Monitorul Oficial nr. 545/2009, art.8. „În baza acestui Ordin, asiguraţii care se deplasează într-un stat membru al Uniunii Europene cu scopul de a primi tratament medical, fără aprobarea prealabilă a casei de asigurări de sănătate unde sunt luaţi în evidenţă ca persoane asigurate, beneficiază de rambursarea contravalorii serviciilor medicale la nivelul tarifelor din România, fără a depăşi contravaloarea în lei a serviciilor achitate de asigurat”, a mai subliniat Cristian Buşoi.

Categories
Articole Contracte Persoane juridice. Societăţi

Nu plătești factura în 30 de zile? Legea te obligă la despăgubiri !

despagubitContractul este legea părților. Acestea stabilesc de comun acord clauzele reciproc avantajoase. Atunci când ești patron se întâmplă să nu poți achita o factură scadentă unui furnizor la timp pentru că la rândul tău nu ți s-a onorat plata facturii de către clienții tăi. În momentul în care afacerea intră într-un astfel de carusel în care nu poți plăti o factură pentru că la rândul tău nu ai încasat ce ți se cuvenea, pericolul de a ajunge la lipsă de cash și implicit la blocarea activității, este mare.

Având în vedere că termenele de plată ale facturilor erau lăsate la libera înțelegere a comercianților, lucru care nu a dat rezultatele scontate, legiuitorul a reglementat anumite mecanisme pentru a combate întârzierea în executarea obligațiilor de plată ce rezultă din contracte.

Astfel, a fost adoptată legea 72/2013 care își va produce efectele începând cu 5 aprilie 2013 fiind o transpunere a Directivei 2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 2011.

            Care este sfera de aplicare a acestei legi?

Legea are ca sferă de aplicare creanțele certe, lichide și exigibile care s-au născut din contracte încheiate între agenții economici sau între aceștia și o autoritate  a statului. Aceste obligații de plată a unor sume de bani trebuie să se fi născut dintr-un contract ce are ca obiect furnizarea de bunuri, prestarea de servicii, proiectarea și execuția lucrărilor publice, a clădirilor, a lucrărilor de construcții civile.

NU intră sub incidența acestei legi:

– creanțele înscrise la masa credală în cadrul unei proceduri de insolvență, cele stabilite în cadrul unei negocieri extrajudiciare de restructurare a datoriilor unei firme;

– contractele dintre agenți economici  și consumatori (de exemplu, contractul pe care îl încheie o persoană fizică cu distribuitorii de utilități: energie electrică, gaze etc.).

             Care este termenul de plată la contractele încheiate în mediul privat?