Tag-Archive for » extravilan «

În frumoasele legende ale anticei Elade, ambrozia era un aliment aparte, rezervat numai puternicilor zei ai Olimpului, cărora le conferea tinerețe veșnică, viață fără de sfârșit. Dar tot ambrozie se numește și o plantă pe care autoritățile o consideră atât de primejdioasă pentru sănătatea umană, încât recent a trebuit să fie „scoasă în afara legii”. Parlamentul a adoptat o lege anume pentru combaterea sa, „onoare” de care nu multe dintre bălăriile de pe maidanele patriei noastre au avut parte.

Mai mult …

ANCPISituația juridică a unui imobil trebuie să poată fi cunoscută oricând este nevoie, cu minime eforturi! Prin urmare, oricând trebuie să se poată stabili cu precizie, cu privire la un imobil oarecare, cine este proprietarul său, dacă există ipoteci, sarcini imobiliare sau indisponibilizări. Obiectul publicității imobiliare bazată pe sistemul de evidență al cadastrului general este înscrierea în cartea funciară a acelor acte sau fapte juridice care au legătură cu bunurile imobile.

Sistemul de publicitate imobiliară trebuie să fie supus unui neîncetat proces de perfecționare și adaptare, date fiind frecventele modificări de natură socială și economică care survin în actuala epocă. Acest proces de adaptare, care se desfășoară prin emiterea unor noi acte normative și/sau modificarea celor vechi, are loc în scopul asigurării unor relații juridice ale căror consecințe trebuie să fie caracterizate de un nivel sporit de predictibilitate. Mai mult …

airmapBine era ca majoritatea covârșitoare a imobilelor din țară să fi fost deja înscrise în evidențele cadastrale, dar… mai bine mai târziu decât niciodată. Sau mai bine parțial decât deloc! După cum se știe, cadastrul şi cartea funciară alcătuiesc un sistem unitar, obligatoriu, de evidenţă tehnică, economică, juridică a imobilelor de pe teritoriul ţării. Mai mult …

cadastru
Constituția garantează dreptul de proprietate, însă până să ne asumăm angajamente internaționale că vom acționa în acest sens, nimeni nu a părut deranjat că nu s-a făcut nimic în această privință. Ne-am luat angajamentul  să înregistrăm toate imobilele în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, pentru că este în interesul cetățenilor, dar și al statului român.

S-a stabilit că programul național de cadastru și carte funciară este obligatoriu să fie implementat în perioada 2015-2023, iar România va beneficia în perioada 2015-2020 de fonduri de la Uniunea Europeană. Programul presupune înregistrarea imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară prin proceduri simplificate de înregistrare sistematică și creșterea numărului de imobile înregistrate în acest mod. Mai mult …

shpCreşterea animalelor nu-i o activitate prea îmbietoare pentru cei crescuţi în puf, atunci când trebuie luată de la zero. Dar alimentele de origine animală sunt consumate cu sârg de majoritatea românilor. Viaţa aspră de la stână îl face pe orăşean să dea bir cu fugiţii. Dar puţini ar refuza o strachină de brânză cu smântână!

Astăzi ne văicărim de criza economico-financiară. La câtă grijă acordăm domeniului agro-alimentar, mâine am putea deplânge criza alimentară. Având, de bine de rău, o pâine asigurată, unora li se pare că exploatarea chibzuită a pământului reprezintă o preocupare banală, demodată. Aşa au ajuns locuitorii unei ţări capabilă să hrănească 80 de milioane de cetăţeni să importe 2/3 din hrana cea de toate zilele. Ogoarele? Neimportante! Păşunile? La fel! Mai mult …

teren_agricol
Conform ultimelor noutăţi legislative, la 11 aprilie va intra în vigoare Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării – cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan, publicată în Monitorul Oficial nr. 178 din 12 martie 2014.

Potrivit actului normativ, pentru a putea vinde un teren, proprietarul trebuie să depună la primărie o cerere prin care solicită afişarea ofertei de vânzare în vederea aducerii la cunoştinţa preemptorilor, ofertă care trebuie să cuprindă preţul cerut, amplasamentul, suprafaţa, categoria de folosinţă şi clasa de calitate, documentele cadastrale ale terenului, precum şi numele şi adresa vânzătorului şi copia după documentul de proprietate asupra terenului.

Deoarece majoritatea terenurilor agricole din România nu sunt înregistrate la Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aceste cerinţe impuse de noua lege nu pot fi îndeplinite, ceea ce duce la imposibilitatea vânzării terenurilor.

În prezent, peste 60% din suprafaţa agricolă a ţării noastre nu este cadastrată. Pentru cadastrarea terenurilor agricole este nevoie de circa 1 miliard de euro, bani care nu au fost alocaţi de stat.

lndPe când eram elevă am învățat că, de-a lungul tumultoasei noastre istorii, pe român l-au salvat de la sărăcie și i-au asigurat o pâine pe masă pământul- pe care-l lucra cu sudoarea frunții și vitele din gospodărie. Pământurile treceau din tată-n fiu și era o mândrie să ai ce lucra și să te bucuri de roadele oferite de ogor.

Românul a luptat cu îndârjire pentru fiecare palmă de pământ şi l-a apărat chiar cu prețul vieții. Probabil că azi, poezia „Noi vrem pământ” a lui George Coșbuc s-ar putea transforma peste noapte în „Noi vrem să dăm pământ”!

Odată cu adierea vântului Uniunii Europene și asupra țării noastre, posibilitatea de a vinde ceea ce românul a avut cel mai de preț  -pământul- către cetățenii străini a devenit o realitate.

Astfel, legiuitorul a decis prin Legea 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului că se pot vinde terenurile agricole situate în extravilanul localităților către cetățenii străini.

Potrivit legislației Mai mult …

parlamentul-romanieiCererea de reexaminare a preşedintelui României referitor la legea cu privire la unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan a fost aprobată de Plenul Camerei Deputaţilor.

Astfel, cetăţenii şi persoanele juridice care aparţin unui stat membru al Uniunii Europene sau statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European sau Confederaţiei Elveţiene pot achiziţiona teren agricol în România în condiţii de reciprocitate. Totodată, cetăţeanul unui stat terţ şi apatridul cu domiciliul într-un stat terţ, dar şi persoanele juridice având naţionalitatea unui stat terţ pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole situate în extravilan în condiţiile reglementate prin tratate internaţionale, pe bază de reciprocitate, în condiţiile prezentei legi.

‘Terenurile agricole situate în extravilan pe o adâncime de 30 km faţă de frontiera de stat şi ţărmul Mării Negre, către interior, precum şi cele situate în extravilan la o distanţă de până la 2.400 m faţă de obiectivele speciale pot fi înstrăinate prin vânzare-cumpărare doar cu avizul specific al Ministerului Apărării Naţionale, eliberat în urma consultării cu organele de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale, prin structurile interne specializate menţionate la art. 6 alin.(1) din Legea nr.51/1991 privind siguranţa naţională a României, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 163/1991′, precizează proiectul de lege.

1069-teren
Potrivit unui nou proiect de lege vânzarea terenurilor agricole extravilane, fără respectarea dreptului de preempţiune al coproprietarilor şi vecinilor persoane fizice şi arendaşilor, s-ar putea sacţiona cu o amendă contravenţională de la 50.000 lei la 100.000 de lei.

Dacă proiectul legislativ va trece de Camera Deputaţilor, prevederile acestuia se vor aplica persoanelor fizice, cetăţeni români, respectiv cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European.

Textul proiectul mai prevede înfiinţarea Autorităţii pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare, care va verifica îndeplinirea condiţiilor de vânzare-cumpărare a terenurilor agricole situate în extravilan.

1069-terenMinisterul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a publicat spre dezbatere proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri de reglementare a vânzării–cumpărării terenurilor agricole din România situate în extravilan, de către persoane fizice, precum înfiinţarea Autorităţii pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare.

Astfel, actul normativ arată că terenurile agricole situate în extravilan pe o rază de 10 km de la graniţa României pot fi înstrăinate prin vânzare–cumpărare doar cu avizul Ministerului Apărării Naţionale. Terenurile agricole situate în extravilan, pe care s-au stabilit zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu potenţial arheologic evidenţiat întâmplător, pot fi înstrăinate prin vânzare doar cu avizul Ministerului Culturii.

O altă noutate legislativă adusă de proiectul de act normativ se referă la faptul că se înfiinţează, prin ordin al prefectului, Comitetul judeţean/comitetul municipiului Bucureşti pentru avizarea contractelor de vânzare-cumpărare a terenurilor agricole din România, situate în extravilan, denumit în continuare Comitet, structură fără personalitate juridică, în subordinea Instituţiei prefectului. Comitetul este format din 7 membri, astfel: prefectul judeţului/municipiului Bucureşti, doi reprezentanţi ai Instituţiei prefectului, doi repezentanţi ai consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi doi reprezentanţi ai organizaţiilor reprezentative din domeniul agricol.