Tag-Archive for » exploatare «

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 693 din data de 9 august 2018, a fost publicată Legea nr. 230/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic.

Un aspect de noutate vizează posibilitatea scoaterii, în anumite condiții obiective turistice, de agrement, inclusiv structuri de primire turistică, unități de cult, cimitirele aparținând domeniului public al unităților administrativ-teritoriale, obiective sportive, medicale, precum și obiective sociale realizate numai de furnizorii de servicii sociale; pentru teritoriul administrativ în zonele de interes economic al Rezervației Biosferei «Delta Dunării» se pot realiza pontoane de acostare pentru ambarcațiuni cu scop turistic și de agrement și de aprovizionare cu alimente și combustibil, pontoane plutitoare și adăposturi pescărești pentru pescari constituiți în asociații. Mai mult …

padure„Copacului drept nu-i e dat să aibă o viață foarte lungă în pădure”, spune proverbul. Dincolo de sensul metaforic al acestei cugetări, un arbore are șanse mici să ajungă secular dacă aparține uneia dintre speciile furnizoare de masă lemnoasă apreciată și – ca un alt factor potrivnic longevității sale – mai are și trunchiul drept. E numai bun de transformat în cherestea!

Odată ajuns în tărâmul codrilor, turistul sau iubitorul de natură fermecat de frumusețea locurilor nu mai vede copacii, din cauza pădurii. În schimb, negustorul de masă lemnoasă vede doar copacii… buni de valorificat. După tăiere, la vederea cioturilor, ne cam întristăm, deși lemnul, sub diferite forme, se găsește din belșug în fiecare casă. Mai mult …

oilPe lângă resursele de aur galben şi “aur verde”, România dispune şi de consistente zăcăminte de “aur negru”. Exploatarea ţiţeiului are, la noi, origini foarte vechi, fiind cu mult anterioară existenţei României ca stat.

Pe la jumătatea secolului XVI, destoinicii fântânari din Păcureţi – Prahova deja extrăgeau preţiosul aur negru din măruntaiele pământului – cu sârg, dar şi cu riscurile deloc neglijabile ale meseriei. Evident, şi atunci era necesară stabilirea precisă a deţinătorilor drepturilor de exploatare şi valorificare a zăcămintelor.  Mai mult …

wood1Modul în care se realizează exploatarea fondului forestier naţional e un subiect delicat şi o chestiune de maximă importanţă pentru viitor. Conform unui studiu bazat pe analiza imaginilor preluate prin satelit (realizat de către Greenpeace), pe parcursul unei perioade relativ scurte (2000-2011) s-au defrişat sau au fost degradate circa 28.000 de hectare, în fiecare an. Mai mult …

mina
În Monitorul Oficial nr. 359 din 25 mai 2015 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 350/2015 privind reactualizarea valorii taxelor pentru activităţile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003.

Valoarea taxelor anuale prevăzute la art. 44 alin. (2) – (4) din Legea minelor nr. 85/2003 se reactualizează după cum urmează:

  • taxa anuală pentru activitatea de prospecţiune se stabileşte la 341 lei/km2;
  • taxa anuală pentru activitatea de explorare se stabileşte la 1.367 lei/km2;
  • taxa anuală pentru activitatea de exploatare se stabileşte la 34.180 lei/km2.

rosia-montanaCu 301 voturi „pentru”, 11 „împotrivă” şi 3 abţineri, proiectul de lege privind exploatarea minereurilor auro-argentifere din Roşia Montană a fost respins de Camera Deputaţilor.

Potrivit declaraţiilor deputatului independent, Remus Cernea, votul deputaţilor este o consecinţă, în mare măsură, a efortului făcut de societatea civilă în stradă pentru a se opune acestui proiect extrem de nociv.

Deputatul PDL, Gheorghe Tinel, a mulţumit celor care au manifestat în stradă, şi a mai adăugat că pentru ca bogăţiile ţării să fie exploatate în interesul naţional trebuie găsite soluţii.

gasIarăşi s-a ivit un motiv de gâlceavă, printre ştirile juridice! Apariţia OUG 22/2014 pentru modificarea şi completarea Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii se numără printre acele ştiri juridice care conţin sămânţă de scandal.

Să vedem cum stau lucrurile. La originile adoptării OUG 22/2014 stă, aşa cum se precizează în preambulul său, interesul desfăşurării neîntârziate a operaţiunilor de prospectare geologică şi exploatare a petrolului şi gazelor naturale.

Cine produce întârzierile cele mai mari în extracţia resurselor subsolului? Birocraţia, desigur! Ea ţine pe loc cam orice activitate economică. Dar şi formalităţile au rostul lor, altfel ar domni haosul. Pentru că graba strică treaba iar croitorul măsoară de zece ori şi taie o dată! Mai mult …

decretAdministraţia Prezidenţială informează că preşedintele Traian Băsescu a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale.
Această lege prevede introducerea unui impozit de 0,5% pe veniturile obţinute din exploatarea forestieră, din extracţia cărbunelui superior, a cărbunelui inferior, a petrolului brut, a minereurilor feroase, a minereurilor de uraniu şi toriu, a minereurilor metalifere.

Totodată, a mai semnat şi decretul privind promulgarea Legii pentru completarea Articolului 286 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.

Potrivit reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, impozitul de 0,5% se aplică asupra veniturilor obţinute de operatorii economici, venituri care sunt luate în considerare la stabilirea cifrei de afaceri.
Guvernul a argumentat că banii care se dau la buget din acest impozit vor fi folosiţi pentru susţinerea proiectelor de investiţii finanţate din fonduri europene.

downloadProiectul de lege cu privire la exploatarea minereurilor din perimetrul Roşia Montană, dar şi cel referitor la noua modalitate de calcul a redevenţelor se află printre priorităţile Comisiei pentru industrii şi servicii a Camerei Deputaţilor, a afirmat preşedintele acestui for, Iulian Iancu.

 „Cel mai important document al Comisiei pentru industrii îl constituie noua filosofie de calcul a redevenţelor, cunoscut fiind faptul că la 1 ianuarie 2014 redevenţele pentru petrol şi gaze trebuie modificate. Cel mai important proiect, pentru că stă la baza construirii bugetului pe anul 2014. Un alt proiect important este cel legat de Roşia Montană şi Comisia de industrii va fi parte a analizei privind acest proiect – un proiect cu atâta complexitate, greutate şi o abordare extrem de largă din punct de vedere al impactului public”, a declarat preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii a Camerei Deputaţilor.

Conform acestuia, în dezbaterea comisiei se vor mai afla legea privind alimentarea cu apă caldă şi căldură – legea privind cogenerarea de înaltă eficienţă, legea privind salubritatea, legea transporturilor, legea taximetriei, Codul rutier, însă şi ordonanţa 57 privind energia regenerabilă.

descărcare

Cu prilejul Zilei Mondiale Împotriva Exploatării prin Muncă a Copilului, Comisia pentru egalitate de şanse a Senatului a declarat că se va implica activ în crearea unui cadru legislativ coerent şi funcţional în domeniu.

Astfel Comisia propune să aducă îmbunătăţiri colaborării cu organizaţiile neguvernamentale din domeniu, asociaţiile de părinţi, alţi factori de decizie de la nivel naţional şi internaţional pentru conştientizarea societăţii civile cu privire la riscurile şi consecinţele expunerii copilului la cele mai grave forme de muncă.

În data de 12 iunie 2002, Organizaţia Internaţională a Muncii a declarat Ziua Mondială Împotriva Exploatării prin Muncă a Copilului.