Tag-Archive for » experți «

Profesorii care vor să participe la realizarea manualelor şcolare se pot înscrie pe site-ul Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE). Etapa de înscriere se derulează exclusiv online, până în data de 4 martie 2019, inclusiv. Selecția propriu-zisă și anunţarea rezultatelor (individual, doar pentru candidaţii admiși) vor avea loc în intervalul 9 – 16 martie 2019.

Selecția propriu-zisă și anunţarea rezultatelor (individual, doar pentru candidaţii admiși) vor avea loc în intervalul 9 – 16 martie 2019. Mai mult …

Ministerul Justiţiei pune la dispoziţia practicienilor din sistemul judiciar un ghid în care se vor regăsi, printre altele, directive ale Parlamentului şi Consiliului European privind dreptul la interpretare şi traducere în cadrul procedurilor penale, precum şi jurisprudenţa instanţelor naţionale, a Curţii Europene de Justiţie şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Potrivit unui comunicat al Ministerul Justiţiei, acesta pune la dispoziţia practicienilor din sistemul judiciar un „Ghid privind drepturile procedurale ale persoanelor suspecte sau acuzate: dreptul la informare şi dreptul la traducere şi interpretare„, îndrumar elaborat de experţii din sistemul judiciar român, german şi croat, în urma consultărilor cu practicieni în cadrul a şase sesiuni comune de formare profesională. Mai mult …

Toată lumea a auzit povești despre construcții la a căror realizare meseriașii „au furat din material”, inginerii constructori au comis erori „fără număr” sau chiar despre situații extreme, în care, după ce s-a investit o căruță de bani într-o clădire, a reieșit, finalmente, că „strașnicul” edificiu este numai bun de demolat, fiind total nesigur pentru eventualii locatari sau utilizatori.

Dacă, în balada „Mănăstirea Argeșului”, meșterul Manole și ceilalți „nouă meșteri mari” se confruntau cu fenomenul straniu al năruirii zidurilor peste noapte, astăzi cele mai multe dintre cauzele care fac o construcție necorespunzătoare, nesigură, instabilă, sunt lesne identificabile, de către experți.

Spre deosebire de legendarul meșter Manole, singurul sacrificiu pe care trebuie să-l facă un „meșter” contemporan (profesionistul din domeniul construcțiilor) ține doar de propria persoană. El trebuie să depună timp și energie pe altarul (auto)instruirii și al desăvârșirii profesionale. Calitatea muncii în domeniul construcțiilor nu vine de la sine, fără efort și instruire. O construcție de calitate trebuie să posede rezistență mecanică, stabilitate, să fie sigură în exploatare. Mai mult …

cnsltUrmărirea atentă a noilor ştiri juridice îi oferă oricărui profesionist şansa de a sesiza, cel dintâi, oportunităţile din domeniul său de expertiză, precum şi posibilitatea de a naviga, cu măiestrie şi în siguranţă, într-un ocean legislativ imens, deloc pacific şi nu foarte prietenos faţă de cei care nu îi cunosc tainele. Mai mult …

LC-Olesea
Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR), Alin Petrache, a anunțat că vor avea loc modificări la Legea Sportului.
  Acesta speră ca noile modificări să fie introduse cât mai repede, respectiv pe ordinea de zi a sesiunii parlamentare din toamnă.

Inițiativa presupune nu o nouă lege, dar îmbunătățiri ale actualei Legi a Sportului. În acest sens a fost format un grup de lucru, alcătuit din reprezentanţi ai COSR și ai Ministerului Tineretului şi Sportului, care intenționează să finiseze cât mai repede proiectul privind modificările aduse actului normativ.

Pentru început grupul de experți a analizat stadiul lucrărilor realizate de comisia Ministerului Tineretului şi Sportului pentru acest proiect, datele fiind coroborate cu documentaţia COSR.

MJ

Pentru desfăşurarea activităţilor din cadrul proiectului „Etică, integritate şi transparenţă în sistemul de probaţiune din România”, Ministerul Justiţiei a iniţiat procedura pentru selecţia unei echipe formată din 2 experţi. Astfel persoanele care doresc să participe la procedura de selecţie pot transmite Dosarul de înscriere la selecţie, până la data de 19.03.2013 inclusiv, cuprinzând documentele prevăzute în caietul de sarcini şi anume  punctul 6 „Aspecte procedurale” din caietul de sarcini pe adresa de e-mail achizitiipublice@just.ro sau la Registratura generală a Ministerului Justiţiei din Str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod poştal 050741, Bucureşti, în atenţia Serviciului Achiziţii Publice.

Echipa de experţi vor avea de desfăţurat:
– o misiune de evaluare a sistemului de probaţiune din România prin prisma elementelor de etică, integritate şi transparenţă din sistem (25 – 27 martie 2013)
– două sesiuni de formare profesională pentru aproximativ 25 de consilieri de probaţiune (15-16 aprilie 2013, la Bucureşti, respectiv 16 – 17 mai 2013, la Timişoara) şi
– să elaboreze un ghid care va cuprinde soluţii pentru dilemele etice şi deontologice care pot apărea pe parcursul derulării activităţii personalului din cadrul sistemului de probaţiune (3 – 14 iunie 2013).

Pe site-ul Ministerului Sănătăţii a fost publicat proiectul de act normativ care reglementează Metodologia de organizare a licitaţiilor centralizate. În calitate de unitate de achiziții publice, centralizată, Ministerul Sănătăţii va desfăşura licitaţii publice, la nivel naţional, pentru achiziţia de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protecţie, servicii, combustibili și lubrifianți pentru parcul auto. În modul acesta Ministerul Sănătăţii, anual sau în dependenţă de necesitate, va elabora lista cu  medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protecţie, servicii, combustibili și lubrifianți pentru care se va organiza achiziţii publice centralizate, la nivel naţional, cu posibilitatea completării cu propuneri transmise de unităţile sanitare publice.
Pentru elaborarea documentaţiilor de atribuire şi specificaţiile tehnice pentru produsele ce vor fi achiziţionate va fi alcătuită o comisie 5 membrii: – 3 specialişti tehnici, experţi în domeniu, selectaţi de la trei unități sanitare sau instituţii publice diferite; – 1 reprezentant de la Direcția achiziții publice din cadrul Ministerului Sănătății; – 1 reprezentant de la Direcția juridică și contencios, din cadrul Ministerului Sănătății. Documentaţiile de atribuire vor fi transmise pentru evaluare unor experţi independenţi care vor avea un punct de vedere tehnic asupra acestora.
Conferinţa de consens, mai exact întâlnirea dintre membrii comisiei pentru elaborarea documentației de atribuire și reprezentanții potențialilor ofertanți, se organizează de către comisia pentru elaborarea documentației de atribuire înainte cu 10 zile calendaristice de data limită de depunere a ofertelor.
Participanţilor la organizarea licitaţiilor va fi solicitat mostre din produsele ofertate, precum şi descrieri exacte privind serviciile de depozitare, distribuire sau service ale produselor licitate.