Categories
Economie Ştiri

Consiliul fiscal vede riscuri în rectificarea bugetară

Consiliul fiscal avertizează asupra unor riscuri semnificative de depăşire a ţintei de deficit asumate şi implicit a nivelului de referinţă de 3% din PIB pentru soldul bugetar, atrăgând atenţia că încadrarea deficitului în ţinta de 2,97% din PIB este realizată, la rectificare, în condiţiile unei revizuiri ascendente, cel mai probabil excesive, a nivelului PIB nominal.

Consiliul fiscal a publicat Opinia cu privire la proiectul de rectificare a bugetului general consolidat pe anul 2018 şi Raportul semestrial privind situaţia economică şi bugetar în care afirmă că primul proiect de rectificare din acest an nu respectă niciuna dintre regulile fiscale statuate de Legea Responsabilităţii Fiscal – Bugetare, cu excepţia celei referitoare la nivelul deficitului ca procent în produsul intern brut.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost reglementată exercitarea profesiei de expert şi a celei de tehnician în egalitate de şanse

Guvernul României a reglementat exercitarea profesiei de expert și a celei de tehnician în egalitate de șanse, prin modificarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, potrivit unui comunicat.

Cele două profesii au fost introduse în Clasificarea Ocupațiilor în România în anul 2014, respectiv 2015.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Firmele cu peste 50 de angajaţi ar putea fi obligate să aibă un expert în egalitate de şanse

Premierul a precizat că va fi introdusă obligaţia persoanelor juridice din sistemul public, dar şi din sectorul privat, care au peste 50 de salariaţi, să aibă în structura de personal un expert în egalitate de şanse.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a subliniat faptul că, potrivit unui proiect de lege adoptat joi de Executiv, firmele cu peste 50 de angajaţi vor avea ”posibilitatea” de a avea un expert în egalitate de şanse, deşi premierul vorbise la începutul şedinţei despre o ”obligaţie” în acest sens. S-a precizat că, prin acest proiect, a fost reglementată exercitatea profesiilor de expert şi tehnician în egalitate de şanse.

Categories
Articole Funcţionari publici Proiecte şi propuneri legislative

Proiect – Reorganizare profesională și drepturi noi pentru personalul de probațiune (I)

directia de probatiunePrin intrarea în vigoare a Noului Cod Penal și a Noului Cod de Procedură Penală, s-au mărit responsabilitățile ce revin serviciilor de probațiune în desfășurarea procesului penal și în asigurarea punerii în executare a sancțiunilor neprivative de libertate.

Având în vedere că rolul consilierului de probațiune a crescut prin dobândirea de noi responsabilități, legiuitorul a considerat că se impune suplimentarea drepturilor de care beneficiază această categorie de personal.

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Experţii din mediul privat au început evaluarea proiectelor POS CCE

downloadExperţii puşi la dispoziţia Autorităţii de Management a Programului Operaţional Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) au început să examineze proiectele şi să verifice cererile de rambursare depuse de beneficiari, anunţă Ministerul Fondurilor Europene.
“Prin intermediul unui proiect al Ministerului Fondurilor Europene, am pus la dispoziţia Autorităţii de Management şi a Organismelor Intermediare POS CCE aproximativ 150 de experţi din mediul privat, care vor evalua cele aproape 4.700 de proiecte depuse în trecut, unele în urmă cu peste doi ani. De exemplu, pe Axa 1 POS CCE, destinată finanţării IMM-urilor, sunt aproximativ 2.700 de proiecte peste care s-a aşternut praful. Am solicitat ca evaluarea proiectelor depuse şi semnarea cererilor de finanţare eligibile să fie finalizate în cel mai scurt timp posibil. În acelaşi timp, alţi experţi vor verifica cererile de rambursare depuse de beneficiarii POS CCE. Obiectivul nostru este ca implementarea proiectelor să înceapă cât mai repede, iar sumele datorate beneficiarilor să fie achitate rapid pentru ca banii europeni să intre în economie şi să susţină evoluţia acesteia”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.
Ministerul Fondurilor Europene derulează un proiect finanţat din fonduri europene contractate prin intermediul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică pentru a pune la dispoziţia Autorităţilor de Management şi a Organismelor Intermediare experţi pentru evaluarea proiectelor, pentru verificarea cererilor de rambursare, însă şi pentru verificarea contractelor de achiziţii publice încheiate în cadrul proiectelor finanţate din fonduri comunitare.
Conform MFE, prin acest proiect sunt contractate şi servicii juridice.
Prin intermediul proiectului menţionat, Ministerul Fondurilor Europene a pus la dispoziţia Autorităţii de Management şi a Organismelor Intermediare POS CCE un număr de circa 250 de experţi.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Magistraţi Ştiri

Cooperare în lupta împotriva corupţiei la nivel regional

downloadSecretarul de stat în Ministerul Justiţiei, Simona-Maya Teodoroiu, a semnat la Zagreb, Croaţia, Protocolul de modificare a Memorandumului de Înţelegere cu privire la cooperarea în lupta împotriva corupţiei la nivel regional, prin intermediul Iniţiativei Anticorupţie din Sud-estul Europei – RAI, anunţă MJ.

Protocolul constituie temeiul pentru continuarea cooperării între statele din sud-estul Europei în materia luptei împotriva corupţiei, prin intermediul RAI, ca unic organism în materie la nivel regional.

Iniţiativa marchează astfel un nou început, având în vedere recenta alegere a unei noi echipe la nivelul Secretariatului RAI.
MJ menţionează că România a fost implicată încă de la bun început în activitatea RAI.

Prin urmare, România a contribuit cu primul expert anticorupţie al Iniţiativei, a iniţiat şcoala de vară pentru magistraţi (proiect care se derulează şi în prezent) şi a fost printre primele ţări care au contribuit financiar la funcţionarea Secretariatului de la Sarajevo.

În plus, au fost subliniate importanţa Strategiei Naţionale Anticorupţie 2012-2015, aprobată de Guvernul României în 2012, care poate fi privită ca o bună practică pentru alte state din regiune, precum şi progresele înregistrate în implementarea acestui document strategic.

La ceremonia de semnare a protocolului au mai participat miniştri de justiţie şi înalţi reprezentanţi din Statele Părţi RAI (Albania, Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Moldova, Muntenegru, Serbia).

De la data de 1 iulie 2013, România a preluat şi Preşedinţia SEECP, procesul de cooperare la nivel sud-est european, calitate în care va organiza în prima jumătate a anului 2014 conferinţa ministerială a miniştrilor de justiţie şi afaceri interne, care îşi propune să reflecte progresele în implementarea Memorandumului de Înţelegere al RAI şi eforturile anticorupţie din regiune.