Tag-Archive for » experienţă «

Se spune că mijlocul cel mai la îndemână prin care poți spori simțul de răspundere al unui om este să-i stabilești responsabilități. La fel de adevărat este că oriunde există responsabilități există, întotdeauna, și îndatoriri. Obligații, reguli stricte! Nu există reguli, norme clare? Nu pot exista nici responsabilități.

Printre entitățile ale căror responsabilități trebuie să fie clar definite, în legislație, se numără și societățile de servicii de investiții financiare. Responsabilitatea acestor societăți, specializate în furnizarea de servicii de investiții, se referă, în primul rând, la obligațiile față de investitori, la modul în care sunt tranzacționate instrumentele financiare. Mai mult …

law

21 de senatori PSD şi UNPR au iniţiat o propunere legislativă de modificare a legii societăţilor şi reglementarea echivalării funcţiilor, prin care propun ca acţionarii sau asociaţii societăţilor comerciale să desemneze persoana care să le reprezinte interesele în Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) sau în Consiliul de Administraţie (CA) fără să fie nevoie de alte acorduri sau avize.

În cazul în care, prin lege, pentru exercitarea anumitor funcţii executive sunt necesare avize de la alte instituţii ale statului sau UE, precum şi de la instituţii financiar bancare, CSM şi alte instituţii, acordurile se vor face pe baza normelor de avizare emise de fiecare instituţie în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii şi vor fi aprobate de comisiile reunite de specialitate din Parlament.

De asemenea, proiectul mai prevede că exercitarea funcţiilor de demnitate publică se echivalează ca experienţă de specialitate în funcţie de atribuţiile îndeplinite în perioada exercitării mandatelor sau funcţiilor.

A intrat în vigoare Hotărârea C.S.M. nr. 975/2012 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea C.S.M. nr. 387/2005, şi anume, modificările se răsfrâng asupra regulilor de repartizare a judecătorilor de la o secţie la alta a instanţei. Repartizarea judecătorilor ţine de competenţa colegiului de conducere a C.S.M.
Noile reglementări stabilesc criteriile de selecţie în cazurile în care mai mulţi judecători decât este necesar solicită mutarea la altă secţie sau, îşi exprimă acordul în acest sens ori niciun judecător nu este de acord cu repartizarea la altă secţie.
Criteriile sunt următoarele:
– experienţa profesională anterioară în domeniul de activitate al secţiei la care se doreşte mutarea;
– absolvirea cursurilor de formare profesională în domeniul respectiv;
– pregătirea profesională realizată prin doctorat, masterat, studii postuniversitare, precum şi specializarea pentru care s-a optat la concursul de promovare în funcţii de execuţie;
– vechimea în funcţia de judecător.
În aplicare criteriilor menţionate, se vor lua în considerare, cu prioritate, secţiile cu un domeniu de activitate apropiat de cel al secţiei la care se doreşte repartizarea şi, volumul de activitate al secţiei de la care se intenţionează mutarea. De asemenea, colegiul de conducere poate aproba o perioadă de maximum 2 luni în care acesta să nu participe la şedinţele de judecată şi să aibă posibilitatea formării profesionale, în funcţie de specializarea noii secţii.