Categories
Activităţi industriale Articole

Legislaţia în materie de comercializare a produselor încalcă dispoziţiile de tehnică legislativă?

Principiile generale privind desfăşurarea activităţii comerciale şi urmăreşte dezvoltarea reţelei de distribuţie a produselor şi serviciilor de piaţă, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, protecţiei vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor, precum şi a mediului sunt reglementate de Ordonanţa nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.

În ordonanţa de mai sus se prevede în art. 5 că orice exerciţiu comercial se desfăşoară numai de către comercianţi autorizaţi în condiţiile legii. Iar nerespectarea acestei prevederi, potrivit art. 73 pct. 1 lit a din ordonanţă, se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei pentru structurile de vânzare cu suprafaţă mică.

Potrivit ştirilor juridice, cele două texte de lege de mai sus, au constituit motiv al unei excepţii de neconstituţionalitate.