Tag-Archive for » executor «

Executarea silită nu se poate face decât dacă creanţa este certă, lichidă şi exigibilă. Creanţa este certă când existenţa ei neîndoielnică rezultă din însuşi titlul executoriu, este lichidă atunci când obiectul ei este determinat sau când titlul executoriu conţine elementele care permit stabilirea lui, este exigibilă dacă obligaţia debitorului este ajunsă la scadenţă sau acesta este decăzut din beneficiul termenului de plată.

Potrivit art. 664 alin. 2 din C. procedură civilă cererea de executare silită se depune, personal sau prin reprezentant legal ori convenţional, la biroul executorului judecătoresc competent ori se transmite acestuia prin poştă, curier, telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului şi confirmarea primirii cererii de executare cu toate documentele justificative. Mai mult …

ANAF
Agenția Națională de Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin al preşedintelui ANAF privind legitimaţiile eliberate executorilor fiscali care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii şi efectuează procedura de executare silită, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit referatului de aprobare a proiectului, începând cu data de 1 ianuarie 2016 au intrat în vigoare prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, act normativ care aduce îmbunătăţiri modului de administrare a creanţelor fiscale prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare.

De asemenea, prin Hotărârea Guvernului nr.520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, direcţiile din cadrul agenţiei şi organele fiscale subordonate acesteia au fost reorganizate. Mai mult …

1

Executivul a aprobat hotărâri pentru suplimentarea bugetelor Ministerului Educaţiei Naţionale, Ministerului Economiei şi Curţii de Conturi pentru plata unor titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.

Totodată, Executivul a aprobat suplimentarea bugetului Ministerului Economiei pentru Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, pe acest an, cu suma de 429 mii lei.

Deasemenea și bugetul Curţii de Conturi a fost suplimentat pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.

Mai mult …

cum-poti-sa-participi-la-o-licitatie-la-executare-silita-ce-sanse-ai-sa-gasesti-un-chilipir_size9

După ce Curtea Constituţională a României a admis recent o excepţie de neconstituţionalitate ridicată de Avocatul Poporului, executorul judecătoresc nu mai poate cere ajutorul Ministerului Public în cursul procedurii de executare silită.

Executarea silită este reglementată de Codul de procedură civilă la Cartea a V-a, „Despre executarea silită”, şi este definită astfel: „metoda juridică de recuperare a unor debite/datorii care au fost stabilite prin titluri executorii, precum hotărâri/sentinţe ale instanţelor de judecată, contracte notariale de bunuri sau bani, credite bancare”.

Potrivit Codului de procedura civilă, executorul poate solicita informaţii inclusiv terţilor, adică celor care datorează sume de bani debitorului urmărit sau deţin bunuri ale acestuia supuse urmăririi.

De asemenea, la art. 659 alin. 3 din Codul de procedură civilă este prevăzut rolul Parchetului General în cadrul executării silite.

Parchetul nu va mai putea efectua cercetări asupra conturilor sau depozitelor bancare ale debitorului şi nu va mai interveni in procesul executării silite pentru a afla dacă debitorul este acţionar ori asociat sau dacă deţine titluri de stat, bonuri de tezaur şi alte titluri de valoare susceptibile de urmărire silită.

Chiar dacă nu a fost încă publicată în Monitorul Oficial, decizia va deveni definitivă şi general obligatorie şi se va comunica celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului.