Categories
Articole Drept civil

Competența de executare a titlurilor executorii referitoare la hotărâri judecătorești privind creanțe bugetare

Regula este că obligația stabilită prin hotărârea unei instațe sau prin alt titlu executoriu se aduce la îndeplinire de bunăvoie. Dacă debitorul nu execută de bunăvoie obligația sa, atunci se va trece la executarea silită pentru aducerea sa la îndeplinire.

Codul de procedură civilă a stabilit că executarea silită a oricărui titlu executoriu, cu excepţia celor care au ca obiect venituri datorate bugetului general consolidat sau bugetului Uniunii Europene şi bugetului Comunităţii Europene a Energiei Atomice, se realizează numai de către executorul  judecătoresc, chiar dacă prin legi speciale se dispune altfel.

Problema care a generat o practică neunitară la nivelul instanțelor de judecată a fost aceea de a ști cui îi aparține competența de a executa hotărârile judecătorești privind creanțe bugetare datorate în temeiul unor raporturi juridice contractuale care se fac venit la bugetul consolidat al statului.

Categories
Articole Drept civil

Executorul fiscal îți bate la ușă? Îți cunoști drepturile în astfel de cazuri?

justitie1
Atunci când un debitor nu își îndeplinește de bunăvoie obligațiile fiscale datorate, organul fiscal va proceda, în scopul stingerii acestora, la acțiuni de executare silită. Astfel, se pot dispune măsuri asigurătorii sub forma popririi asigurătorii și sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile și/sau imobile proprietatea debitorului și asupra veniturilor acestuia atunci când există pericolul ca acesta să se sustragă, să își ascundă sau înstrăineze patrimoniul.

Regula este că executarea silită se face de organul de executare silită competent prin intermediul executorilor fiscali. Aceștia au obligația să dețină o legitimație de serviciu pe care  trebuie să o prezinte atunci când vin să aducă la îndeplinire atribuțiile de serviciu.