Tag-Archive for » executare «

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că litigiul având ca obiect obligarea la plata unei sume de bani, sumă nedatorată încasată de pârât de la reclamantă în calitate de angajator, face parte din categoria conflictelor de muncă, competența stabilindu-se conform Codului muncii. Mai mult …

În cazul executării silite Codul de proceedură civilă prevede că până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, la solicitarea părţii interesate şi numai pentru motive temeinice, instanţa competentă poate suspenda executarea. Suspendarea se poate solicita odată cu contestaţia la executare sau prin cerere separată.

Art. 719 alin 7) C. procedură civilă prevede că dacă există urgenţă şi dacă, în cazurile prevăzute la alin. (2), respectiv alin. (3), s-a plătit cauţiunea, instanţa poate dispune, prin încheiere şi fără citarea părţilor, suspendarea provizorie a executării până la soluţionarea cererii de suspendare. Încheierea nu este supusă niciunei căi de atac. Cauţiunea depusă potrivit prezentului alineat rămâne indisponibilizată chiar dacă cererea de suspendare provizorie este respinsă şi este deductibilă din cauţiunea finală stabilită de instanţă, dacă este cazul. Mai mult …

În materie de executare silită se prevede  că dacă în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare a executării debitorul nu execută obligaţia de a face sau de a nu face, care nu poate fi îndeplinită prin altă persoană, acesta poate fi constrâns la îndeplinirea ei, prin aplicarea unor penalităţi, de către instanţa de executare.

Art. 906 C. procedură civilă, menţionat mai sus, a fost criticat pe motiv de neconstituţionalitate. Mai mult …

Reabilitarea face să înceteze decăderile şi interdicţiile, precum şi incapacităţile care rezultă din condamnare. Pe scurt, reabilitarea este modul prin care consecintele unei condamnari pot fi inlaturate, prin intermediul ei asigurandu-se integrarea fostului condamnat in societate. Cu toate acestea, prin reabilitare nu este asigurata si reintegrarea in functia din care condamnatul a fost scos in urma condamnarii si nici redarea gradului militar pierdut. Mai mult …

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că sintagma de „ordonanţă preşedinţială” folosită de art. 450 alin. 5 C. proc. civ. nu înseamnă în mod necesar aplicarea tuturor normelor Titlului VI din Cartea a VI-a din Codul de procedură civilă. Astfel, conform art. 30 alin. 6 C. proc. civ., are caracter incidental cererea de ordonanță președințială formulată în temeiul art. 450 alin. 5 C. proc. civ. prin care se solicită suspendarea provizorie a executării sentinței până la soluționarea cererii de suspendare a executării provizorii, și, fiind aferentă apelului, cererea nu poate fi formulată separat, pe cale principală, neavând o existență de sine stătătoare. În virtutea acestui caracter exclusiv incidental şi ca efect al prorogării legale de competenţă, prin derogare de la dispozițiile art. 998 C. proc. civ., potrivit cărora cererea de ordonanţă preşedinţială se va introduce la instanţa competentă să se pronunţate în primă instanţă asupra fondului dreptului, cererea prevăzută de art. 450 alin. 5 C. proc. civ. se judecă de instanţa de apel, care, potrivit prevederilor alin. 3 al aceluiași articol, soluționează cererea principală de suspendare a executării provizorii a sentinței apelate. Mai mult …

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) poate, începând de astăzi să pună poprire pe conturi prin sistemul electronic, se arată într-un comunicat de presă al instituției.

Poprirea electronică — Sistemul de comunicare a actelor de executare către instituțiile de credit prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță este funcțională din data de 23 iunie 2017. Prin intermediul acestui sistem este asigurată o comunicare rapidă și eficientă a actelor de executare și sunt înlăturate deficiențele legate de întârzierea ridicării măsurii popririi conturilor bancare în cazul stingerii obligațiilor fiscale, astfel încât activitatea contribuabililor să fie cât mai puțin afectată. Sistemul de comunicare a actelor de executare către instituțiile de credit prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță este realizat în baza Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 691/2017 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora. Mai mult …

salarii
Potrivit unui proiect de act normativ, reținerile din salariile persoanelor fizice, în baza executărilor silite, ar putea fi făcute direct de către angajatori.

Veniturile persoanelor fizice, obținute din contracte privind raporturi de muncă, pot fi executate silit prin reținere la sursă în mod direct de către plătitorii acestor drepturi sau prin birourile executorilor, numai în baza unor titluri executorii sau titluri executorii notariale, în condițiile legii„, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Prevederile fac parte dintr-o propunere legislativă privind unele măsuri de efectuare a reținerilor din veniturile obținute de persoanele fizice din contracte privind raporturi de muncă, în baza unor titluri executorii.

Propunerea este pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților și este propusă pentru adoptare, ceea ce înseamnă că proiectul ar putea primi curând votul decisiv.

lege darea in plataMinistrul Finanțelor Publice, Anca Dragu a declarat că Ministerul Finanțelor Publice lucrează la un proiect de OUG pentru modificarea Codului Fiscal astfel încât debitorii care apelează la darea în plată să fie scutiți de impozitul aferent transferului de proprietate.

Potrivit declaraţiilor ministrului finanţelor, se ia în calcul aplicarea scutirii pentru o singură locuință, și nu o triere a beneficiarilor în funcție tranșe de venit sau alte criterii.

De asemenea, ministrul a mai spus că se analizează și cazul celor care au fost deja executați silit și figurează cu datorii la stat în contul impozitului datorat pentru transferul de proprietate de la momentul executării.

handcuffsDupă cum zicea și Abraham Lincoln, libertatea nu înseamnă că poți face tot ce-ți trece prin cap, ci doar lucrurile care se cuvin. Juridic, libertatea nu-ți e limitată atâta vreme cât faptele tale nu intră în contradicție cu legile locului. Din punct de vedere moral poți face cam orice cu condiția să nu faci rău absolut nimănui prin acțiunile tale. Aparent e simplu… Doar aparent! Mai mult …

images (4)Plenul Senatului a adoptat o iniţiativă legislativă conform căreia consilierii judeţeni, primarii sau preşedinţii de Consilii Judeţene îşi pierd mandatele dacă sunt condamnaţi „prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la o pedeapsă privativă de libertate cu executare”.

Prin urmare, propunerea legislativă adoptată de Senat modifică art. 9, alin. 2, lit. f) din Legea 393/2004, şi art. 15, alin. 3, lit. e) conform cărora, în forma actuală, pentru funcţiile amintite, mandatul încetează de drept, înainte de expirare, „în cazul unei condamnări, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate”, dar şi completarea art. 15, alin. 2, astfel încât încetarea mandatului de primar să se producă şi în cazul condamnării, „prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracţiuni de corupţie prevăzute la art. 289-290 din Codul penal”.