Categories
Drept civil Dreptul proprietăţii Ştiri

RIL admis. Termenul de prescripţie a dreptului de a obţine executarea silită a unui contract de ipotecă imobiliară

Prin Decizia nr. 13/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 907/2022, ÎCCJ a admis recursul în interesul legii cu privire la termenul de prescripţie a dreptului de a obţine executarea silită a unui contract de ipotecă imobiliară, încheiat sub regimul Codului civil din 1864 şi al O.U.G. nr. 99/2006.

Categories
Executori judecătoreşti Profesii juridice Ştiri

RIL admis. Onorariile maximale ale executorului judecătoresc nu includ şi taxa pe valoarea adăugată

ÎCCJ a fost sesizată cu soluţionarea recursului în interesul legii ce vizează problema de drept referitoare la interpretarea şi aplicarea neunitară a art. 39 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 125 din Codul fiscal din 2003 (actualul art. 265 din Codul fiscal), art. 670 alin. (2) din Codul de procedură civilă şi Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.550/C/2006 privind aprobarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti.

Categories
Articole Drept civil

ÎCCJ. Efectele suspendării obligatorii a executării silite

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată să se pronunţe cu privire la interpretarea dispoziţiilor art. 719 alin. (4) pct. 1 din Codul de procedură civilă.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Comunicarea către instituţiile de credit a deciziilor de ridicare a măsurilor de executare silită

Comunicarea către instituţiile de credit a deciziilor de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti se realizează de către Punctul central prin preluarea informaţiilor cuprinse în acestea de la Unitatea de Imprimare Rapidă şi încărcarea în spaţiul privat de pe portalul A.N.A.F., prin intermediul platformei ePopriri.

Categories
Fiscalitate Ştiri

Deciziile de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti vor fi încărcate tot în spaţiul virtual

Ministerul Finanţelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1665/2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora.

Se impune completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1665/2020 în sensul reglementării faptului că Deciziile de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti aferente popririlor înfiinţate până la data intrării în vigoare a prevederilor ordinului, să fie încărcate tot în spaţiul privat de pe portalul A.N.A.F., prin intermediul platformei e-Popriri.

S-a considerat necesar a se modifica şi prevederile pct. 8.4 din Anexa nr.1 la Ordinul ministrului finanțelor publicenr.1665/2020, astfel încât instituțiile de credit care au implementat modalitatea de transmitere a mesajelor referitoare a motivelor de neînfiinţare aferente adreselor de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, să le transmită prin mediul electronic, iar cele care nu au o astfel de posibilitate, să le comunice prin poşta electronică la Punctul Central.

Categories
Protecţie socială Ştiri

Atenţie! Măsurile de executare silită sunt suspendate pe perioada stării de urgenţă!

Conform OUG nr. 32/2020 începând cu luna aprilie 2020 şi până la expirarea termenului de 60 de zile de la data încetării stării de urgenţă, se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire asupra drepturilor achitate de casele teritoriale de pensii.

Categories
Articole Fiscalitate

Au fost adoptate măsuri fiscale speciale!

În contextul actual, răspândirea virusului COVID – 19 este o urgenţă severă de sănătate publică pentru cetăţeni şi entităţile economice, cu infecţii în toate statele membre ale Uniunii. Este, de asemenea, un şoc major atât pentru economiile globale, cât şi pentru economia naţională iar pentru susţinerea mediului de afaceri au fost luate unele măsuri.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Ştiri

Au fost luate măsuri fiscale pentru susţinerea mediului de afaceri!

Ministerul Finanţelor Publice şi ANAF au avut în vedere o serie largă de măsuri pentru susţinerea mediului de afaceri în contextul actual, fiind stabilite ca prioritare următoarele:

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

ANAF a luat o serie de măsuri pentru sprijinirea mediului de afaceri

ANAF a luat o serie de măsuri pentru sprijinirea mediului de afaceri.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Salarizare

ICCJ. Sumele destinate plăţii drepturilor salariale nu pot face obiectul executării silite prin poprire

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost învestită cu recursul în interesul legii în materie civilă cu privire la executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice.