Tag-Archive for » exclusivitate «

Referendumul se organizează conform Legii nr. 3/2000 iar potrivit ultimelor noutăţi legislative această lege a suferit unele modificări care au atras obiecţii fiind invocată o excepţie de neconstituţionalitate chiar de Preşedintele României.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se expune modalitatea de derulare a procedurii legislative la Senat şi la Camera Deputaţilor şi, în acest context, precizează că, deşi au sesizat Curtea Constituţională cu soluţionarea prezentei obiecţii de neconstituţionalitate după expirarea termenului de două zile prevăzut de art. 15 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, aceasta este admisibilă, întrucât, potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, vizează o lege nepromulgată încă. Tot sub aspectul admisibilităţii sesizării, arată că efectul juridic al unei cereri de reexaminare formulate de Preşedintele României – ipoteză existentă în speţă – este redeschiderea, numai în limitele cererii de reexaminare, a procedurii legislative cu privire la legea a cărei reexaminare se solicită. Mai mult …

televiziune-publimedia-shutterstock

Potrivit unei noi legi publicate în Monitorul Oficial din 4 iulie, care modifică articolul 86 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, toate televiziunile şi radiourile din România şi din UE trebuie să aibă acces corect, rezonabil şi nediscriminatoriu la evenimentele de mare interes pentru public, transmise în exclusivitate de către un radiodifuzor român, „în scopul realizării de reportaje scurte de ştiri”.

Articolul 86 al Legii audiovizualului va avea următorul cuprins:
Art. 86(1) Oricare radiodifuzor aflat sub jurisdicţia României sau a unui alt stat membru al Uniunii Europene are acces, în condiţii corecte, rezonabile şi nediscriminatorii, la evenimente de mare interes pentru public, transmise în exclusivitate de către un radiodifuzor aflat sub jurisdicţia României, în scopul realizării de reportaje scurte de ştiri, cu respectarea prevederilor art. 85.
(2) În cazul radiodifuzorilor aflaţi sub jurisdicţia aceluiaşi stat membru al Uniunii Europene cu radiodifuzorul care a obţinut drepturi de exclusivitate asupra evenimentului, accesul în scopul realizării de reportaje scurte de ştiri se solicită radiodifuzorului respectiv”.

Proiectul de modificare a Legii audiovizualului a fost iniţiat în 2013 de Ministerul Culturii.

Ministerul Culturii a spus noutatea legislativă adusă prin legea nouă „vizează asigurarea liberului acces la evenimente de mare interes pentru public, al radiodifuzorilor aflaţi sub jurisdicţia unui stat membru al UE, în scopul realizării de scurte reportaje de ştiri”.

Totodată, evenimentele de importanţă majoră care pot fi difuzate în exclusivitate, dacă difuzarea nu privează o parte importantă a publicului din România de posibilitatea de a le urmări în direct sau în transmisie decalată în cadrul unui serviciu de programe cu acces liber, au fost stabilite prin H.G. nr. 47/2003 privind stabilirea evenimentelor de importanţă majoră difuzate în cadrul programelor de televiziune, publicată în Monitorul Oficial nr. 82 din 10 februarie 2003.