Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Reglementarea lipsită de precizie cu privire la condiţiile în care poate fi dispusă atenţionarea poliţistului este neconstituţională!

Conform art. 581 din Legea nr. 360/2002 şeful ierarhic superior poate dispune atenţionarea poliţistului pentru prevenirea săvârşirii de abateri disciplinare. În acest caz, măsura se dispune în scris, are caracter administrativ – preventiv şi nu produce consecinţe asupra raportului de serviciu.

Categories
Articole Fiscalitate

Dispoziţii din Codul de procedură fiscală au fost declarate neconstituţionale!

Curtea Constituţională a fost sesizată să se pronunţe asupra unei excepţii de neconstituţionalitate cu privire la o dispoziţie din Codul de procedură fiscală încă din anul 2019.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Preşedintele a sesizat CCR cu privire la Legea pentru aprobarea obiectivului de investiții Spitalul Militar Regional „Carol I”

Preşedintele României a trimis Curţii Constituţionale o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii privind aprobarea obiectivului de investiţii Spitalul Militar Regional „Carol I”.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Contencios-administrativ

CCR. Neconstituţionalitatea amenzilor aplicate în perioada stării de urgență

Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituţională cu privire la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă cu implicaţii asupra amenzilor aplicate in timpul stării de urgenţă.

Categories
Articole

CCR.Sintagma “al exemplarelor cu potenţial agresiv” din cuprinsul OUG nr.55/2002 este constituţională?

Regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi este reglementat de OUG nr. 55/2002.

Potrivit ştirilor juridice Ordonanţa menţionată mai sus a făcut obiectul unei excepţii de neconstituţionalitate.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

CCR a admis recent o excepţie de neconstituţionalitate

Curtea Constituţională a României a admis recent o excepţie de neconstituţionalitate.

În urma deliberărilor, Curtea Constituţională, cu majoritate de voturi, a admis sesizarea şi a constatat că Hotărârea Senatului nr.36/2019 pentru alegerea preşedintelui Senatului este neconstituţională. Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică Senatului.

Categories
Drept civil Ştiri

CCR s-a pronunţat asupra unei dispoziţii din Codul de procedură civilă

Art.717 alin.2 din Codul de procedură civilă a constituit recent motiv de sesizare a Curţii Constituţionale cu o excepţie de neconstituţionalitate.

Art. 717 alin. 2 C. procedură civilă prevede: “Instanţa sesizată va solicita de îndată executorului judecătoresc să îi transmită, în termenul fixat, copii certificate de acesta de pe actele dosarului de executare contestate, dispoziţiile art. 286 fiind aplicabile în mod corespunzător, şi îi va pune în vedere părţii interesate să achite cheltuielile ocazionate de acestea.”

Categories
Drept civil Ştiri

Ordonanţa privind taxele judiciare de timbru, motiv de sesizare CCR!

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru a constituit din nou motiv de invocare a unei excepţii de neconstituţionalitate.

Se susţine că prevederile art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 sunt neconstituţionale, întrucât permit soluţionarea cererii de reexaminare în camera de consiliu, fără citarea părţilor. Faptul că încheierea prin care se soluţionează cererea de reexaminare este definitivă încalcă dreptul de acces la o instanţă, iar necomunicarea către petent a rezoluţiei judecătorului prin care a fost stabilit cuantumul taxei judiciare de timbru este de natură a afecta dreptul la apărare.

Categories
Financiar bancar Ştiri

Au fost amânate dezbaterile cu privire la obiecţie de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind Statutul BNR

Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art. 146 lit. a) teza întâi din Constituție și al art. 11 alin. (1) lit. A. a) și art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a luat în dezbatere obiecția de neconstituționalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea art. 30 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, obiecție formulată de deputați aparținând Grupurilor parlamentare ale Partidului Național Liberal și Uniunii Salvați România, potrivit unui comunicat.

Categories
Fiscalitate Ştiri

CCR a fost sesizată cu o excepţie de neconstituţionalitate asupra Legii privind unele măsuri de regim fiscal

Președintele României, a trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice autorizate, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.