Categories
Comunicaţii Ştiri

Se acordă ajutoare de stat către sectorul public şi privat pentru transformarea digitală

Excedentul financiar pe care îl are Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) se va regăsi foarte curând într-o schemă de ajutor de stat cu alocări financiare către sectorul public şi sectorul privat pentru transformarea digitală şi, ca atare, reglementatorul pieţei va fi în poziţia să se întoarcă spre operatorii de telefonie mobilă şi să solicite o contribuţie la costul de funcţionare, a declarat ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

Categories
Bugete Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014

gethumbMinisterul Finanțelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014.

Conform proiectului, se aprobă contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, cuprinzând venituri în sumă de 52.318,9 milioane lei, cheltuieli în sumă de 52.091,4 milioane lei şi un excedent în sumă de 227,5 milioane lei.

Totodată, se aprobă contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014, cuprinzând venituri în sumă de 1.790,0 milioane lei, cheltuieli în sumă de 1.557,5 milioane lei şi un excedent în sumă de 232,5 milioane lei.

Ulterior aprobării de către Guvern a proiectului de Lege, contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 şi contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014, vor fi verificate de Curtea de Conturi a României, conform prevederilor art.56 din Legea privind finanţele publice nr.500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Categories
Bugete Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect: Aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului pe anul 2014

ccMinisterul Finanțelor Publice a supus spre dezbatere publică proiectul de Hotărâre privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2014.

În baza prevederilor art. 39 alin.(2) din Legea Contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi al art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanţelor Publice a elaborat bilanţul general al Trezoreriei Statului şi contul de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2014 care se prezintă pentru aprobare Guvernului României.

Potrivit actului normativ, se aprobă bilanţul general al Trezoreriei Statului, încheiat la data de 31 decembrie 2014, care cuprinde atât în activ, cât şi în pasiv suma de 37.565.878.545 lei.

Totodată, se aprobă contul de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2014, care cuprinde la venituri suma de 1.054.372.446 lei şi la cheltuieli suma de 831.108.696 lei şi un excedent curent în sumă de 223.263.750 lei.