Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2014

autorizatieNoutăţi legislativeProgramul de pregătire profesională continuă aferent anului 2014 a fost aprobat prin H.C.C.F. nr. 3/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 179 din 13 martie 2014.

Potrivit actului normativ, programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2014 se va desfăşura sub 3 forme: curs în sistem e-learning; seminar online; seminar în sălile de curs (aspecte practice).

De asmenea, Programul prevede pentru consultanţii fiscali activi un număr de 30 de ore de pregătire profesională, iar pentru consultanţii fiscali inactivi un număr de 15 ore de pregătire profesională.

Acest Program nu este obligatoriu în anul în care consultanţii fiscali au susţinut examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal.

Dacă consultanţii fiscali au efectuat ore de pregătire profesională în anul în care au susţinut examenul pentru atribuirea acestei calităţi, aceste ore se vor include în numărul de ore de pregătire profesională aferente anului următor.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Modificări pentru admiterea în liceu

admitereI. ADMITEREA ÎN LICEU

Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale este prevăzută în Ordinul privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII – a în anul şcolar 2013 – 2014, publicat la 6 septembrie 2013 în Monitorul Oficial nr. 570.

O noutate legislativă reprezintă faptul că procesul de admitere în liceu pentru anul 2014 este modificat de către Ministerul Educatiei Nationale. Astfel, ponderea mediei obţinute în urma examenului de Evaluare Naţională a crescut de la 50 % la 75 %, în timp ce media notelor obţinute pe parcursul a 4 ani de gimnaziu, s-a redus de la 50 % la 25 %. Totodată, la admiterea în învăţământul superior nu vor mai fi luate în considerare notele din timpul anilor de studiu din liceu, ci media de bacalaureat şi media de licenţă pentru examenul de masterat.

II. EVALUAREA NAŢIONALĂ

Evaluarea absolvenţilor clasei a VIII – a va începe pe 23 iunie 2014 cu proba scrisă la Limba şi literatura română, urmată de probele la limba şi literatura maternă (24.07.2014) şi matematică (25.06.2014). Rezultatele finale vor fi afişate la 01.07.2014.

Sălile de examen, sălile în care se descarcă şi se multiplică subiectele, de asemeea şi sălile în care se preiau, se evaluează şi se depozitează lucrările scrise, vor fi supravegheate de camerele video, asigurate de de comisiile judeţene de organizare a Evaluării Naţionale.

Este de menţionat faptul că,  pentru admiterea la liceu, o altă modificare este introducerea mediei minime – 5.

III. REPARTIZAREA ELEVILOR

În cadrul sesiunii de repartizare, elevii au fost distribuiţi în clase a câte 29 de locuri, fiind selectate un număr total de 2.313.342 opţiuni (aproximativ repartizare câte 16 opţiuni pentru fiecare elev).

Cea de-a doua etapă de repartizare va avea loc la 25 iulie 2014, după completarea fişelor de opţiuni de către candidaţi din perioada 17 – 22 iulie.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie Medici/personal medical Unităţi sanitare/spitale

Ai absolvit medicina? Intri la rezidenţiat. Şi apoi?

rezidentiatDin noianul de noutăţi legislative ale acestei luni de toamnă capricioasă nu puteau lipsi nici câteva reglementări privind rezidenţiatul. Asta fiindcă până la examinarea celor ce vor să ajungă medici rezidenţi mai este prea puţină vreme!

În acest an, concursul (naţional) de intrare în rezidenţiat pe loc şi pe post în domeniile medicinei, stomatologiei şi farmaciei se va desfăşura în 17 noiembrie, în vreme ce înscrierile se mai pot face până în data de 21 octombrie.

Chiar la timp, cei de la Ministerul Sănătăţii şi-au dat seama că, până atunci, mai sunt lucruri de pus la punct, aşa că în paginile Monitorului Oficial au trebuit să fie publicate o serie de trei ordine, identificabile prin numerele 1128, 1129 şi 1131.

Toate trei prezintă interes în primul rând pentru cei care, după 6 ani de luptă aprigă a neuronilor cu imensele cursuri de embriologie, fiziologie, histologie, parazitologie şi toate cele care se mai învaţă la facultatea de medicină, vor trebui, acum, să se supună şi exigenţelor examenului de rezidenţiat.

 

Ne va rămâne ţara fără doctori?

Anual, sunt sute de absolvenţi ai facultăţilor de medicină şi farmacie care nu pot lua examenul de intrare la rezidenţiat. Pe de altă parte, în ultimii 6 ani circa 14-15000 de medici şi asistente medicale, mulţi instruiţi pe banii contribuabilului român, au roit înspre tărâmuri mai primitoare, unde îi aşteaptă angajatori mai generoşi decât statul român.

Ei nu sunt de condamnat, fiindcă orice om caută condiţii mai bune de viaţă iar patriotismul şi devotamentul faţă de pacienţi nu pot compensa lipsurile decât în situaţia în care vezi măcar bune intenţii din partea căpeteniilor statului şi un oarecare efort din partea societăţii de a-ţi recompensa munca.

Categories
Articole Notari Profesii juridice

Noul regulament de aplicare a Legii notarilor publici (I)

NotariatUn proverb latinesc spune așa: “verba volant scripta manent” (vorbele zboară, scrisul rămâne). Ne place sau nu, trăim în perioada în care actele sunt la putere, oamenii au ajuns să nu se mai încreadă în vorba celui de lângă el până când nu văd totul scris negru pe alb.

Latinii au avut viziune și și-au dat seama de puterea unui act scris încă din acele timpuri. Și uite așa societatea a creat branșa notarilor publici cărora le-a acordat atribuții în a certifica în scris și a da valoare juridică acordului verbal.

Având în vedere că legea notarilor publici 36/1995 a fost modificată prin legea 77/2012 și republicată apoi în Monitorul Oficial nr. 72/04.02.2013, legiuitorul a considerat a fi necesară elaborarea regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici ca urmare a modificărilor și completărilor de până acum.

Astfel, în Monitorul Oficial nr. 479/01.08.2013 a fost publicat Ordinul ministrului justiției nr. 2333/2013 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 , în vigoare din 1 august 2013.

Care sunt prevederile Regulamentului de aplicare a legii notarilor publici?

1. competența notarilor publici;

2. organizarea activității notarilor publici: dobândirea calității de notar public, numirea în funcție, asocierea și încetarea asocierii notarilor publici, înregistrarea sediului biroului notarial, eliberarea și retragerea licenței de funcționare, încetarea calității de notar public și suspendarea sa din funcție;

3. controlul activității notariale ;

4. procedura actelor notariale: redactarea înscrisurilor, autentificarea actelor, procedura succesorală, a divorțului, procedura apostilei și a supralegalizării actelor notariale ;

5. alte proceduri notariale: legalizarea semnăturilor și a sigiliilor, darea de dată certă înscrisurilor, certificarea unor fapte, legalizarea copiilor de pe înscrisuri, efectuarea și legalizarea traducerilor, legalizarea semnăturii interpretului și traducătorului autorizat, primirea în depozit, acte de protest al cambiilor, cecurilor și al altor titluri la ordin, eliberarea de duplicate ale înscrisurilor notariale, reconstituirea actelor original, procedura eliberării încheierii cu privire la verificarea evidențelor succesorale;

6. controlul judecătoresc al actelor și procedurilor notariale.

1. Competența notarilor publici

Pe teritoriul României ministrul justiției îi numește prin ordin în funcție pe notarii publici care își exercită atribuțiile stabilite prin legea 36/1995. În afara teritoriului României există reguli clare privind persoanele care pot desfășura activități notariale. Astfel, doar persoanele cu atribuții în acest sens din cadrul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale României și comandanții de nave și aeronave sub pavilion românesc, pot desfășura activități notariale.

Sunt situații în care în anumite comune sau orașe nu funcționează birouri notariale, astfel încât secretarii consiliilor locale pot legaliza copii de pe înscrisurile autentice prezentate de părți.

Categories
Legislaţie rutieră Ştiri

Modificări în domeniul circulaţiei pe drumurile publice

imagesReglementările distincte pentru categoria mopede au fost eliminate, ca urmare a introducerii acestora în categoria autovehiculelor. Pentru solicitanţii preschimbării permisului de conducere în cazul schimbării numelui, se elimină obligaţia de a prezenta pe lângă actul de identitate şi documentul care face dovada schimbării numelui.

Conform noilor reguli, cursul de pregătire teoretică şi practică este valabil timp de un an, începând cu data absolvirii cursului.

Prin actul normativ adoptat de Guvern se instituie o normă tranzitorie referitoare la situaţia candidaţilor care au fost declaraţi “admis” la proba teoretică, dar nu au finalizat încă examenul pentru obţinerea permisului de conducere, precum şi o normă referitoare la situaţia candidaţilor la examenul pentru obţinerea permisului de conducere din categoria AM, care fac dovada că au absolvit un curs de legislaţie rutieră în cadrul unei unităţi autorizate de pregătire a conducătorilor de autovehicule, anterior datei de 19 ianuarie 2013.

Modificările legislative în domeniul circulaţiei pe drumurile publice au fost lansate în dezbatere publică, pe 18 februarie, de Ministerul Afacerilor Interne.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Metodologia pentru examenul din 2014, după finisarea Bacalaureatului

downloadMinistrul Remus Pricopie a afirmat că Ministerul Educaţiei va pregăti metodologia pentru Bacalaureatul din 2014, imediat ce se va termina examenul din acest an. “Consider că, deocamdată, trebuie să aşteptăm să decurgă în bune condiţii acest Bacalaureat şi, imediat cum se termină acesta, Ministerul Educaţiei va pregăti metodologia pentru Bacalaureatul din 2014, unde eu nu prevăd modificări substanţiale, poate lucruri de procedură, însă nu de fond. Însă, imediat după terminarea Bacalaureatului din 2013, vom demara o dezbatere publică amplă privind modul în care Bacalaureatul ar trebui să se deruleze începând cu anul 2016. Nu vreau să spun dinainte lucruri pe care de fapt ar trebui să le aflăm din cadrul dezbaterii publice”, a spus Remus Pricopie. Întrebat dacă Bacalaureatul profesional va rămâne, el a precizat că inclusiv acest proiect trebuie să intre în cadrul discuţiei mai largi despre acest examen. “El nu putea să facă obiectul acestui Bacalaureat, pentru că metodologia de organizare a Bacalaureatului a fost aprobată deja în septembrie 2012. Dar, repet, în cadrul dezbaterii mai largi privind Bacalaureatul în viitor, cred că orice subiect poate fi discutat. Important e ca în final să ajungem la o concluzie care să nu aibă o legătură cu miniştrii Educaţiei sau cu Guvernul de astăzi. Eu consider că trebuie să fie o formulă de Bacalaureat care să aibă legătură cu şcoala românească şi nu să schimbăm formulele de examinare şi de evaluare odată cu ministrul sau cu Guvernul”, a adăugat ministrul Pricopie. Acesta nu a dorit să evalueze un procent de promovabilitate la Bacalaureatul din acest an, argumentând că trebuie analizat nivelul de pregătire al elevilor din acest an. El a argumentat prin faptul că discuţia în acest sens este una foarte tehnică.

Categories
Legislaţie utilă Social Ştiri

Posturile vacante pt. personalul din sistemul de asistenţă socială

azilPotrivit H.G. nr. 125/2013, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 182 din 2 aprilie 2013, a fost aprobată ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacantate după data de 1 ianuarie 2013 pentru personalul din sistemul de asistenţă socială, cu condiţia încadrării în cheltuielile de personal aprobate. Aceste prevederi se aplică autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi serviciilor sociale administrate şi acordate de acestea: posturile vacantate din cadrul serviciilor sociale organizate conform prevederilor art. 41 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, respectiv instituţii şi unităţi de asistenţă socială, posturile vacantate din cadrul serviciilor publice de asistenţă socială din subordinea consiliilor judeţene/ consiliilor locale/ consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti/ Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi din compartimentele din aparatul de specialitate al primarului, organizate conform prevederilor art. 113 alin (2) – (4) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011.
Nominalizarea posturilor pe categorii profesionale, în vederea ocupării prin concurs sau examen, este de competenţa ordonatorului de credite, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

MAI propune scumpirea cursurilor pentru motociclişti

download (1)Ministrul Afacerilor Interne, Radu Stroe, propune spre schimbare procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere pentru motociclete. Printre modificări se numără valabilitatea promovării probei teoretice timp de un an, chiar dacă cei examinaţi pică proba pe traseu, însă şi înăsprirea examenului pentru motociclişti, unde va fi nevoie de 3 persoane şi o maşină pentru a supraveghea elevul la examenul de traseu. Propunerea ministrului nu este văzută foarte bine de către reprezentanţii şcolilor pentru motociclişti. Ei afirmă că, dacă se va pune în practică propunerea ministrului, vor fi nevoiţi să majoreze preţul cursurilor.
Conform proiectului de Ordin aflat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne, valabilitatea probei teoretice ar fi de un an, timp în care elevul care nu a trecut proba practică poate da un alt examen practic la 15 zile de la ultima examinare, cu condiţia ca el să facă dovada că a mai cumpărat încă 6 ore de practică pe motocicletă.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Protecţie socială Ştiri

Ocuparea posturilor vacantate din sistemul de asistenţă socială

images (7)Ministerul M.F.P.S.P.V. a supus dezbaterii publice un proiect de hotărâre a Guvernului privind ocuparea posturilor vacantate după data de 1 ianuarie 2013 pentru personalul din sistemul de asistenţă socială.

Prin prezentul proiect de act normativ se creează posibilitatea ca fiecare ordonator de credite să stabilească posturile absolut necesare a fi ocupate prin concurs sau examen, în funcţie de situaţia concretă existentă, în funcţie de categoriile de personal absolut necesare, de legislaţia care trebuie respectată, precum şi de posibilităţile financiare existente .

Sistemul de asistenţă socială are un specific aparte determinat de faptul că activitatea se desfăşoară în mod  continuu, respectiv 7 zile din 7 şi 24 de ore din 24. În aceste condiţii, obligaţia de a respecta prevederile legale în vigoare cu privire la munca suplimentară şi modalitatea de compensare a orelor suplimentare prin acordarea de zile libere, este dificil de pus în practică atunci când personalul este insuficient.

De asemenea, există locuri de muncă în care lipsa personalului de specialitate, cum ar fi îngrijitorii, asistenţii sociali, asistenţii medicali, educatorii , psihologii, ş.a, dar şi a personalului auxiliar tehnic şi de  întreţinere, face imposibilă asigurarea activităţilor minime de asistenţă şi îngrijire, de recuperare şi  reabilitare specifice unei instituţii/unităţi de  asistenţă socială, mai ales în cazul centrelor rezidenţiale.

Prin urmare, aprobarea proiectului de act normativ va permite desfăşurarea activităţilor din cadrul  serviciilor sociale cu respectarea condiţiilor minime prevăzute de legislaţia în vigoare, asigurând totodată  continuitatea funcţionării acestora.

Angajarea prin concurs sau examen a personalului se realizează pentru posturile vacantate în anul 2013,  numai cu încadrare în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.