Tag-Archive for » examen «

Tinerii care vor să își facă o carieră la catedră vor susține miercuri, 18 iulie, examenul de definitivat. Aproape 9.000 de candidați s-au înscris la examenul care va începe la ora 10:00 și va fi organizat în 42 centre.

Candidații vor avea la dispoziție 4 ore pentru rezolvarea subiectelor. Cei mai mulți candidați s-au înscris la învăţământul preşcolar (2.253), la învăţământul primar în limba română (1.534), la educaţie fizică şi sport (887), limba şi literatura română (525) și la limba și literatura engleză (511). Mai mult …

Evaluarea Națională 2018 începe astăzi, cu examenul la Limba și literatura română. Elevii care au terminat clasa a VIII-a trebuie să fie în săli până cel târziu la ora 8:30, examenul scris începe la ora 9:00 și durează 2 ore.

Elevii trebuie să vină cu buletinul sau certificatul de naștere și cu stilouri sau pixuri numai cu pastă albastră, pentru rezolvarea subiectelor. Sălile de examen sunt supravegheate cu camere video. Elevii trebuie să știe că nu au voie în examen cu telefoane mobile, culegeri, caiete sau orice fel de notițe; dacă sunt prinși cu astfel de materiale, sunt dați afară din examen și li se dă nota 1, chiar dacă nu au copiat. Mai mult …

Un număr de 6.817 candidaţi au susţinut examen, ieri, pe cele 3.524 de locuri scoase la concursul pentru admiterea în rezidenţiat în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie, care va fi organizat în centrele universitare din Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara.

Potrivit unui comunicat de presă al Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti, 2.537 de concurenţi vor susţine examenul în Capitală.

Pentru acest concurs, la UMF “Carol Davila” s-au înscris 1.888 de candidaţi la medicină, 483 la medicină dentară şi 166 la farmacie. Mai mult …

Unii oameni au impresia că după ce vor isprăvi studiile și vor sui ghiozdanul și manualele în pod, nu vor mai trebui să mai participe la niciun examen. Nu va trece prea mult până să afle că n-a fost decât o simplă impresie!

Viața (mai ales cea profesională) ne supune la o sumedenie de examene. Și – surpriză – descoperim, cu timpul, că examinările din anii de școală au fost, în majoritatea lor, floare la ureche, față de testele și probele la care ne supune viața. Mai mult …

Legislația fiscală se poate dovedi, pentru orice necunoscător în domeniu, un tărâm plin de capcane, de pericole ascunse. Este un tărâm în care orice pas greșit te poate face să te prăvălești în prăpastia dezastrului financiar. Nu-ți poți permite să greșești, atunci când te afli pe tărâmul fiscalității, întrucât erorile au consecințe care adeseori se agravează cu trecerea timpului. Amenzile, recalculările, reconsiderările, penalitățile, sumele de restituit, pot genera, fără dar și poate, veritabile dezastre financiare în viața contribuabilului persoană fizică sau juridică. În mod cert, pe tărâmul cu nisipuri mișcătoare al fiscalității, orice neinițiat are nevoie de o călăuză: consultantul fiscal!

Mai mult …

educatie
Guvernul României a supus dezbaterii publice proiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind modificarea Legii Educaţiei Naţionale.

Prin proiectul de ordonanţă se propune modificarea alin. (1), (2) şi (4) al art. 49, urmând a avea următorul cuprins:

(1) Învăţământul special se organizează în unităţi de învăţământ special.

(2) Învăţământul special integrat se poate organiza în învăţământul de masă, individual şi, prin excepţie, în clase/grupe speciale, cu avizul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, pe baza unei metodologii adoptate prin ordin de ministru. Efectivele formaţiunilor de studiu din învăţământul special şi special integrat sunt stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în funcţie de tipul şi gradul deficienţei. […]

(4) Durata şcolarizării copiilor cu cerinţe educaţionale speciale poate fi mai mare decât cea precizată prin prezenta lege şi se stabileşte, în funcţie de nevoile individuale, de gradul şi tipul dizabilităţii, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice”, se arată în proiectul de modificare a legii.Mai mult …

minister-educatiePotrivit comunicatului emis de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ (sesiunea 2017) va avea loc pe data de 20 aprilie 2017. De asemenea, pe site-ul ministerului se poate găsi metodologia de organizare și desfășurare a examenului.

“Noutatea majoră o reprezintă data de desfășurare a probei scrise. Din dorința de a descongestiona programul cadrelor didactice în timpul vacanței de vară, Ministerul Educației a stabilit ca această probă să aibă loc în data de 20 aprilie 2017”, se menţionează în comunicat.

Conform M.E.N.C.Ş., pentru susținerea probei scrise candidații trebuie să îndeplinească și criteriul mediei. Prin urmare, media aritmetică a notelor finale la inspecții și portofoliu trebuie să fie minimum 8, dar nu mai puțin de 7 la fiecare dintre probele respective.

Nota 8 (opt) rămâne nota minimă de promovare a întregului examen, dar, în comparaţie cu anii anteriori, unde nota la examen era rezultatul probei scrise, în sesiunea 2017 nota va fi calculată pe baza unei formule compuse din notele de la inspecțiile de specialitate, nota acordată pentru portofoliul profesional personal și cea la proba scrisă.

Elementul de noutate îl constituie simplificarea probei scrise, reducându-se la două subiecte, unde primul se va axa pe specialitatea candidatului (60%), iar al doilea subiect pe metodica predării specialității (30%), cele 10% rămase se vor acorda din oficiu. Lucrările vor fi verificate de o comisie compusă din două cadre didactice din învățământul universitar sau preuniversitar, având specialitatea respectivă.

examen-bacalaureatDe astăzi, 22 august, încep examenele scrise pentru cei peste 42.000 de absolvenţi de liceu care s-au înscris la cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului din acest an, cea de toamnă.

Prima probă scrisă este la Limba şi literatura română, iar marţi, 23 august, elevii de altă naţionalitate vor susţine examenul la Limba şi literatura maternă. La 24 august, este programată proba obligatorie a profilului, matematică sau istorie. Sesiunea de toamnă a Bacalaureatului se va încheia vineri, 26 august, când absolvenţii de liceu vor fi examinaţi la una din materiile la alegere ale profilului şi specializării.

Joi, 1 septembrie, vor fi afişate rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat, sesiunea de toamnă, iar cei care nu au obţinut o medie mai mare de 6, vor fi declaraţi respinşi.

Fisa medicala

Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordin pentru aprobarea metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali.

Potrivit actului normativ, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (O.A.M.G.M.A.M.R), organizează examenul de grad principal anual, în sesiuni naționale.

De asemenea, potrivit actului normativ, în organizarea și desfășurarea examenului de grad principal O.A.M.G.M.A.M.R are atribuţii şi responsabilităţi, printre care:
– asigurarea managementului examenului cu respectarea prevederilor prezentei metodologii;
– elaborarea, aprobarea şi mediatizarea calendarului privind organizarea şi desfăşurarea examenului;
– organizarea și monitorizarea activităților de elaborare a tematicii şi bibliografiei examenului de grad principal;
– informarea și instruirea reprezentanților nominalizați de direcţiile de sănătate publică in comisiile de examen locale cu privire la organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal;
– stabilirea, aprobarea sumei de participare la examen şi încasarea acesteia; ş.a.

Examenul de grad principal se desfăşoară în două etape: a) Etapa I, eliminatorie – verificarea dosarelor de înscriere; b) Etapa a II a – verificarea cunoştinţelor prin test- grilă.

permise_falsificate
Potrivit Ordinului Ministerului Afacerilor Interne nr. 97/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial nr. 639 din 21 august 2015, începând din octombrie 2015, persoanele declarate admise la proba teoretică a examenului auto pot să susţină proba practică de mai multe ori, în situaţia în care o pică.

În acest sens, candidaţii trebuie să plătească taxa de examinare şi să facă minimum şase ore suplimentare de pregătire practică.

Înainte de intrare în vigoare a ordinului menţionat anterior, candidaţii care erau respinşi la proba practică erau nevoiţi să dea încă o dată proba teoretică.

Categorii: Ştiri, Transporturi  Etichete: , ,  Lasa un comentariu