Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice

Relația Min. Finanțelor cu mediul asociativ. Cum e ținută evidența entităților ce activează în sfera de competență a MFP?

În epoca de apogeu a dezvoltării Imperiului Roman se zicea că „toate drumurile duc la Roma”. În ziua de azi, dacă stăm bine să cugetăm, toate drumurile românului, oricât ar fi de lungi și de întortocheate, ajung… la stat. La diversele autorități și instituții ale statului căruia îi suntem cetățeni! În activitatea desfășurată (și indiferent de domeniul de activitate), inclusiv asociațiile și fundațiile au de-a face, de obicei frecvent, cu instituțiile și autoritățile publice.

Categories
Articole Dreptul muncii

Ţinerea evidenţei orelor de muncă prestate de angajaţi!

Prin modificarea adusă articolului 119 din Codul Muncii, prin OUG 53/2017, începând cu data de 7 august 2017, legiuitorul nu a făcut decât să clarifice o reglementare deja existentă, care, pentru o corectă aplicare, trebuia și până în prezent, să se raporteze la orele efectiv lucrate de către salariat, și nu, cum s-a constatat uneori din practică, la un număr de ore înregistrate într-un formular centralizator de pontaj întocmit la sediul angajatorului fără a ține cont de activitatea reală a salariatului.

Categories
Articole Domeniul energetic Economie Protecţia consumatorului

S-a aprobat un nou Standard de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice

Ideal ar fi ca, în viață, să nu ne reducem așteptările, pentru a le aduce la același nivel cu performanțele de moment, ci să ne sporim nivelul de performanță, pentru a-l aduce la nivelul așteptărilor și aspirațiilor. Cum evaluăm performanța, în general? Dacă, la nivel strict individual, ne putem evalua activitatea ținând seama de trecutul personal sau ne putem compara cu alte persoane, la nivel organizațional trebuie să existe un set de standarde, pentru a cunoaște cu acuratețe unde ne situăm și unde ar trebui să ajungem.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Formulare/declaraţii Taxe/Impozite

Au fost aprobate normele privind utilizarea declarațiilor vamale simplificate!

txSimplitatea este complexitatea adusă la extrem, spunea Leonardo da Vinci. De complexitate nu ducem lipsă în ziua de azi, în privința legislației vamale și fiscale. Fără a avea vreo vocație profetică, se poate anticipa că lucrurile se vor complica, în continuare. 

Categories
Fiscalitate Persoane juridice. Societăţi Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Implementarea unui Registru național electronic de evidenţă a caselor de marcat instalate

downloadPentru identificarea fiecărui aparat de marcat electronic fiscal instalat, ANAF propune implementarea unui Registru național electronic de evidență a tuturor caselor de marcat.

Implementarea acestui registru are drept scop accesul în timp real la fiecare casă de marcat, la istoricul sau, corelat cu locația și identitatea operatorului economic, care livrează legal bunuri cu amănuntul și/sau prestează legal servicii direct către populație. De asemenea registrul național electronic va elimina posibilitatea utilizării unui aparat de marcat electronic nefiscalizat, şi va limita subdeclararea sau nedeclararea veniturilor, care ulterior contribuie la prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

Categories
Administraţie publică centrală Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

S-a înființat Registrul național notarial de evidență a actelor de dare în plată

c73ba5937fb80b3a5d53b2b8e5b4dfa1

În data de 1 iulie, Uniunea Naţională a Notarilor Publici a dat publicităţii un comunicat referitor la aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite.

Astfel, la nivelul Uniunii Naționale a Notarilor Publici s-a înființat Registrul național notarial de evidență a actelor de dare în plată prevăzute de Legea nr. 77/2016 (RNNEADP).

În registrul înfiinţat se înscriu actele de dare în plată autentificate de notarul public și hotărârile judecătorești date în conformitate cu prevederile Legii nr. 77/2016.

Informațiile din acest registru sunt necesare în scopul beneficierii de scutirea de la plata impozitului pe transferul dreptului de proprietate, în condițiile Codului fiscal, şi se pot obţine în mod direct de la CNARNN – Infonot, sau prin intermediul unui notar public.

Categories
Articole Economie Financiar bancar Fiscalitate Formulare/declaraţii IMM Persoane juridice. Societăţi

O nouă reglementare privind documentele financiar-contabile. Veşti bune pentru profesionişti?

acAu cam apus vremurile în care, odată “furată” de la un maestru, orice meserie putea fi practicată lejer până la pensionare fără a mai fi necesară actualizarea cunoştinţelor. Pentru toţi profesioniştii care lucrează în domenii precum fiscalitatea, contabilitatea ori salarizarea munca a devenit tare palpitantă. Monotonie sau plictiseală? Nici pomeneală!

Legiuitorul e teribil de activ în aceste domenii. A greşi (ori a uita) e omeneşte, dar orice omisiune sau greşeală a profesionistului poate fi aspru taxată. Aşadar, nu lipseşte nici adrenalina. Noutăţile apar lună de lună. Când, în sfârşit, te-ai acomodat cu noile prevederi… se abrogă legea. Şi o iei de la capăt!

Categories
Administraţie publică centrală Articole Fiscalitate IMM Persoane juridice. Societăţi Proiecte şi propuneri legislative Sancţiuni Taxe/Impozite

Sunt pe cale să apară noi prevederi privind cazierul fiscal!

MFPDupă cum oamenii au fost înzestraţi cu ţinere de minte pentru a nu repeta greşelile şi experienţele negative din trecut, aşa şi autorităţile şi instituţiile au memoria lor, una scriptică sau electronică. Aceasta pentru ca ele să ştie cam la ce s-ar putea aştepta de la oameni. Sau care-au fost greşelile acestora. Acesta e şi rostul cazierului fiscal!

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Turism

Proiect privind Sistemul Informatic Integrat de Evidenţă a Turiştilor

hotel turism
Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului a pus în dezbatere publică proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea implementării Sistemului Informatic Integrat de Evidenţă a Turiştilor şi a Normelor cu privire la accesul, evidenţa şi protecţia turiştilor în structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare.

Prin prezentul proiect de hotărâre a Guvernului se reglementează următoarele:

  • normele de acces, evidenţă şi protecţie a turiştilor, modificate conform cerinţelor actuale, în sensul eliminării prevederilor referitoare la completarea cărţii de imobil de către proprietarii pensiunilor turistice, precum şi eliminarea obligativităţii ca modelul fişei de sosire-plecare să fie tipărită de Regia Autonomă Monitorul Oficial, aspecte reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 237/2001;
  • introducerea Sistemului Integrat de Evidenţă a Turiştilor, care reprezintă o aplicaţie informatică ce are drept scop realizarea evidenţei numărului de turişti cazaţi în structurile de primire turistice clasificate de Autoritatea Naţională pentru Turism, care generează date statistice necesare realizării strategiilor şi programelor din domeniul turismului;
  • obligativitatea operatorilor economici care deţin structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare ca, în termen de 90 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, să asigure înscrierea structurii de primire turistică în Sistemul Integrat de Evidenţă a Turiştilor conform instrucţiunilor din manualul postat pe pagina de Internet a autorităţii administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul turismului.
Categories
Proiecte şi propuneri legislative

Proiect privind sistemul informatic de evidenţă a creanţelor din infracţiuni

images (3)

Potrivit unui proiect publicat pe portalul juridic al Ministerului Justiţiei, Oficiului Naţional de Prevenire a Criminalităţii şi Cooperare pentru Recuperarea Creanţelor provenite din Infracţiuni (ONPCCRCI) va implementa un sistem informatic de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni.

Cu ajutorul acestui proiect se va permite evaluarea permanentă a situaţiei recuperării creanţelor provenite din infracţiuni şi adoptarea unor măsuri de eficientizare a activităţii.

Actul normativ vizează o serie de modificări, printre care şi creşterea capacităţii instituţionale a Oficiului din cadrul Ministerului Justiţiei de a monitoriza procesul de recuperare a creanţelor.

Conform Hotărârii Guvernului din 12 ianuarie 2011, Oficiul Naţional de Prevenire a Criminalităţii şi Cooperare pentru Recuperarea Creanţelor provenite din Infracţiuni din cadrul Ministerului Justiţiei a fost desemnat oficiu naţional pentru recuperarea creanţelor în domeniul urmăririi şi identificării produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracţiunile.

Proiectul urmează să se realizeze prin atragerea de finanţare externă.