Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Formulare/declaraţii Ştiri Taxe/Impozite

Facturarea electronică, obligatorie de la 1 ianuarie 2024 pentru toate tranzacțiile între firme

La 27 iulie 2023 a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 188, Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/1553 a Consiliului din 25 iulie 2023 de autorizare a României să introducă o măsură specială de derogare de la articolele 218 și 232 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Taxe/Impozite

Acțiuni ANAF pentru colectarea veniturilor în luna iunie 2023

Ministerul Finanțelor și Agenția Națională de Administrare Fiscală sunt angajate într-o cursă de modernizare și digitalizare, făcând pași semnificativi în această direcție, pentru a crește eficiența în asigurarea resurselor pentru cheltuielile publice ale societăţii prin colectarea şi administrarea eficace şi eficientă a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Drept civil Internaţional

Constituie infracțiune diminuarea resurselor bugetului Uniunii Europene

Legea nr. 125/2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 440/2023, prevede completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Ştiri

Inspectorii ANAF au desfășurat controale în luna iunie la peste 4.200 de contribuabili

Unul dintre obiectivele majore ale ANAF este combaterea evaziunii fiscale, un flagel al economiei care păgubește bugetul general consolidat de resursele necesare bunei desfășurări a statului.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

O sintagmă din Legea pentru combaterea evaziunii fiscale a fost declarată neconstituţională

Sintagma “pretenţiile părţii civile”, cuprinsă în art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale a fost declarată neconstituţională.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri

Legea nr. 4/2022 prevede ratificarea Protocolului, semnat la Ierusalim la 3 noiembrie 2020, de modificare a Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Ierusalim la 15 iunie 1997.

Categories
Articole Drept penal

Dacă prejudiciul produs prin săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală este acoperit fapta nu se mai pedepseşte!

Deşi au fost aduse multe critici cu privire proiectul pedepsirii evaziunii fiscale cu amenda, Legea 55/2021 a modificat Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ultimele decrete semnate de Preşedinte!

Preşedintele României a semnat miercuri, 31 martie 2021, următoarele decrete:

Categories
Articole Drept penal

ÎCCJ. Obiectul infracţiunii de evaziune fiscală

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la următoarea chestiune de drept:

”    Veniturile la Fondul pentru mediu constând în contribuţia de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, obţinute de către generatorul deşeurilor, persoană fizică sau juridică, reglementată de art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, constituie obligaţie fiscală în sensul art. 2 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, şi, pe cale de consecinţă, poate face obiectul infracţiunii de evaziune fiscală în forma prevăzută de art. 9 din aceeaşi lege?”

Categories
Drept penal Ştiri

ICCJ. Reţinerea infracţiunii de evaziune fiscală

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că suspendarea judecății, în baza art. 413 alin. 1 pct. 2 C. proc. civ., este facultativă, la latitudinea instanţei, fără însă să o transforme într-o suspendare arbitrară a cursului judecării unui litigiu civil, ci instanţa ar trebui să se preocupe de stabilirea corectă şi deplină a împrejurărilor deduse judecăţii.