Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Protectia mediului Ştiri

Acord între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei

Hotărârea nr. 164/2023 prevede aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei, semnat la Bucureşti la 18 noiembrie 2022, privind punerea în aplicare a Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991.

Categories
Dreptul proprietăţii Ştiri

Tabloul Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2023

Hotărârea nr. 15/2023 prevede aprobarea publicării Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2023.

Activitatea de evaluare poate fi desfăşurată de orice persoană care are calitatea de evaluator autorizat.

Categories
Medicamente Medici/personal medical Organizare judiciară Programe de sănătate Sănătate Ştiri

Etapele desemnării ca organism de evaluare a conformităţii dispozitivelor medicale!

Ordinul nr. 3969/2022 prevede aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, desemnarea şi notificarea organismelor de evaluare a conformităţii dispozitivelor medicale, precum şi cu privire la monitorizarea şi reevaluarea organismelor notificate.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

România, participantă la Studiul privind Procesul de Predare – Învăţare!

A fost aprobată participarea României la Studiul Internaţional privind Procesul de Predare – Învăţare, dezvoltat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică – TALIS 2024.

Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie se desemnează ca Centru Naţional TALIS.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Metodologia de evaluare instituţională în vederea autorizării furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară

Metodologia de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară a fost aprobată de Ordinul nr. 4869/2022.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Încă un program pilot se desfăşoară în unele unităţi de învăţământ

Programul scoală – pilot pentru unităţile de învăţământ care pilotează descentralizare curriculară la nivel primar, gimnazial şi liceal teoretic a fost aprobat de Ordinul nr. 4872/2022.

Prin derogare unităţile de învăţământ pot utiliza, în vederea atingerii obiectivelor programului – pilot asumat, planuri – cadru de învăţământ şi programe personalizate, cu respectarea obiectivelor curriculare de învăţare specifice ciclului.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Au fost aprobate programele pentru susţinerea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII – a

Au fost aprobate programele pentru susţinerea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII – a.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Gramatica ar putea constitui probă distinctă în cadrul BAC-ului!

Ministerul Educației anunța că împreună cu reprezentanții celor două federații au fost adoptate 5 propuneri de îmbunătățire a textului proiectului Legii învățământului preuniversitar – „România Educată”.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Start evaluare naţională!

Marţi, 14 iunie, s-a desfăşurat prima probă scrisă (Limba şi literatura română) din cadrul Evaluării Naţionale a absolvenţilor de clasa a VIII-a (sesiunea 2022) în 3.655 centre de examen.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Economie Internaţional

Contractul de finanţare dintre România şi BEI, aprobat!

A fost aprobat Contractul de finanţare dintre Guvernul României, reprezentat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, şi Banca Europeană de Investiţii privind Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes, finanţat din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, semnat la Bucureşti la 31 martie 2022.