Categories
Dreptul muncii Ştiri

Evaluarea activitaţii de control financiar preventiv

imagesrtyu

În ceea ce priveşte evaluarea angajaţilor, Codul Muncii prevede dreptul angajatorului de a stabili obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare.

Angajatorul are obligaţia de a introduce criteriile de evaluare şi procedurile de evaluare în regulamentul intern, precum şi de a aduce aceste prevederi la cunoştinţa tuturor salariaţilor.

Evaluarea activităţii persoanei care desfăşoară activităţi de control financiar preventiv propriu se face de către conducatorul entităţii publice, cu acordul entităţii publice care a avizat numirea, anual, prin calificative, pe baza informaţiilor cuprinse în rapoartele auditului public şi în rapoartele Curţii de Conturi, unde este cazul.